Terms of Reference (TOR) for conducting Research on “Best practices of establishment of Trade Unions in EU”

Armenian Progressive Youth NGO announces a competition for a Research Company or an Individual Consultant to conduct a Research on “Best practices of establishment of Trade Unions in EU” and support adaptation of features of best models from the research to the Armenian context.

I. Project Title: “EU4LabourRights: Increasing Civic Voice and Action for Labour Rights and Social Protection in Armenia”
II. Post Title: Research Company or Individual Consultant
III. Contract Duration: September – November 2021 (20 working days)
IV. Application Deadline: 10 September, 2021

V. Background:

“EU4LabourRights: Increasing Civic Voice and Action for Labour Rights and Social Protection in Armenia” project is implemented by OxYGen Foundation, Socioscope NGO, “Asparez” Journalists’ Club NGO, Armenian Progressive Youth NGO, Media Diversity Institute – Armenia in cooperation with Protection of Rights without Borders NGO, and Eurasia Partnership Foundation and is funded by the European Union. The Project will facilitate a multi-stakeholder policy Platform – CVA which will lead national consultations on the development and implementation of relevant public policies aimed at addressing the discrimination and violation of labour rights, with the involvement of grassroots organizations and activists’ non formal groups.

VI. Purpose of the assignment

Considering the current state of Trade Unions in Armenia and urgent need for supporting the new ways of working among them, Armenian Progressive Youth NGO aims to conduct a research on the best practices of the trade unions, in particular the practices in the EU countries. Consequently, the most effective models of operation of the trade unions will be identified. Features of these models will be adapted to the Armenian situation, taking into consideration the legal grounds available in Armenia. Based on the final study and findings, youth-led trade union will be established in Armenia.

VII. Main Responsibilities:

• Conducting evidence-based and publication-quality research on “Best practices of establishment of Trade Unions in the EU”.
• Conducting desk-based research and identifying the most effective models of operation of the trade unions in the EU.
• Providing an overview and analysis of the best practices that have a transferability potential and can be adapted to the Armenian situation, taking into consideration the legal grounds available in Armenia.

VIII. Specific Tasks

The Research Company or Individual Consultant will be responsible for:
• Working closely with the Armenian Progressive Youth NGO project team to agree on the final version of research design and detailed plan of the study;
• Conducting a desk review of the best practices of establishment of Trade Unions in the European Union along with statistics, available national and international studies, evaluations and reports, and data from relevant agencies;
• Conducting analysis of legal and policy framework, mechanisms and procedures of establishment of Trade Unions in Armenia and in the European Union;
• Analyzing the results of the desk-research and drafting a comprehensive assessment report, including findings and general recommendations to Armenian Progressive Youth NGO on relevant best practices in the EU, the potential of their transferability to the Armenian context and how to adapt them taking into consideration the legal grounds available;
• Finalizing and submitting the report in English to Armenian Progressive Youth NGO;
• Presenting the key findings and recommendations of the initial report to counterparts, NGOs and other key stakeholders;
• Supporting the legal experts of the Armenian Progressive Youth NGO in adaptation of features of best models from the research to the Armenian context and establishment of a Trade Union.

IX. Deliverables:

Specifically, the Research Company or the Individual Consultant is expected to provide the following deliverables:

• Research methodology designed, tools developed (in English) and desk review conducted;
• A comprehensive publication-quality Research report in English is prepared and submitted to Armenian Progressive Youth NGO;
• A consultancy to legal experts of the Armenian Progressive Youth NGO on establishment of Trade Union based on the research findings is provided;
• Key findings and recommendations of the initial report are presented to counterparts, NGOs and other key stakeholders;

X. Experience and Competencies required

• Solid experience in conducting research work;
• Proven sufficient capacities that ensure a successful completion and high quality of deliverables;
• Proven knowledge and experience in data analysis;
• University degree in sociology or statistics for key research staff;
• Knowledge on labour rights and labour legislation will be an asset;
• Experience in working with non-governmental and international organizations;
• Fluency in English for key research staff;
• Excellent analytical skills;
• Excellent listening, observational and verbal communication skills;

XI. Timeline

It is expected that potential candidates will come up with tentative timeline with regard of the entire assignment. The assignment should start in mid-September 2021. Details concerning the time schedule will be discussed with successful company/candidate. Armenian Progressive Youth NGO reserves the right to withhold all or a portion of payment if performance is unsatisfactory, if work/outputs is incomplete, not delivered or for failure to meet deadlines. This ToR is an integral part of the contract to be signed with the Research Company or Individual Consultant.

XII. How to Apply

Applicants are requested to submit their proposals electronically (in English) to Armenian Progressive Youth NGO via [email protected] no later than 10 September, 2021.

XIII. Application Package Requirements

The Application package should include the following documents:

1. Application Form (Annex I)
2. Price Offer Form (Annex II)
3. Proposed Research Timeline
4. CVs of researcher or research personnel
5. Copies of at least 2 researches conducted (in English)
6. Copy of the State Registration Certificate (for companies only)

Applications that do not fall within the guidelines described in this ToR will not be considered.

“EU4LabourRights: Increasing Civic Voice and Action for Labour Rights and Social Protection in Armenia:” Project is implemented by OxYGen Foundation, Socioscope NGO, “Asparez” Journalists’ Club NGO, Armenian Progressive Youth NGO, Media Diversity Institute – Armenia in cooperation with Protection of Rights without Borders NGO, and Eurasia Partnership Foundation. The Project is funded by the European Union.

«W‐EMPOWER! Տեղահանված կանանց սոցիալ-տնտեսական ներգրավում ձեռնարկատիրության և զբաղվածության կրթության միջոցով» ծրագիր

Ընդունվում են մասնակցության հայտեր

Ծրագրի նպատակն է ամրապնդել տեղահանված կանանց տնտեսական անկախությունը զբաղվածության և ձեռնարկատիրական ներուժի խթանման միջոցով։

Ծրագիրը ներառում է․
 • զբաղվածության և ձեռնարկատիրության կարճաժամկետ դասընթացներ,
 • անհատական մասնագիտական խորհրդատվություն,
 • միջին մասնագիտական կրթության սերտիֆիկատի ձեռքբերման համար կրթաթոշակներ,
 • վճարովի փորձնակության հնարավորություն,
 • փոքր դրամաշնորհներ բիզնեսի հիմնման համար։
Ծրագիրի բաղադրիչները.
 • 9 օր տևողությամբ զբաղվածության և ձեռնարկատիրության դասընթացներ 40 մասնակիցների համար (20 մասնակից յուրաքանչյուր խմբում),
 • խորհրդատվական հանդիպումներ և անհատական քոուչինգ,
 • երկամսյա վճարովի պրակտիկա,
 • արհեստագործական և/կամ միջին մասնագիտական վերապատրաստման կրթաթոշակներ,
 • փոքր դրամաշնորհներ բիզնեսի հիմնման համար:
Ծրագրին կարող են մասնակցել տեղահանված կամ տեղաբնակ կանայք, ովքեր․
 • 18-ից 60 տարեկան են և բնակվում են Երևանում կամ հարակից համայնքներում,
 • ներկայումս փնտրում են աշխատանք կամ ցանկանում են հիմնել սեփական բիզնեսը,
 • հետաքրքրված են անձնական և մասնագիտական հմտությունների զարգացմամբ:
Դասընթացների և անհատական խորհրդատվության հիմնական թեմաներն են․
 • ինքնակենսագրականի կազմում, աշխատանքային հարցազրույց,
 • մոտիվացիոն և ուղեկցող նամակներ,
 • գործնական հաղորդակցություն և էլեկտրոնային նամակագրություն,
 • նորարարական բիզնես գաղափարների հղացում,
 • ֆինանսների կառավարում և բյուջետավորում,
 • մարքեթինգ,
 • բիզնես մոդելի կտավ և գործարար նախագծի կազմում։
Մանրամասներ
  Դիմումների վերջնաժամկետ՝ 20.09.2021
  Վայր՝ քաղաք Երևան
  Ժամկետներ՝ սեպտեմբեր – դեկտեմբեր 2021
  Հաճախականություն՝ 1 օր տևողությամբ 9 դասընթացներ երեք շաբաթվա ընթացքում
  Յուրաքանչյուր դասընթացի տևողությունը՝ 8 ժամ

  Ծրագրին մասնակցությունն անվճար է։
  Դասընթացներն իրականացվելու են Երևանում:
  Ծրագիրը չի նախատեսում ճանապարհածախսի փոխհատուցում:

Կապ
  Հասցե՝ Բաղրամյան 45, բն. 3, 0019 Երևան, ՀՀ
  Հեռ.՝ (+374) 12 539204
  Աշխատանքային ժամեր զանգերի համար՝ 10:00-18:00
  Կայք՝ http://apy.am/

Ծրագրի համագործակիցն է «Նորարար կանանց ձեռնարկատիրություն» ՀԿ-ն։
Սույն ծրագիրն իրականացվում է «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի կողմից և ֆինանսավորվում է ԱՄՆ պետքարտուղարության Ջուլիա Թաֆթ դրամաշնորհի շրջանակներում: Այս ծրագրում արտահայտված է հեղինակի դիրքորոշումը, որի համընկնումը ԱՄՆ պետքարտուղարության դիրքորոշման հետ պարտադիր չէ:

Դիմել

APY Membership Call

Your Voice Matters! Join us as a Member and become part of our organization.

Welcome to our membership application form. We are excited about your interest in our work and would be happy to welcome you to our organization.

Our members are the heart and soul of our organization. Their values are the compass, their actions are the engine and their experience is the fuel that drives our work for youth development. You are most welcome to join APY, benefit from our expertise and knowledge and contribute to shaping our work.

ABOUT APY
APY is a youth organization based in Yerevan, Armenia. Officially founded in 2009, APY is a non-​profit, non-​political organization aiming to support, inspire and engage young people from Armenia and all over the world to develop their social leadership skills, to take their civic responsibility and to act as change-makers. Through different projects, initiatives and non-formal education tools APY helps young people to succeed, ensuring that they develop the knowledge, skills, attitudes and competences to fit into the modern world.

OUR VISION
A society, where young people achieve their full potential and become engaged and responsible citizens. They participate in decision-making processes and shape a democratic society.

OUR MISSION
To support, inspire and engage young people from Armenia to develop their social leadership skills, to take their civic responsibility and to act as change-makers.

OUR VALUES
 • Diversity
 • Inclusion
 • Equity
 • Empowerment
 • Innovation
 • Collaboration
 • Transparency
 • Accountability

OUR PROJECTS
As a youth organization who supports the exchange of ideas between the young people in Armenia and abroad, Armenian Progressive Youth NGO organizes local and international training courses, youth exchange programs, fellowships and volunteering opportunities. APY members have an exclusive opportunity to participate in the projects organized by Armenian Progressive Youth NGO and its 200 partners in the European Union and the Neighbouring countries. Membership to the organization will give you the chance to take part in events that promote intercultural communication, personal and professional development.

By becoming a member of the organization you will get the opportunity to:
 • To become a part of one of the biggest youth networks in Armenia;
 • To participate in non-formal educational training courses and projects organized by APY in Armenia and abroad;
 • To decide the working directions as well as the goals and objectives of the organization;
 • To elect and get elected in the governing bodies of the organization;
 • To be involved in the strategic planning and decision making processes within the organization;
 • To participate in the elections of the Governing Board (GB) Members as well as to be nominated as a GB Member;
 • To get references from the Governing Board Members of the organization while applying for job, study or other opportunities;
 • To get other privileges that are approved by the Statute of the organization.

Membership call is open for the citizens of the Republic of Armenia as well as for foreign citizens and people who don’t have citizenship and want to participate in the activities of the APY NGO and accept the Statute and the values of the organization.

The membership is renewed every year. The annual membership fee is 10.000 AMD.

We are looking forward to YOUR APPLICATION! Become our member and get the chance to take part in non-formal educational projects in Armenia and abroad, to decide the working directions, goals and objectives of the organization, as well as to elect and be elected in the governing bodies of the organization.

The deadline for applications is August 31, 2021.

Apply

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ | Անդամակցության հայտ

Քո ձայնը կարևոր է։ Միացի՛ր մեզ որպես կազմակերպության անդամ և դարձիր մեր կազմակերպության մի մասը։

Բարի գալուստ «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ի անդամակցության դիմում հայտ։ Շնորհակալ ենք Ձեր ցուցաբերած հետաքրքրվածության համար։ Ուրախ կլինենք Ձեզ տեսնել մեր կազմակերպությունում։

Մեր կազմակերպության անդամները կազմակերպության սիրտն ու հոգին են։ Նրանց արժեքները մեր կազմակերպության կողմնացույցն են, նրանց գործողությունները մեր շարժիչ ուժն են և նրանց փորձն այն ուժն է, որը խթանում է մեր երիտասարդական աշխատանքի զարգացումը։

Մեր Մասին

Հայ առաջադեմ երիտասարդությունը (ՀԱԵ) Հայաստանում ակտիվ երիտասարդական գործունեություն ծավալող հասարակական կազմակերպություն է։ ՀԱԵ-ն պաշտոնապես հիմնադրվել է 2009-ին Երևանում։ Մենք շահույթ չհետապնդող, ոչ քաղաքական կազմակերպություն ենք, որի նպատակն է աջակցել, ոգեշնչել և ներգրավել երիտասարդներին Հայաստանից և նրա սահմաններից դուրս՝ զարգացնելու իրենց սոցիալ-առաջնորդական հմտությունները, նպաստելու քաղաքացիական պատասխանատվության բարձրացմանը և ուղղորդելու գործել որպես դրական փոփոխությունների շարժիչ ուժ։ Տարբեր ծրագրերի և ոչ-ֆորմալ կրթական մեթոդների միջոցով ՀԱԵ-ն օգնում է երիտասարդներին հաջողել՝ համոզված լինելով, որ նրանք կզարգացնեն իրենց գիտելիքները, հմտությունները, վերաբերմունքը և կարողությունները ներգրավվելու ժամանակակից աշխարհում։

Մեր տեսլականը

Մենք ձգտում ենք ունենալ այնպիսի հասարակություն, որտեղ երիտասարդները իրացնում են իրենց ամբողջական ներուժը, աշխատունակ և պատասխանատու քաղաքացիներ են։ Նրանք մասնակցում են որոշումների կայացմանը և ձևավորում ժողովրդավարական հասարակություն։

Մեր արժեքները
 • Բազմազանություն
 • Ներառականություն
 • Հավասարություն
 • Հզորացում
 • Նորարարություն
 • Համագործակցություն
 • Թափանցիկություն
 • Պատասխանատվություն

Մեր ծրագրերը

Որպես երիտասարդական կազմակերպություն՝ Հայ առաջադեմ երիտասարդություն հասարակական կազմակերպությունը կազմակերպում է տեղական և միջազգային դասընթացներ, երիտասարդական փոխանակման ծրագրեր, տալիս է կրթաթոշակների և կամավորության հնարավորություններ: ՀԱԵ-ի անդամները բացառիկ հնարավորություն ունեն մասնակցելու Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ի և Եվրոպական միության և հարևան երկրների շուրջ 200 գործընկերների կողմից կազմակերպած ծրագրերին: Կազմակերպությանն անդամակցելը հնարավորություն կտա Ձեզ մասնակցել միջոցառումների, որոնք նպաստում են միջմշակութային հաղորդակցության, անձնական և մասնագիտական զարգացմանը:

Կազմակերպության անդամ դառնալով դուք կստանաք հնարավորություն՝
 • միանալու Հայաստանում ամենամեծ երիտասարդական կազմակերպություններից մեկին,
 • մասնակցելու Հայաստանում և արտասահմանում կազմակերպության տեղական և միջազգային ոչ ֆորմալ կրթական դասընթացներին և ծրագրերին,
 • որոշելու կազմակերպության աշխատանքային ուղղությունները և նպատակները,
 • մասնակցելու կազմակերպության ռազմավարական պլանավորման և որոշումների ընդունման գործընթացներին,
 • ընտրելու և ընտրվելու կազմակերպության կառավարման մարմիններում՝ կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով,
 • մասնակցելու և քվեարկելու կազմակերպության բարձրագույն մարմնի՝ Ընդհանուր ժողովի նիստերին,
 • Կազմակերպության Կառավարիչ խորհրդի անդամներից տեղեկանքներ ստանալու՝ աշխատանքի, ուսման կամ այլ հնարավորությունների դիմելու ժամանակ
 • ստանալ կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված այլ արտոնություններ։

Կազմակերպության անդամ կարող է դառնալ Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև օտարերկրյա ցանկացած քաղաքացի և քաղաքացիություն չունեցող անձ, ով ցանկանում է մասնակցել նրա գործունեությանը և ընդունում է կազմակերպության կանոնադրությունը և արժեքները։

Անդամությունը թարմացվում է ամեն տարի: Տարեկան անդամավճարը կազմում է 10.000 ՀՀ դրամ:

Մենք անհամբեր սպասում ենք Ձեր դիմումին: Դարձեք մեր կազմակերպության անդամը և հնարավորություն ստացեք մասնակցելու ոչ ֆորմալ կրթական նախագծերին Հայաստանում և արտերկրում, որոշելու կազմակերպության աշխատանքային ուղղությունները, նպատակներն ու խնդիրները, ինչպես նաև ընտրելու և ընտրվելու կազմակերպության կառավարման մարմիններում:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2021 թվականի օգոստոսի 31-ը:

Դիմել

PR and Communications Intern

Job Title: PR and Communications Intern
Location: Yerevan
Reporting To: Executive Director
Starting Date: 20 July, 2021
Duration: 1 month

Important: In case 1-month paid internship program is successfully completed, the Intern will be offered a full-time position of the PR and Communications Manager of the Organization.

Job Description

Purpose of the Internship:
Armenian Progressive Youth, a non-governmental organization based in Yerevan, Armenia, is looking for an enthusiastic, young, progressive and proactive individual to become a member of its growing team. We are looking for a PR and Communications Intern who will assist the PR and Communications manager of the organization in coordinating and facilitating internal and external PR and communications activities of the organization, eventually replacing the Manager in the same position. The position aims to strengthen the outreach of the organization, the visibility of its projects, to measure the impact of the organization on the target groups as well to sustain the online and offline presence of the organization through planned publicity campaigns and PR activity.

Overview:
After successfully completing the 1-month paid Internship, the Intern will be offered to fill the full-time position of the PR and Communications Manager of the Organization. Under the position, the Specialist will be responsible for the public relations aspect within the organization. S/he will sustain the organizations’ reputation for quality and reliability through writing and delivering press releases, designing visual identities and handling all communication sent to the public and the beneficiaries.

Key Tasks and Responsibilities:

<strong>Press Relations and Communications</strong>
 • Providing the media with information about the organization and its projects, preparing news releases, researching, writing and distributing press releases to targeted media;
 • Organizing news conferences, communicating important announcements to the target group of the organization;
 • Dealing with inquiries from the media, liaising with, and answering inquiries from media, individuals and other organizations, often via telephone and email;
 • Writing and editing e-magazines, case studies, speeches, articles and annual reports;
 • Organizing events including press conferences, exhibitions, open days and press tours;
 • Maintaining and updating information on the organization’s website;
 • Managing and updating information and engaging with users on social media sites such as Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn;
 • Fostering community relations through events such as open days and through involvement in community initiatives;
 • Getting the organization featured on radio, TV and the Internet;
 • Translating articles and press releases in 2 languages (Armenian and English).
 • Preparing informational packages and presentations for field visits and meeting;

<strong>Publications</strong>
 • Writing marketing communications materials and planning content and writing for publications such as product brochures, leaflets, annual reports, newsletters and e-magazines;
 • Writing content for website pages and social media as well as scripts for presentations and videos;
 • Gathering information, updating the website and designing the logos, visuals and promotional materials of the organization working closely with the publishing house;
 • Preparing and supervising the production of publicity brochures, handouts, direct mail leaflets, promotional videos, photographs, films and multimedia programs;
 • Writing, reviewing and editing articles for the web-page of about the project;

<strong>Research</strong>
 • Planning communication programs and carry out research into the attitudes and perceptions of the target group and the beneficiaries;
 • Planning, developing and implementing PR strategies;
 • Commissioning surveys and contacting beneficiaries, volunteers and members of the organization to discuss their views and collect testimonies;

<strong>Monitoring and Reporting</strong>
 • Reviewing the online accounts and social media channels of the organization and preparing monthly reports to be submitted to the Executive Director;
 • Monitoring social media sites, assessing the attitudes about the organization and analyzing the statistics of the web-site, offline and online/social media;
 • Monitoring the publicity and conducting research to find out the concerns and expectations of the target group and beneficiaries as well as reporting and explaining the findings;

Salary and Workload:
The PR and Communications Intern will work 20 fixed hours weekly. A compensation of 68.000 AMD will be provided during the 1-month internship. In case of successful completion of the program, the Organization will offer a full-time job, with a starting salary of 200.000 AMD monthly (taxes and social security expenses are included in the mentioned salary and are not covered by the organization separately).

Perks of the Position:
Armenian Progressive Youth is an organization that operates within the borders of Armenia and beyond. The staff members are often offered business trips to different countries across the world to represent the organization. The travel costs including the air tickets, the accommodation and related expenses are fully covered by the Organization. The organization also offers capacity building opportunities for professional growth of its staff members as well as offers networking opportunities.

Application Process:
If interested in this position, please: (1) write a motivation letter not exceeding the 500 words, (2) send the CV to [email protected] by mentioning the Job Title and Name/Surname in the Subject (example: PR and Communications Intern – Simon Simonyan).

Deadline: The motivation letter and the CV should be sent by 14th of July 2021 in one message. Any application presented after the deadline above will not be taken into consideration.

Shortlisted candidates may be contacted for a panel interview scheduled on 15-20 of July.

Բուհերի դասախոսական անձնակազմի վերապատրաստման դասընթաց

«Փոփոխության դերակատարները․ ուսանողական ակտիվիզմի խթանումը Հայաստանում» երկարաժամկետ ծրագրի շրջանակներում հրավիրում ենք բուհերի դասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներին մասնակցելու երկամսյա վերապատրաստման դասընթացի։ 

Դասընթացի ընթացքում դասախոսական անձնակազմի 20 ներկայացուցիչներ կծանոթանան կրթական գործընթացի կազմակերպման մի շարք նորարարական մեթոդների և կզարգացնեն դասավանդման ոչ ֆորմալ մեթոդների կիրառման իրենց կարողությունները։ 

Դասընթացի մասնակիցները հնարավորություն կունենան՝
 • Ծանոթանալու դասավանդման նորարարական կրթական գործիքների և ոչ ֆորմալ կրթության մեթոդների։
 • Քննարկելու ՀՀ բարձրագույն կրթական համակարգում կիրառվող տարբեր կրթական մեթոդների արդյունավետությունը։
 • Փորձարկելու թվային կրթական և մեդիա գործիքներ։
 • Փորձարկելու ոչ ֆորմալ կրթության մեթոդները ֆորմալ կրթության համատեքստում։
 • Բարելավելու դասավանդման գործընթացի արդյունավետությունը՝ կիրառելով ինտերակտիվ ուսուցման մեթոդներ։
 • Փոխանակվելու փորձով և գաղափարներով ակադեմիական համայնքի այլ ներկայացուցիչների հետ։

Վերջնաժամկետ՝ հուլիսի 2, 2021 
Վայր՝ Երևան 
Ծրագրի տևողություն՝ հուլիս 2021 – սեպտեմբեր 2021
Հաճախականություն՝ 2 ամիս, շաբաթական 1 դաս
Դասի տևողությունը՝ 3-4 ժամ
Դասընթացի ընդհանուր ժամեր՝ 30 ԺԱՄ (1 կրեդիտ)։

Ինչպես դիմել։

Ծրագրին դիմելու համար խնդրում ենք լրացնել սույն հայտադիմումը մինչև ս․թ․ հուլիսի 2-ը։  

Մասնակիցների ընտրության կարգը։

Դասընթացի մասնակցության մրցույթը բաղկացած է 2 փուլից։ Դիմում-հայտի հիման վրա առաջին փուլը հաջողությամբ անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի։ Հարցազրույցներից հետո մասնակիցները կծանուցվեն ընտրության արդյունքների մասին։ 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԻՆ ԿՏՐՎԻ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ, ՈՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ՁԵՐ ԲՈՒՀ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ։


Ծրագիրն իրականացվում է «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ կողմից՝ Չեխիայի, Հունգարիայի, Լեհաստանի և Սլովակիայի կառավարությունների համաֆինանսավորմամբ՝ Վիշեգրադ միջազգային հիմնադրամի միջոցով: Հիմնադրամի առաքելությունն է Կենտրոնական Եվրոպայում կայուն տարածաշրջանային համագործակցության գաղափարների առաջխաղացումը:

Դիմել

ESC Volunteering Opportunity in Armenia for Young People from Slovakia

What to expect from your ESC?

This opportunity to volunteer in Armenia is made possible due to cooperation between two organizations – one from Armenia and one from Slovakia.

The volunteering project will last for 9 months in Yerevan (Armenia) from 1st of August 2021 till 31st of Apri l2022.

The primary objective of the volunteering in Armenia is the exchange of information and experience between two different cultures: Slovak and Armenian. Through this ESC project we hope to develop solidarity and cross border relationships between Armenian and Slovak youth. Together they will learn to celebrate the broad diversity that exists in Europe, help to strengthen the way to a larger, more encompassing European Union, develop a collaboration of Armenian and Slovak young people, acquaint them with historical and cultural heritage and traditions.

The main objectives of the volunteering project are:
 • to promote European citizenship values;
 • to raise awareness and understanding of other cultures and countries;
 • to encourage intercultural dialogue, multicultural diversity, social inclusion;
 • to improve the level of competence and knowledge in the field of youth work, active citizenship, and participation;
 • to foster new developments in the work of the participating organizations;
 • to establish a platform of resources for Armenian and Slovak youth in order to promote volunteering and solidarity.

Volunteers’ profile

We expect to host enthusiastic, energetic volunteers aged 18-30 who are eager to learn, enjoy working with youth and full of creative ideas. The age is not really important, because work will be based on the principles of peer education. Strong organizational skills are considered very useful as the ability to communicate in English. Moreover, volunteers should be comfortable living on their own, be able to adapt to new situations, and have good problem-solving skills. All activities will be done in the mixed groups of volunteers from different nationalities that will have their ESC projects at the same time at APY. Volunteers are expected to be interested in the issues of democracy, equality and human rights and strive to continue working on them during their volunteering projects in Armenia.

APY always encourages volunteers to develop new activities, initiatives, and ideas as long as they are in the framework of the project. We require no specific skills, but happy to be a flexible and creative base. However, we do not require any professional qualifications, but rather interest, motivation, and enthusiasm. Since they will need to enjoy working with related tasks and develop their skills, it is also important that our volunteers have some “space” for developing new ideas and personal interests. In our turn, we see volunteers as informal  ambassadors for their countries. We would like to get direct knowledge about the context of today’s European Union conditions for youth, their problems, obstacles as well as aspirations and expectations.

The ESC project “Young People for Community Development in Armenia“ is created for creative people who are interested in working with young people in APY, volunteering and helping people.

The project is inclusive and is open for all interested people, who are under the demands of ESC program. We accept all applicants, in spite of age and gender, but the attitude of candidates is the crucial factor. The motivation of the possible applicants is the fundamental point in the selection process. We intend to get highly motivated young people, who would zoom in on the project’s objectives, but do not considerate the project itself as a touristic trip to Armenia. The candidates will not be discriminated by their own gender, religion, political or sexual orientation, etc. All the activities will be set in order to promote and create gender balance within the group.

Volunteering benefits

Volunteers will get acquainted with their working environment. In order to understand ESC context, better volunteers will cooperate with other volunteers who currently participate in ESC program in APY and potential social mentors. The entire ESC project will have a special emphasis on the personal and professional development of the volunteers. We believe that at the end of the project volunteers will be  equipped with the following key competencies:

 1. Communication in foreign languages: while being in another country, volunteers will mainly use English as the official language of communication and learn the local foreign language. Volunteers will be provided with Armenian language classes, conducted by teachers with the pedagogical education.
 2. Communication in mother tongue: Each volunteer will try himself in the teaching mother tongue or organizing cultural workshops and presentations of own culture.
 3. Mathematical competence and basic competences in science and technology: living in a foreign country will be helpful in developing mathematical competence in terms of exchanging money, spending monthly volunteer allowance reasonable, budgeting transportation and food-related costs. During preparation and implementation phase of events, volunteers will have to use analytical and logical thinking.
 4. Digital competence: the project will develop volunteers’ digital competencies through creating and sharing content online, updating APY website, creating and updating ESC blog, promoting APY activities in social media, using computer programs like Dropbox and Google Drive to manage the updates of the projects in cooperation with the other members of the team, basic skills in using a video camera in preparing short thematic videos, content-making programs such as Canva, Crello, Actionbount, Smore, etc.\
 5. Learning to learn: in parallel to the planning of own activities, volunteers will make the assessment and prioritize certain working aspects they need to improve working in a team with others, exploring and assessing newly acquired knowledge in everyday working conditions, as well as informal and leisure time, will help volunteers to discover learning needs.

  Volunteers will learn new things like:

  • ice-breakers methods, team building activities, prepare sports competitions or intellectual and entertainment activities through preparing activities for youth and kids;
  • learn to perform in front of the audience, control the stress and stage fright through conducting meetings, debates in front of the inhabitants and foreigners;
  • time-management in preparation, planning meetings and events.
 6. Social, civic & cultural competences: ESC experience will inevitably lead to communication and cooperation between the volunteers and other stakeholders (colleagues, partners, mentors, school and university youth, new friends).

  The volunteer will also:

  • explore the working style, cultural and civic life of a new country;
  • understand own cultural background and adapt to a new social life, become open-minded and develop a sense of tolerance and respect for other cultures;
  • learn how to adjust to new situations, communicate with people who don’t speak English, live in a foreign country, in other cultural environment and how to present own culture.
 7. Sense of initiative and entrepreneurship through gaining practical information in project management and get some skills and ideas about its main elements (developing project, communication with partners etc.); developing and implement own ideas and initiatives during the whole period of ESC (implementing small community projects or events for locals e.g Cultural Cuisine, Movie Nights, Discussion Clubs); improving self-organization and creativity.
 8. Cultural awareness and expression: while working with the school youth volunteers will get the ability to relate own creative and expressive points of view to the opinions of others, develop creative skills, cultivate aesthetic capacity through artistic self- expression.

Travel accommodation & pocket money

The volunteer is entitled to free accommodation in Yerevan. Their accommodation will remain available to them throughout the entire activity period, including holidays. The hosting organization will ensure that the participant lives in safe and clean accommodation and can eat sufficient and healthy food.

Participants in volunteering activities will receive a small monthly allowance of 90 EUR (pocket money) for their personal expenses throughout the duration of the activity, including vacations. Additionally the volunteer will receive another 110 EUR as a food and transportation allowance, `200 EUR in total.

The travel expenses to and from Armenia will be covered by up to 360 EUR upon presentation of all the travel documentation.

Insurance

All volunteers will be covered, throughout the activity period by the obligatory European Solidarity Corps insurance plan set up by the European Commission. This coverage is only complementary to the mandatory coverage of the European Health Insurance Card (EHIC), which must be obtained prior to departure.

Hosting organizations

Armenian Progressive Youth known as APY is a youth organization based in Yerevan, Armenia. APY was officially founded in 2009 by a group of like-minded young people and students whose paths crossed on the implementation of joint initiatives.

APY is a non-profit, non-political organization aiming to support, inspire and engage young people from Armenia and all over the world to develop their social leadership skills, to take their civic responsibility and to act as change-makers. Through different projects, initiatives and non-formal education tools the organization helps young people to succeed, ensuring that they develop the knowledge, skills, attitudes and competences to fit to the modern world.

APY believes that progressive, educated, skillful, open-minded and engaged young people possess all the power to become actors of change in Armenia and beyond. Youth is not the future but the present! The organization envisions a society where young people achieve their full potential and become engaged and responsible citizens. They participate in decision making processes and shape a democratic society. APY envisions Armenia where young people have enthusiasm, progressive values and willingness to make social and political changes in their communities.

Sending organizations

Non-governmental organization Youthfully Yours SR was established in 13.01.2015 as civil society and registered by Ministry of Interior of the Slovak Republic. Its main focus lies on enhancement of active citizenship, social integration and intercultural dialogue.

In local field the organization organize various seminars, educational trainings, youth exchanges and workshops related to our mission. In frame of Erasmus+ program, Youthfully Yours SR promotes active citizenship of European Union and strengthen European unification. The NGO focuses also on social inclusion and intercultural dialogue. Specifically, the organization encourages people with fewer opportunities – people facing economical, geographical obstacles, or people with problematic family backgrounds, suffering of violence, alcohol and drug consumption – to access Erasmus + projects. Youthfully Yours SR enables them access to these opportunities and motivate them to work on themselves.

Living and working in Yerevan

Situated on the Hrazdan River, the city is one of the worlds’ oldest, yet in recent times has undergone a major transformation, offering a great history combined with newly constructed retail shops, restaurants, and cafés. Moving to Yerevan means relocation to the capital and largest city of Armenia. Yerevan is a wonderful place to discover and a destination of contrast. Originating as a small town in the 8th century BC, today Yerevan is a large city with a population of over 1 million.

Accommodation: APY provides all the facilities to make your stay and work in Yerevan as smooth as possible. We provide a flat with all the facilities for a comfortable stay in Armenia. The flats are equipped with free Wi-Fi, a washing machine and heating system. Each flat has its separate kitchen and all facilities needed for cooking; fridge, oven, kettle, gas panel and different types of dishes and kitchen facilities. The rooms are light and with large windows. There is also a common living room for volunteers for socializing and spending free time. The volunteers will be provided with single or twin rooms.

Transportation: It is very easy to get around in Yerevan. Within the center, there are, next to taxis, minivans and metro that cost 100 AMD to take locals along designated routes. The metro is available from 06:30 until 23:00, with prices comparable to the minivans. Foreigners who wish to drive in Yerevan will need to have an International Driving Permit and drive on the right hand side of the road.

How To Apply?

To apply send your CV and Motivation letter to [email protected] and [email protected].

SEE YOU IN ARMENIA!!!

«Զբաղվածության դպրոց»-ի ընդունելություն Հայտադիմում

Դպրոցի նպատակն է խթանել Երևանում ինչպես նաև Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի և Վայոց ձորի մարզերում բնակվող տեղահանված անձանց զբաղվածության ներուժի զարգացումը, ինչպես նաև հմտությունների զարգացման միջոցով նպաստել COVID-19 համավարակի հետևանքների չեզոքացմանը։

Մասնակցելով 3 ամիս տևողությամբ դպրոցին՝ հնարավորություն կստանաք․
 • Մասնակցել կարողությունների զարգացման դասընթացներին։
 • Ծանոթանալ Հայաստանի աշխատաշուկայի առանձնահատկություններին և գործատուների հիմնական պահանջներին։
 • Ստանալ անհատական խորհրդատվություն փորձառու մասնագետներից։
 • Անցնել երկամսյա վճարովի պրակտիկա։
 • Գտնել կայուն աշխատանք խորհրդատուի աջակցությամբ։
 • Ստանալ նոր մասնագիտություն ձեռք բերելու կրթաթոշակ։

Դասընթացների և անհատական խորհրդատվության հիմնական թեմաներն են՝

 1. հայաստանյան աշխատաշուկայի առանձնահատկություններ, մասնագիտական նպատակների սահմանում, սթրեսակայունություն,
 2. ճկունություն և որոշումների կայացում, բանակցային հմտություններ, հաղորդակցական հմտությունների զարգացում, կապերի հաստատման հմտություններ, անձնական բրենդինգ,
 3. ինքնակենսագրականի կազմում, աշխատանքային հարցազրույց, ձեռնարկատիրական ոլորտի օրենսդրություն, հարկային և կենսաթոշակային համակարգ, շուկայի վերլուծություն,
 4. կազմակերպչական և կառավարչական հմտություններ, նորարարական գաղափարների հղացում,
 5. պետական և ոչ պետական աջակցության ծրագրեր։
Ծրագրին կարող եք դիմել, եթե․
 • 18-ից 63 տարեկան եք,
 • փնտրում եք աշխատանք,
 • կարող եք 3 ամսվա ընթացքում շաբաթական 2 անգամ մասնակցել դասընթացներին,
 • հետաքրքրված եք անձնական և մասնագիտական հմտությունների զարգացմամբ:

Վերջնաժամկետ՝ hուլիսի 10, 2021
Վայր՝ Երևան
Ծրագրի տևողություն ՝ հուլիս 2021 – հոկտեբեր 2021
Հաճախականություն՝ 3 ամիս, շաբաթական 2 դաս
Դասի տևողությունը՝ 3 ժամ

Ծրագրին մասնակցությունն անվճար է։

Սույն ծրագիրն իրականացվում է «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի կողմից «Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ի կողմից հայտարարված և ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ COVID-19 հետևանքների չեզոքացման աջակցության ծրագիր Արևելյան գործընկերության երկրների համար» ծրագրի շրջանակներում։

Դիմել

Հայաստանում մեկնարկում է HSBC-ի և Ashoka-ի «Կանաչ հմտություններ և նորարարություն» մրցույթը

HSBC-ն սոցիալական ձեռներեցությունը խթանող Ashoka միջազգային կազմակերպության հետ համատեղ մեկնարկել է իր տեսակի մեջ առաջին «Կանաչ հմտություններ և նորարարություն» մրցույթը (չելենջը)։ Նորարարության զարգացմանն ուղղված միջազգային այս մրցույթին կարող են մասնակցել սոցիալական ձեռներեցներ 51 երկրներից՝ այդ թվում Հայաստանից։ Մրցույթի արդյունքում հաղթող կճանաչվեն 15 սոցիալական ձեռներեցներ՝ արժանանալով մինչև 20 000 ԱՄՆ դոլարի դրամական պարգևի։ Հաղթողները հնարավորություն կունենան նաև օգտվելու HSBC-ի և Ashoka-ի փորձառու մասնագետների խորհրդատվությունից իրենց նորարարական լուծումները զարգացնելու համար։

Մրցույթի մասին

HSBC-ն և Ashoka-ն փնտրում են սոցիալական ձեռներեցների, ովքեր օգնում են տնտեսական հնարավորություններ չունեցող անձանց ձեռք բերել կանաչ տնտեսություն վարելու հմտություններ և զարգանալ՝ միաժամանակ ապահովելով, որ անցումը դեպի կանաչ տնտեսություն օգտակար լինի բոլորի համար: Մրցույթին կարող են մասնակցել նորարարական առաջարկներ ունեցող բոլոր անձինք՝ այդ թվում և դիմորդներ երիտասարդական նախաձեռնություններից։

HSBC-ն և Ashoka-ն փնտրում են այն սոցիալական ձեռներեցներին, ովքեր
 • օգնում են նախկինում տնտեսական հնարավորություններ չունեցող անձանց ձեռք բերել անհրաժեշտ հմտություններ կանաչ տնտեսության զարգացող ոլորտներում աշխատանք գտնելու համար,
 • օգնում են էկոլոգիապես վնասակար աշխատանքներում ներգրավված համայնքներին անցնել աշխատանքի կանաչ տնտեսության ոլորտներում,
 • գտնում են նորարարական մոտեցումներ, որոնք օգնում են երիտասարդներին կայանալ և ի վերջո դառնալ առաջնորդներ կանաչ տնտեսության ոլորտներում։

Հաղթող կճանաչվեն 15 սոցիալական ձեռներեցներ։ Մրցանակներից առնվազն 3-ը կտրամադրվեն երիտասարդական կազմակերպությունների։

Մրցանակներ և առավելություններ

Նախաձեռնությունն իրականացնող թիմը կորոշի յուրաքանչյուր հաղթողին տրամադրվելիք մրցանակի չափը։ Ընդհանուր առմամբ, մրցանակները կշնորհվեն հետևյալ երկու թեմաներով՝ «Ամենանորարարական լուծումներ» և «Լավագույն լուծումներ սկզբնական փուլի համար»։ Առաջին թեմայի մրցանակների կարժանանան այն լուծումները, որոնք հստակ մոդելներ են առաջարկում դրանց ազդեցությունը բարելավելու համար։ Հաղթողները կարժանանան մինչև 20 000 ԱՄՆ դոլարի դրամական մրցանակի, ինչպես նաև կստանան HSBC-ի և Ashoka-ի մասնագետների խորհրդատվությունից օգտվելու հնարավորություն՝ առաջարկվող լուծումները զարգացնելու համար։ Երկրորդ թեմայի մրցանակների կարժանանան առանձնահատուկ նորարարական գաղափարներով լուծումները, որոնք դեռ զարգացման վաղ փուլում են։ Հաղթողները կարժանանան մինչև 15 000 ԱՄՆ դոլարի դրամական մրցանակի, ինչպես նաև կստանան աջակցություն և խորհրդատվության հնարավորություն իրենց նորարարական լուծումները զարգացնելու համար։

Մրցույթին կարող են մասնակցել մինչև ս․թ․ հունիսի 5-ը՝ Հայաստանի Հանրապետության ժամանակով ժամը 03։00-ն։

Լրացուցիչ տեղեկատվության և մրցույթին մասնակցելու համար այցելել https://challenges.changemakers.com/challenge/greenskills:
Լրացուցիչ հարցեր ունենալու դեպքում դիմել «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ին՝ 060 655000։

HSBC Խումբ
HSBC Holdings plc-ը՝ HSBC Խմբի ընկերության գլխամասը, գտնվում է Լոնդոնում: Խումբը ծառայություններ է տրամադրում 64 երկրներում և տարածաշրջաններում՝ Եվրոպայում, Ասիայում, Հյուսիսային և Լատինական Ամերիկայում, ինչպես նաև Մերձավոր Արևելքում և Հյուսիսային Աֆրիկայում: HSBC-ն հանդիսանում է աշխարհի ամենախոշոր և հզոր ֆինանսական կառույցներից մեկը, որի ակտիվները 2021թ.-ի մարտի 31-ի դրությամբ կազմել են $2,959 միլիարդ ԱՄՆ դոլար:

HSBC Հայաստան
«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ը հիմնադրվել է 1996թ-ին։ Բանկը համատեղ ձեռնարկություն է, որի 70%-ը պատկանում է HSBC Խմբին, իսկ 30%-ը` արտերկրի հայ գործարարի: Էյչ-Էս-Բի-Սի Հայաստանը սպասարկում է շուրջ 30 000 հաճախորդի Երևան քաղաքում գտնվող իր 8 գրասենյակների և մոտ 350 աշխատակիցների միջոցով: 2021 թ.-ի մարտի 31-ի դրությամբ բանկի ակտիվները կազմել են 306 միլիարդ ՀՀ դրամ` ներառյալ Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Փի-Էլ-Սի Լոնդոնի կողմից Բանկի միջնորդությամբ տրամադրված վարկեր:

Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։

ՀՀ երիտասարդական պետական քաղաքականության 2021-2025 թթ ռազմավարության նախագիծ |Առաջարկությունների փաթեթ

Սույն առաջարկությունների փաթեթը մշակվել է «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպության և ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից համատեղ կազմակերպված «Երիտասարդական ֆորում»-ի ընթացքում։ Ֆորումին մասնակցել են ՀՀ մարզերում և Երևանում բնակվող 16-ից 35 տարեկան 120 երիտասարդ։

Ֆորումի նպատակն էր

Երիտասարդներին ներգրավել 2021-2025 թթ. ՀՀ երիտասարդական պետական քաղաքականության ռազմավարության մշակմանը և երկխոսության հարթակ ստեղծել երիտասարդների, երիտասարդական կազմակերպությունների և երիտասարդական քաղաքականության մշակման համար պատասխանատու պետական գերատեսչության միջև։

 • Որո՞նք պետք է լինեն առաջիկա 5 տարիներին երիտասարդության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության գերակայությունները։
 • Ի՞նչն է ներկայումս ամենից շատ մտահոգում երիտասարդներին։
 • Որո՞նք են երիտասարդների առջև ծառացած հիմնական խնդիրները և ինչպե՞ս են երիտասարդները տեսնում այդ խնդիրների լուծումը։
 • Ի՞նչ մեխանիզմներ, պայմաններ և ռեսուրսներ են անհրաժեշտ Հայաստանում երիտասարդների զարգացման, ինքնաիրացման, ինքնադրսևորման և բարեկեցության ապահովման համար։

Այս և մի շարք այլ կարևոր հարցեր քննարկվեցին երիտասարդների կողմից «Երիտասարդական ֆորում»-ի 6 աշխատարանների շրջանակներում։

ՀՀ Երիտասարդական պետական քաղաքականության 2021-2025 թվականների ռազմավարության նախագծի գերակայությունները, նպատակները և ակնկալվող գործողությունները երիտասարդների կողմից քննարկ­ 6 վեցին հետևյալ 6 թեմատիկ աշխատարանների շրջանակներում՝

Աշխատարան 1 – Երիտասարդների մասնակցությունը հանրային կյանքին և որոշումների կայացմանը

Աշխատարան 2 – Երիտասարդների սոցիալական խնդիրները և տնտեսական մասնակցությունը

Աշխատարան 3 – Երիտասարդների առողջությունը, ներգրավումը մշակութային և գիտական ոլորտներում

Աշխատարան 4 – Երիտասարդների շրջանում կամավորության մշակույթի զարգացումը

Աշխատարան 5 – Երիտասարդական աշխատանքի և ոչ ֆորմալ կրթության զարգացումը

Աշխատարան 6 – Երիտասարդության ոլորտում միջազգային համագործակցության զարգացումը

Աշխատարաններում երիտասարդները քննարկել են ոլորտում իրենց հուզող հարցերը, երկխոսությամբ ծանոթացել տարբեր համայնքների խնդիրներին, կատարել են խմբային աշխատանքներ, առաջարկել իրենց լուծումները։ Երիտասարդներին հուզող հիմնական հարցերն էին որակյալ կրթությունը, մուտքն աշխատաշուկա, իսկ որոշ երիտասարդների կարծիքով էլ՝ ամեն ինչ պետք է սկսել՝ փոխելով մտածելակերպը։

Երիտասարդների մտահոգությունների շրջանակն ընդգրկում էր նաև առողջապահության, գիտության, մշակույթի, ընթերցանության խթանման, զբաղվածության և այլ ոլորտներ։ Հայաստանում դեռևս բացակայում են կամավորության մշակույթի կայացման և խթանման համար անհրաժեշտ իրավական հիմքերը: Երիտասարդները քննարկել են նաև կամավորության խթանման, կամավորական մշակույթի զարգացման և ինստիտուցիոնալացման հարցերը։ Որպես լուծման առաջնային մեխանիզմ՝ նրանք առաջարկել են ենթակառուցվածքների զարգացումը, երիտասարդական խմբերի ակտիվ ներգրավվածությունը, իրազեկվածության բարձրացումը։ Երիտասարդները կարևորել են նաև բուհերում երիտասարդական աշխատանքի ֆորմալ կրթական ծրագրեր և պրոֆեսիոնալ երիտասարդական աշխատողի վերապատրաստման մեթոդաբանության ներդրումը:

Առաջարկությունների փաթեթը կարող եք գտնել կից՝ https://bit.ly/3bT7lNA