News


E-Book | ACTivate “Agents of change-the vital entrepreneurs of tomorrow”

February 5, 2019
[su_document url="http://apy.am/wp-content/uploads/2019/02/E-book_ACTIVATE.pdf" width="620" height="1560"] document.getElementsByClassName('blog')[0].firstElementChild.remove();
Read More

Armenian Heritage and Memory Beyond the Borders

February 5, 2019
"Armenian Heritage and Memory Beyond the Borders" has been prepared by Umut Erdem and designed by Fulya Berrak as part
Read More

«Փոփոխությունների ալիք. Ուսանողական ակտիվիզմի խթանումը ՀՀ մարզերում» ծրագիր

January 23, 2019
Բարձրագույն կրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների համատեքստում կարեւոր է մայրաքաղաքի և մարզային ուսանողության ակտիվ մասնակցությունը: Ակտիվ ուսանողը որակյալ կրթության թիվ մեկ
Read More

Job Announcement | Employment Shuttle Coach

January 17, 2019
document.getElementsByClassName("blog")[0].firstElementChild.remove(); Programme: “Economic and Social Participation of Vulnerable Displaced Persons and Local Population in the South Caucasus” (EPIC) implemented by Deutsche Gesellschaft
Read More

Job Announcement | Entrepreneurship Shuttle Coach

January 17, 2019
document.getElementsByClassName("blog")[0].firstElementChild.remove(); Programme: “Economic and Social Participation of Vulnerable Displaced Persons and Local Population in the South Caucasus” (EPIC) implemented by Deutsche Gesellschaft
Read More

Vacancy Announcement – Executive Assistant

January 15, 2019
Job Title: Executive Assistant Location: Yerevan Reporting To: Executive Director Opening Date: 14 January, 2019 Application Deadline: 30 January 2019 Starts: from 01 February 2019 Workload
Read More

«Հարաբերությունների հոգեբանություն» և «Հանդուրժողականություն» թեմաներով դասընթացներ | Մասնակիցների Հավաքագրում

January 9, 2019
«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը հրավիրում է 18-30 տարեկան հետաքրքրված երիտասարդներին՝ մասնակցելու «Հարաբերությունների հոգեբանություն» և «Հանդուրժողականություն» թեմաներով դասընթացների։ Երկու դասընթացներին կմասնակցեն
Read More

Radicalization and Culture of Violence Among Youth in Armenia

September 7, 2018
document.getElementsByClassName("blog")[0].firstElementChild.remove(); The Armenian Progressive Youth published a pamphlet, originally inspired by the Peace and Love Vector Project,
Read More

Փոփոխությունների ալիք

September 4, 2018
document.getElementsByClassName("blog")[0].firstElementChild.remove(); Ուսանողական ակտիվիզմի խթանումը Հայաստանում Բարձրագույն կրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների համատեքստում կարևոր է ուսանողության ակտիվ մասնակցությունը: Ակտիվ ուսանողը
Read More

Conference: Youth Inclusion and Youth Participation in Eastern Partnership region

August 30, 2018
document.getElementsByClassName("blog")[0].firstElementChild.remove(); 11-13 October 2018 | Tbilisi, Georgia The 3 day multi-stakeholder cross-sectoral conference intends to provide a platform
Read More

Դարձի՛ր կամավոր

August 29, 2018
 document.getElementsByClassName("blog")[0].firstElementChild.remove(); Նոր կամավորների հավաքագրման ծրագիրն իրականացվում է ՀԱԵ-ի կողմից՝ խթանելու հայ երիտասարդների մասնակցությունը երիտասարդական ծրագրերում, ինչպես նաև համայնքի կյանքում: Կամավորները ներդնում
Read More

Integration through EVS

August 23, 2018
document.getElementsByClassName("blog")[0].firstElementChild.remove(); The Erasmus+ Partnership connected 27 youth workers from Austria, Armenia, Belarus, Georgia, Greece, Spain, Ukraine and
Read More

“Empower Youth” Personal Development Courses

August 17, 2018
Արդեն 9 ամիս է ինչ «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ն իրականացնում է «Empower Youth» ծրագիրը։ Ծրագիրը ստեղծվել և իրականացվում է ՀԱԵ
Read More

Everybody Counts! A Handbook on Inclusion and Participation of young people in EP countries

August 16, 2018
document.getElementsByClassName("blog")[0].firstElementChild.remove(); We are excited to share with all of you our handbook ”Everybody Counts!” on inclusion and
Read More

Lost and Found | Anahit’s EVS Story

August 16, 2018
“If you want to find yourself, lose yourself in the service of others.” This was the idea that was in
Read More

Human Library in Yerevan, Armenia

August 10, 2018
There is a kind of library in the world where you can see the books breathe, you can watch them
Read More

Kristine’s Experience in Poland

August 8, 2018
What is European Voluntary Service? The first time I asked this question was more than two years ago. A friend of
Read More

Everyone Matters! Training Course on Diversity Management and Youth Inclusion

August 8, 2018
Quite frequently young people in rural communities are deprived of their right to participate in the decision making processes concerning
Read More

Call For Trainers | Training Course “ACTIVATE: Agents of change-the vital entrepreneurs of tomorrow”

August 6, 2018
Description The international training course "ACTIVATE: Agents of change-the vital entrepreneurs of tomorrow” will take place from 16-23 September, 2018 in
Read More

PRIDE “Capacity Building and Evaluation Seminar”

July 24, 2018
On his way human has created the standards that dictate how to live, how to act and even how to
Read More

Հայ կամավորների փորձառությունները Բուլղարիայում

July 18, 2018
Մայիսի 15-ից Հունիսի 15-ը Բուլղարիայում տեղի ունեցավ "Alternativi International" կազմակերպության կողմից իրականացվող է «Ոչ ատելության խոսքին» (No hate speech) մեկ
Read More

PRIDE “Promoting Diversity and Inclusive Youth Work Practices”

July 17, 2018
Strength lies in differences, not in similarities.  -    Stephen Covey The training course PRIDE “Promoting Diversity and Inclusive Youth Work Practices”
Read More

My 10-month EVS journey!

July 11, 2018
I always have a strong belief that everything happens in time and brings growth and essential changes in our lives.
Read More

Call for Trainers | Advanced Capacity Building Workshop on Empowerment and Inclusion of Marginalized Young People

July 3, 2018
Description Armenian Progressive Youth NGO is recruiting trainers and experts who will provide capacity building workshop, training and expertise to the staff
Read More

EVS in Belgium!

June 13, 2018
Every year APY gives a unique possibility to a number of professional youth workers who want to develop their capacity
Read More

Vacancy Announcement – Youth Forum Moderator

May 23, 2018
Job Title: Youth Forum Moderator Location: Yerevan Reporting To: Project Coordinator and Executive Director Duration: 2 days Period: End of June, beginning of July
Read More

EVS Opportunity in Vilnius, Lithuania

March 23, 2018
Community, cooperation, communication, co-existance – you will be able to discover your own meaning WHERE - The project is volunteering
Read More

Vacancy Announcement – Research Expert

March 12, 2018
Job Title: Research Expert Aim of the Position: To develop a Handbook on Inclusion of Youth from Rural and deprived Urban
Read More

Call for Participants – “EVERYONE MATTERS!”

February 14, 2018
Armenian Progressive Youth NGO suggests various opportunities for youngters, youth workers and trainers both in Armenia and beyond. All the
Read More

PRIDE “Promoting Diversity and Inclusive Youth Work Practices”

February 7, 2018
Every year APY gives a unique possibility to a number of professional youth workers who want to develop their capacity
Read More

Արվեստ վերամշակման միջոցով | Art Through Recycling

February 3, 2018
Հետաքրքրվա՞ծ ես արվեստով, երբևէ ունեցե՞լ ես գաղափար ստեղծելու արվեսի գործ օգտագործելով քեզ շրջապատող ամենօրյա պարագաները, ապա այս նախագիծը քեզ համար
Read More

Տրանսպորտային ծառայությունների գնանշման հարցում

January 26, 2018
«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» ՀԿ-ն «ՄասնակցուՄԵՆՔ» սոցիալական ձեռնարկատիրության և ակտիվ քաղաքացիության ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է տրանսպորտային ծառայությունների գնանշման հարցում։ Առաջարկվող ծառայությոևնները պետք
Read More

«ՄասնակցուՄԵՆՔ» սոցիալական ձեռնարկատիրության և ակտիվ քաղաքացիության ծրագիր – Պրակտիկա հյուրընկալելու հայտադիմում

January 15, 2018
Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն կամ սոցիալական ձեռնարկատիրությո՞ւն եք։ Ցանկանու՞մ եք 2 շաբաթով ձեր գրասենյակում հյուրընկալել երիտասարդ աշխատակցի, ով կներգրավվի Ձեր կազմակերպության
Read More

EVS opportunity with APY in Italy

January 12, 2018
APY offers a fantastic 6 months EVS opportunity at our partner organization AMBECO’ in Italy. Project title: Growing awareness for the environment Start
Read More

«ՄասնակցուՄԵՆՔ» սոցիալական ձեռնարկատիրության և ակտիվ քաղաքացիության ծրագիր – Մասնակիցների գրանցման հայտ

January 10, 2018
Ցանկանու՞մ ես իմանալ՝ ինչ է սոցիալական ձեռնարկատիրությունը և ակտիվ քաղաքացիությունը, ապա այս ծրագիրը հենց քեզ համար է։ Ավելին՝ ծրագիրը ստացած
Read More

Աշխատանքի Հայտարարություն։ Դասընթացավար-Փորձագետների մրցույթ

December 16, 2017
«ՄասնակցուՄԵՆՔ» սոցիալական ձեռնարկատիրության և ակտիվ քաղաքացիության ծրագիրը հայտարարում է 17 դասընթացավար-փորձագետների և/կամ դասընթացավար-փորձագիտական խմբերի վճարովի ծառայությունների մատուցման մրցույթ։ Դասընթացավար-փորձագետները պետք
Read More

«Մեդիան որպես գենդերային հավասարության հանրայնացման գործիք» դասընթաց

December 4, 2017
2017թ. հոկտեմբերին մասնակիցների մի խումբ հավաքվեց մի դասընթացի համար։ Ծրագիրը նպատակ ուներ զինել երիտասարդներին գենդերային հավասարությունը մեդիայում տարածելու համար անհրաժեշտ հմտություններով։
Read More

Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերման գնանշման հարցման հրավեր

November 29, 2017
«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» ՀԿ-ն «ՄասնակցուՄԵՆՔ» սոցիալական ձեռնարկատիրության և ակտիվ քաղաքացիության ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է հետևյալ ծառայությունների և ապրանքների գնանշման հարցում՝ 1.
Read More

Empowering civil society organizations to work with refugees

November 29, 2017
Over the past few years around 66 million people were forced to leave their home due to conflicts, wars, natural
Read More

“Using Media as a tool for Gender equality promotion” training course

November 28, 2017
In October 2017, a group of participants met for a training course... The project aimed to enable youth workers to promote
Read More

Managing Diversity towards More Inclusive Societies

November 24, 2017
Have you ever had that feeling when you are in a crowd of like-mined people who have similar lifestyle and
Read More

SKYE 2018։ Սիրիահայ և տեղացի երիտասարդների կարողությունների զարգացման ակումբ – Հայտերի ընդունում

November 24, 2017
«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ը հրավիրում է 18-ից 30 տարեկան սիրիահայ և տեղացի երիտասարդներին՝ միանալու կազմակերպության SKYE ակումբին։ Արդեն 1 տարի
Read More

SKYE 2018. Syrian-Armenian and Local Youth Capacity Development Club – Admissions

November 24, 2017
Armenian Progressive Youth NGO invites Syrian-Armenian and local young people aged 18 to 30 to join the organization's SKYE club.
Read More

Managing Diversity: 500 young people reached through 19 local projects

November 23, 2017
After several months of hard work, series of trainings and local ground work, we have concluded our “Managing Diversity” project
Read More

Vacancy Announcement – Project Coordinator

November 1, 2017
Job Title: Project Coordinator Location: Yerevan office Reporting To: Executive Director Starts: 01 December 2017 Finishes: 01 October 2018 Workload per week: 30 hours (80%) Contract:
Read More

“ToT Let’ Play a Game” Favara, Italy 11-20/09/2017

October 10, 2017
Lets Play a game! On the 11th of August, representatives from Armenia, Bulgaria, Cyprus, Estonia, Georgia, Germany, Moldova, Romania, Russia, as well
Read More

Կարեւոր է յուրաքանչյուրը. Հայաստանի գյուղական համայնքների երիտասարդների զորացման ծրագիր

September 30, 2017
Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ի նախաձեռնությամբ արդեն առավել քան 6 ամիս է, ինչ իրականացվում է «Կարեւոր է յուրաքանչյուրը. Հայաստանի գյուղական համայնքների
Read More

Everybody Counts: Rural Youth Empowerment in Eastern Partnership Countries

September 30, 2017
Low level of youth participation in rural or deprived urban areas remains one of the key issues across the Eastern
Read More

Youth Workers for More Inclusive Europe Training Course in Yerevan

September 18, 2017
Youth Workers for More Inclusive Europe From the 19th to 25th June, 2017 the Armenian Progressive Youth (APY) NGO hosted an
Read More

Vacancy Announcement – Research Officer

September 15, 2017
Job Title: Research Officer Location: Yerevan Reporting To: Executive Director Opening Date: 15 September, 2017 Application Deadline: 20 September, 2017 Starts from: 25 September, 2017 Workload per
Read More

Vacancy Announcement: PR and Communications Manager

September 3, 2017
We are hiring PR and Communications Manager Job Title: PR and Communications Manager Location: Yerevan Reporting To: Executive Director Opening Date: 04 September, 2017 Application Deadline: 25 September 2017 Starts from: 01
Read More

The first biggest gender-related international project of 2017

August 15, 2017
A Quest 4 Equality: Breaking Gender Barriers through Youth Work Nowadays most countries recognize that equal rights, as a question of
Read More

SCOPE: Strengthening Youth Capacity for Conflict Management and Peace-Building

August 2, 2017
CALL FOR 2 SENIOR TRAINERS BASED IN ARMENIA Idea, theme and objectives The idea of the Capacity Building Project “Strengthening Youth Capacity
Read More

Community, cooperation, communication, co-existance – you will be able to discover your own meaning

July 8, 2017
  VOLUNTEERING PROJECT IN LITHUANIA WHERE - The project is volunteering in integrated school in the capital of Lithuania - Vilnius. The school
Read More

Conflict vs Connection: A Training for Young Peace Builders in Armenia

May 3, 2017
Armenian Progressive Youth NGO (Armenia) in partnership with TeachSurfing (Germany) hosted 45 youth workers from 12 different countries; Cyprus, Croatia,
Read More

Call for One Armenian EVS Volunteer in Bulgaria

May 1, 2017
Association Alternativi International is looking for young people aged 18 to 30 to join our team in Bulgaria for European
Read More

International Human Library Event in Yerevan

May 1, 2017
Have you ever read 13 books within two hours? If you think that this is something impossible, then the evidence
Read More

3rd International Youth To Youth Summit in Dubai

April 19, 2017
International Youth to Youth Initiative and GADHA Initiatives Group for Youth are very glad to present the 3rd International Youth
Read More

Volunteer Orientation Meeting

April 17, 2017
On March 13, Armenian Progressive Youth NGO has welcomed its new 40 volunteers, coming from different backgrounds, cultures and creeds,
Read More

2 EVS Placements in Belgium

April 8, 2017
Primary school De Appeltuin (1-st Project) Native City: Leuven   Activities and mission of the organization: De Appeltuin is one of the 40 Freinet Schools
Read More

“Technology for Creative Thinking” in Malta

April 7, 2017
The training " Technology for creative thinking" was organized by CROSS CULTURE INTERNATIONAL FOUNDATION CCIF with the support of Malta National Agency
Read More

Partnership Building Activity – Need Education to Work “NetWORK” in Armenia

March 16, 2017
7 days and 7 objectives to reach - these were the main tasks of the international group of 30 participants, youth
Read More

Vacancy Announcement – PR and Communication Manager

February 28, 2017
Job Title: PR and Communication Manager Location: Yerevan Reporting To: Executive Director Opening Date: 28 February, 2017 Application Deadline: 10 March 2017 Starts from: 01 April
Read More

February 15, 2017
The Young Initiative on Foreign Affairs and International Relations (Germany) and Armenian Progressive Youth NGO (Armenia) invite representatives from NGOs and Civil Society
Read More

Vacancy Announcement – Program Assistant at APY

February 9, 2017
Job Title: Program Assistant Location: Yerevan, Armenia Reporting To: Program Manager Opening Date: 10 February, 2017 Application Deadline: 17 February 2017 Starts from: 01 March 2017 Workload
Read More

Culture for Local Development: Call for applications is open!

February 7, 2017
The Adam Mickiewicz Institute, acting under its flagship brand Culture.pl, and the European Solidarity Centre are pleased to invite young
Read More

“Learn, Do, Stay Inspired” – Armenian Young People go to Sweden

February 4, 2017
On November 5-12 three Armenians, representing APY, joined "Learn, Do, Stay Inspired" program in Gothenburg, Sweden. One of the participants of
Read More

Syrian-Armenian and Local Youth Empowerment program

January 31, 2017
 We are glad to announce that "Skills and knowledge for youth empowerment" one-year program is now accepting applications. "Armenian Progressive Youth"
Read More

Սիրիահայ և տեղացի երիտասարդների հզորացման ծրագիր

January 27, 2017
«Հմտություններ և գիտելիքներ հանուն երիտասարդների հզորացման» մեկամյա ծրագրի հայտերի ընդունում «Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» ՀԿ-ն հրավիրում է 18-ից 30 տարեկան սիրիահայ
Read More

EVS Volunteers in Yerevan

January 13, 2017
Time to EVS Title: Time to EVS Duration: 4 months Place: Yerevan, Armenia Type: long-term EV Starting date: February 1, 2017 May 31, 2017 Armenian Progressive Youth
Read More

Urgent Call for an Armenian Volunteer for an EVS Project in Poland

January 12, 2017
If you live in Armenia and would like to become a European Service volunteer at the Cultural Association "Postcard" in Poland, then
Read More

EVS Project in Romania for Armenian Young People

January 12, 2017
Fac(e)IN’ a Crowd  01.02.2017 - 01.10.2017 8 months  Sfantu Gheorghe, Romania Brief description of the host organization: Asociatia ‘Clubul Tinerilor din Sfantu Gheorghe’ – HITI Volunteering
Read More

Արդեն 7 տարի երիտասարդության հետ միասին

December 26, 2016
Այսօր APY-ը դառնում է 7 տարեկան: Թվում է, թե 7 տարին այնքան էլ մեծ թիվ չէ, բայց այս բոլոր տարիների ընթացքում
Read More

Մեր կամավորների բնապահպանական դասընթացները Ա. Շիրակացու անվան ճեմարանում

December 14, 2016
Ինչպես գիտեք, ՀԱԵ-ում կա 4 աշխատանքային խումբ, որից մեկը մեր էկո-ակտիվիստ կամավորների բնապահպանական ակումբը կամ աշխատանքային խումբն է։ Այս տարվա
Read More

Özge Bozkaya’s EVS Experience in Armenia

December 7, 2016
Özge Bozkaya is from Turkey and this year has come to Armenia to do a 6-month-long European voluntary service (EVS).
Read More

My way of meeting Will Smith and becoming a trainer. 

December 4, 2016
London... The city that everyone wants to be at once, the city where you can meet Hollywood’s best stars such as
Read More

Dave’s EVS Adventures in Malaga

December 3, 2016
“You can't always get what you want, but if you try, sometimes, you may just find what you need”, Mick
Read More

“A short story about the long and wild trip to the hot, colorful and mysterious Morocco

November 28, 2016
From July 30 till August 8, “Armenian Progressive Youth” NGO’s five volunteers, including me, have participated in an international youth
Read More

Our journey to piece building and piece keeping on the Black sea in Kobuleti, Georgia

November 28, 2016
The project for us, three Armenian beauties, started with a ten hour minibus ride from Erevan to Kobuleti and my
Read More

French Volunteer’s EVS Experience in Armenia

November 25, 2016
Marilou Albero came to Armenian Progressive Youth in Armenia from France to do a 6 months long European Voluntary Service
Read More

Call for Turkish EVS Volunteers in Armenia

November 18, 2016
Title ; Time to EVS Duration; 6 months Place; Yerevan, Armenia Type; long-term EVS Starting date; December 5, 2016, or January 5, 2017. Armenian Progressive
Read More

Youth for Rights

November 5, 2016
Last week a group of young human rights activists from Armenia, Ukraine, Azerbaijan, Belarus, Moldova, Georgia, Russia and the EU
Read More

“Stone Age in Us” Youth Exchange Project in Lithuania

November 4, 2016
The youth exchange "Stone Age in Us" took place in wonderful Lithuania in mid-July, with 31 amazing young people form
Read More

Halloween Party with APY, AIESEC in Armenia and AEGEE-Yerevan

November 3, 2016
On the 31st of October together with AIESEC in Armenia and AEGEE-Yerevan we hosted a joint Halloween party for all
Read More

“SKYE” Club’s Future Trainers’ Meeting

November 3, 2016
World Vision Armenia in partnership with Armenian Progressive Youth NGO and several Yerevan-based organizations is going to launch a SKYE Club
Read More

In a New World of Cultural Reality

October 31, 2016
My name is Hovhannes and very recently I have participated in a short term European Voluntary Service project, funded by
Read More

Be Strong on Finances

October 25, 2016
The morning of 26th of October would have been as silent and grey as it mostly is at this time
Read More

Inner Peace for Youth: International project in Latvia

October 20, 2016
On May 17th, 2016, Sergey and I started our journey to Latvia. For me it was my second Training Course,
Read More

Challenge to Change: Gender Perspectives in Europe

October 12, 2016
The concept of gender equality is highly affected by the culture and the politics of the country where it is
Read More

Need Education to Work – NetWORK

October 3, 2016
From 2-nd to 10-th of October Armenian Progressive Youth NGO together in cooperation with MOJU - Associação Movimento Juvenil em
Read More

Santa Barbara – The Last Episode of the Famous TV Series in Yerevan

September 30, 2016
After several years of project experience and work with so-called difficult youngsters, adolescents with challenging behavior Armenian Progressive Youth NGO
Read More

Unity in Diversity? From Challenges to Opportunities

September 30, 2016
From 30th of March to 7th “Armenian Progressive Youth Progressive Youth” NGO together in partnership with “Active Ukrainians in Europe” NGO launched
Read More

“Where Does Hate Come From?” International Training Course in Yerevan

September 30, 2016
From 15th to 23rd of July Armenian Progressive Youth NGO together in cooperation with Active Ukrainians in Europe from Sweden
Read More

“Extremism, no thanks!” International Training Course in Yerevan

September 29, 2016
From 23rd to 30th of August Armenian Progressive Youth NGO together with International Youth to Youth Initiative from Lithuania hosted the
Read More

#VOM – First Volunteer Orientation Meeting of Autumn

September 24, 2016
On Friday the 16th of September, Armenia Progressive Youth NGO held a Volunteer Orientation Meeting to welcome the volunteers who
Read More

Volunteer Orientation Meeting

September 24, 2016
Community organizations often depend on a constant influx of new volunteers to survive and thrive as they try to obtain
Read More

Europe Day with APY and Young People

June 17, 2016
This year Armenian Progressive Youth joined the organization and the celebrations of the Europe Days in Armenia together with European Union in Armenia. In the
Read More

Armenian Youth stands 4 Peace

May 25, 2016
There have been many who have wanted to achieve peace and received peace prizes for their work. But peace cannot
Read More

100 trees were planted by APY in Aragatsotn region

May 24, 2016
Armenian Progressive Youth (APY) NGO volunteers and staff members took part in forest amelioration activities in the framework of the
Read More

Gender Inequalities in the Armenian Labor Market

May 21, 2016
Young women in Armenia are disadvantaged with regard to their activity status, have a harder time than young men finding
Read More

Let’s Make it Home – Seminar on Inclusion of Refugees/IDPs in Hosting Communities

April 25, 2016
On 14-22 April 2016 an international seminar “Let’s Make it Home” took place in Sumy, Ukraine. The aim of the
Read More

Breaking the walls between different nationalities

April 3, 2016
Being EVS volunteers at the Armenian Progressive Youth NGO, Özge Bozkaya and Ramazan Aygat form Turkey have decided to produce
Read More

Love means Love։ LGBTI Rights in Armenia

April 1, 2016
When I first decided to take up the responsibility to realize a project to support and protect LGBTI rights I
Read More

International Training Course on Migration and Youth is Being Launched in Yerevan

March 27, 2016
Current migration’s processes largely affect youth since a tangible percentage of migrants are young people. In reality, many young people
Read More

Let’s Talk – A debate on sexism, male chauvinism and gender-based violence

March 23, 2016
At least one in five of the world’s female population has been physically or sexually abused by a man at
Read More

APY workshops are motivating young schoolchildren to act eco-friendly

March 12, 2016
On 11 March, we – APY volunteers, awarded fourteen 6th grade students with certificates of accomplishment for the #AmEco Basics of
Read More

My story of volunteering with APY

December 1, 2015
by Nonna Hovhannisyan, APY Volunteer APY (Armenian Progressive Youth) is a place, where a volunteer is appreciated and a place
Read More

How to survive the multicultural society?

September 25, 2015
by Dave Poghosyan, APY Volunteer Unity of cultural diversity is and has always been one of the strongest factors of human
Read More

Trainers Against Discrimination

September 10, 2015
by Vahe Tumanyan, APY Volunteer Training of Trainers “Trainers against discrimination” is a project implemented in three phases. The first ToT
Read More

Rock with APY

August 27, 2015
Rock music is not just some style of music, it is precisely the one, in which youth will continue living
Read More

Chance to come closer to Europe

May 8, 2015
All of us dream about success and luck but neither success nor luck manage to visit us all. Sometimes all we
Read More

 

 

artoyer

March 21st, 2016 View Profile

jhbvnbv khkjhkj klkhkh kkhkj