“Everyone Matters” Fellowship Program in Berlin, Germany

Июль 16, 2019
1 year and 4 months ago, Armenian Progressive Youth NGO launched the long-term project “Everyone Matters! Development of Inclusive and
Read More

ESC in Yerevan, Armenia

Июнь 9, 2019
We are looking for volunteers who would like to come to the edge of Europe. Because we have an opportunity
Read More

«STEP» Զբաղվածության դպրոց

Май 7, 2019
Չնայած վերջին ժամանակահատվածում ողջ աշխարհում նկատելի տնտեսական աճին՝ Արևելյան գործընկերության երեք երկրներում` Հայաստանում, Վրաստանում և Մոլդովայում դեռևս շարունակում են արդիական
Read More

Call for author: “Everyone Matters! Youth Inclusion and Youth Participation in the Eastern Partnership countries”

Апрель 30, 2019
Application deadline: April 30, 2019 (23:59 CET) Description Armenian Progressive Youth NGO is looking for an author for its Handbook: “Everyone Matters! Youth Inclusion and
Read More

Tools for promoting youth entrepreneurship

Апрель 11, 2019
document.getElementsByClassName("blog")[0].firstElementChild.remove(); AISI Youth Alliance has successfully implemented the Training Course “Tools for promoting youth entrepreneurship”. The training
Read More

Զբաղվածության դպրոց | Ընդունվում են մասնակցության հայտեր

Апрель 6, 2019
Զբաղվածության դպրոցի նպատակն է Երևանում և հարակից քաղաքային ու գյուղական համայնքներում բնակվող Սիրիահայերին և տեղաբնակ անձանց տրամադրել հմտությունների և կարողությունների
Read More
Partner up with APY

Partner up with APY

APY has more than 6 years of experience partnering with organizations of every size, in diverse sectors, and from all parts of the globe. If you share our vision of an educated, progressive and welfare society where young people play an active role, don’t hesitate to contact us for possible partnership. Together we can ensure that through partnership we can reach our strategic goals.

Send Donation

Send Donation

Your donation will help APY to ensure that some of the most vulnerable young people in Armenia are able to realize a brighter future. With our experience and knowledge, you can be confident when making your donation. Donors like you enable us to reach and help more young people in Armenia. Together we’ll see greater results in APY’s 3 priority areas: empowering economically vulnerable young people with knowledge and mobility opportunities, helping young people to solve the most challenging problems in their communities and training youth workers and trainers to support youth more effectively. For a Donation please send a message to [email protected]

Click to play