Packages of food, hygiene items and other necessities to 900 families, within the framework of cooperation between the MLSA and the APY NGO

June 3, 2020
document.getElementsByClassName("blog")[0].firstElementChild.remove(); >RA Ministry of Labor and Social Affairs and the Armenian Progressive Youth NGO have signed the
Read More

Սննդի, հիգիենայի պարագաների և այլ անհրաժեշտ իրեր փաթեթներ՝ 900 ընտանիքների՝ ԱՍՀՆ-ն և «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ համագործակցության շրջանակում

May 29, 2020
document.getElementsByClassName("blog")[0].firstElementChild.remove(); ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը և «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ն ստորագրել են փոխըմբռնման հուշագիր, որի
Read More

Handbook of Youth Participation and Youth Inclusion in the EaP Countries

May 15, 2020
document.getElementsByClassName("blog")[0].firstElementChild.remove(); The handbook has been created in frames of the 2-year project “Everyone Matters! Development of Inclusive
Read More

Գնանշման հարցում

May 5, 2020
«Հրատապ աջակցություն hայաստանաբնակ խոցելի խմբերին» Կորոնավիրուսի տարածման դեմ և դրա կանխարգելման նպատակով կիրառված սահմանափակումներից և դրանից առաջացած տնտեսական ճգնաժամից ելնելով՝ «Հայ
Read More

My Story of Volunteering in Switzerland

April 4, 2020
Hello my reader! I am Melanya from Yerevan and I did my amazing EVS in one of the magnificent countries
Read More

MY ERASMUS STORY…

March 31, 2020
My Erasmus story began in Wroclaw, Poland in November, 2019 when I was 24. I didn’t know much about the
Read More
Partner up with APY

Partner up with APY

APY has more than 6 years of experience partnering with organizations of every size, in diverse sectors, and from all parts of the globe. If you share our vision of an educated, progressive and welfare society where young people play an active role, don’t hesitate to contact us for possible partnership. Together we can ensure that through partnership we can reach our strategic goals.

Send Donation

Send Donation

Your donation will help APY to ensure that some of the most vulnerable young people in Armenia are able to realize a brighter future. With our experience and knowledge, you can be confident when making your donation. Donors like you enable us to reach and help more young people in Armenia. Together we’ll see greater results in APY’s 3 priority areas: empowering economically vulnerable young people with knowledge and mobility opportunities, helping young people to solve the most challenging problems in their communities and training youth workers and trainers to support youth more effectively. For a Donation please send a message to [email protected]

Click to play