#EaP4Youth առցանց ամառային դպրոցի ընդունելություն

June 23, 2020
18-ից 35 տարեկան երիտասա՞րդ ես։ Անդամակցո՞ւմ ես որևէ հասարակական կազմակերպության։ Հետաքրքրվո՞ւմ ես միջազգային հարաբերություններով։ Ցանկանո՞ւմ ես իմանալ ավելին Հայաստան –
Read More

Coaching for Youth Work | Two-stage project in Georgia and Malta

June 15, 2020
“Coaching for Youth Work” was a two-stage Erasmus+ Project. The first stage of the project was hosted by the International
Read More

Տեղեկատվական հոդված կորոնավիրուսային վարակի (COVID-19) վերաբերյալ

June 11, 2020
Կորոնավիրուսներ, Նոր կորոնավիրուսային հիվանդություն Կորոնավիրուսները վիրուսների մեծ ընտանիք են, որոնք հիվանդություններ են առաջացնում թե՛ մարդկանց, թե՛ կենդանիների շրջանում: Մարդկանց շրջանում կորոնավիրուսները
Read More

«Զբաղվածության դպրոց» մեթոդաբանության փոխանցումը Զբաղվածության պետական գործակալությանը. առցանց դասընթաց մեթոդաբանության վերաբերյալ

June 10, 2020
document.getElementsByClassName("blog")[0].firstElementChild.remove(); Ս/թ. մայիսի 25, 26-ին և հունիսի 2-ին շարունակվեց «Զբաղվածության դպրոց» մեթոդաբանությունը Զբաղվածության պետական գործակալությանը փոխանցելու
Read More

Հրատապ աջակցություն հայաստանաբնակ խոցելի խմբերին

June 5, 2020
document.getElementsByClassName("blog")[0].firstElementChild.remove(); Ելնելով կորոնավիրուսի տարածման դեմ և դրա կանխարգելման նպատակով կիրառված սահմանափակումներից և այդ պատճառով առաջացած տնտեսական ճգնաժամից՝
Read More

InclusiON NOW! Development of Inclusive Youth Work in the Eastern Partnership countries

June 4, 2020
Equality, inclusion and diversity are core values of youth work in Europe. Many vulnerable young people in the Eastern Partnership
Read More
Partner up with APY

Partner up with APY

APY has more than 6 years of experience partnering with organizations of every size, in diverse sectors, and from all parts of the globe. If you share our vision of an educated, progressive and welfare society where young people play an active role, don’t hesitate to contact us for possible partnership. Together we can ensure that through partnership we can reach our strategic goals.

Send Donation

Send Donation

Your donation will help APY to ensure that some of the most vulnerable young people in Armenia are able to realize a brighter future. With our experience and knowledge, you can be confident when making your donation. Donors like you enable us to reach and help more young people in Armenia. Together we’ll see greater results in APY’s 3 priority areas: empowering economically vulnerable young people with knowledge and mobility opportunities, helping young people to solve the most challenging problems in their communities and training youth workers and trainers to support youth more effectively. For a Donation please send a message to [email protected]

Click to play