“Youth unemployment ? No, thanks !”

August 24, 2022
Fighting against Youth Unemployment From August 1 to August 10 Armenian Progressive Youth (APY) in cooperation with Jules Verne International
Read More

Փոքրիկ հարց ու պատասխան Nemra-ից Վանի հետ

August 19, 2022
Օգոստոսի 12-ին ամբողջ աշխարհում նշվում է Երիտասարդության միջազգային օրը: 2022-ին Երիտասարդության միջազգային օրվա կարգախոսն է սերունդների միջև համերաշխությունը, և
Read More

«Զբաղվածության և ձեռնարկատիրության լաբորատորիաներ»

August 16, 2022
«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ն մեկնարկում է «Կանանց և երիտասարդների սոցիալ-տնտեսական ինտեգրումը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «Զբաղվածության և ձեռնարկատիրության լաբորատորիաներ»։ Լաբարատորիաների
Read More

Bullying in Armenia

August 2, 2022
Bullying in Armenia The concept in general and the phenomenon in Armenia Introduction Bullying is using force, coercion, hurtful teasing, or threat,
Read More

STRENGTHENING STABILITY AND RESILIENCE OF THE DISPLACED PEOPLE

July 28, 2022
The Armenian Progressive Youth NGO has successfully organized and implemented three Employment Schools (each “school” lasted for three months within
Read More

ՏԵՂԱՀԱՆՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄ

July 28, 2022
«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ն «Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ի կողմից հայտարարված և Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ Քովիդ-19 հետևանքների չեզոքացման աջակցության
Read More
Partner up with APY

Partner up with APY

APY has more than 6 years of experience partnering with organizations of every size, in diverse sectors, and from all parts of the globe. If you share our vision of an educated, progressive and welfare society where young people play an active role, don’t hesitate to contact us for possible partnership. Together we can ensure that through partnership we can reach our strategic goals.

Send Donation

Send Donation

Your donation will help APY to ensure that some of the most vulnerable young people in Armenia are able to realize a brighter future. With our experience and knowledge, you can be confident when making your donation. Donors like you enable us to reach and help more young people in Armenia. Together we’ll see greater results in APY’s 3 priority areas: empowering economically vulnerable young people with knowledge and mobility opportunities, helping young people to solve the most challenging problems in their communities and training youth workers and trainers to support youth more effectively. For a Donation please send a message to [email protected]

Click to play