Vacancy Notice for Volunteers

January 29, 2020
    Act for Transformation is a non-profit association working with a small, experienced and dedicated team in the areas of education
Read More

Variety is the spice of life

December 26, 2019
Between the 22th to the 29th of November, Diana Babakhanyan and Nelly Paytyan, staff members of Armenian Progressive Youth NGO
Read More

Ձեռնարկատիրության և Զբաղվածության դպրոց

October 17, 2019
Մայիսից սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում Ձեռնարկատիրության և Զբաղվածության դպրոցները համախմբեցին Երևանում և հարակից քաղաքային ու գյուղական համայնքներում բնակվող 60 սիրիահայերի և
Read More

«Գտի՛ր գործ, ստեղծի՛ր գործ» կարիերայի և ձեռնարկատիրության դպրոց

October 7, 2019
Ընդունվում են մասնակցության հայտեր Դպրոցի նպատակն է Երևանում և հարակից քաղաքային ու գյուղական համայնքներում բնակվող Սիրիահայերին և տեղաբնակ անձանց տրամադրել հմտությունների
Read More

Դարձի՛ր կամավոր

September 17, 2019
Նոր կամավորների հավաքագրման ծրագիրն իրականացվում է ՀԱԵ-ի կողմից՝ խթանելու հայ երիտասարդների մասնակցությունը երիտասարդական ծրագրերում, ինչպես նաև համայնքի կյանքում: Կամավորները ներդնում
Read More

My EVS story

August 26, 2019
Thinking about a short description for my previous year in Germany, looking back at my journey that started due to
Read More
Partner up with APY

Partner up with APY

APY has more than 6 years of experience partnering with organizations of every size, in diverse sectors, and from all parts of the globe. If you share our vision of an educated, progressive and welfare society where young people play an active role, don’t hesitate to contact us for possible partnership. Together we can ensure that through partnership we can reach our strategic goals.

Send Donation

Send Donation

Your donation will help APY to ensure that some of the most vulnerable young people in Armenia are able to realize a brighter future. With our experience and knowledge, you can be confident when making your donation. Donors like you enable us to reach and help more young people in Armenia. Together we’ll see greater results in APY’s 3 priority areas: empowering economically vulnerable young people with knowledge and mobility opportunities, helping young people to solve the most challenging problems in their communities and training youth workers and trainers to support youth more effectively. For a Donation please send a message to [email protected]

Click to play