Terms of Reference (TOR) for conducting Research on “Best practices of establishment of Trade Unions in EU”

August 31, 2021
Armenian Progressive Youth NGO announces a competition for a Research Company or an Individual Consultant to conduct a Research on
Read More

«W‐EMPOWER! Տեղահանված կանանց սոցիալ-տնտեսական ներգրավում ձեռնարկատիրության և զբաղվածության կրթության միջոցով» ծրագիր

August 23, 2021
Ընդունվում են մասնակցության հայտեր Ծրագրի նպատակն է ամրապնդել տեղահանված կանանց տնտեսական անկախությունը զբաղվածության և ձեռնարկատիրական ներուժի խթանման միջոցով։ [su_box title="Ծրագիրը ներառում է․"
Read More

APY Membership Call

August 11, 2021
Your Voice Matters! Join us as a Member and become part of our organization. Welcome to our membership application form.
Read More

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ | Անդամակցության հայտ

August 11, 2021
Քո ձայնը կարևոր է։ Միացի՛ր մեզ որպես կազմակերպության անդամ և դարձիր մեր կազմակերպության մի մասը։ Բարի գալուստ «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ի
Read More

PR and Communications Intern

July 9, 2021
Job Title: PR and Communications Intern Location: Yerevan Reporting To: Executive Director Starting Date: 20 July, 2021 Duration: 1 month Important: In case 1-month paid
Read More

Բուհերի դասախոսական անձնակազմի վերապատրաստման դասընթաց

June 23, 2021
«Փոփոխության դերակատարները․ ուսանողական ակտիվիզմի խթանումը Հայաստանում» երկարաժամկետ ծրագրի շրջանակներում հրավիրում ենք բուհերի դասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներին մասնակցելու երկամսյա վերապատրաստման դասընթացի։  Դասընթացի ընթացքում
Read More
Partner up with APY

Partner up with APY

APY has more than 6 years of experience partnering with organizations of every size, in diverse sectors, and from all parts of the globe. If you share our vision of an educated, progressive and welfare society where young people play an active role, don’t hesitate to contact us for possible partnership. Together we can ensure that through partnership we can reach our strategic goals.

Send Donation

Send Donation

Your donation will help APY to ensure that some of the most vulnerable young people in Armenia are able to realize a brighter future. With our experience and knowledge, you can be confident when making your donation. Donors like you enable us to reach and help more young people in Armenia. Together we’ll see greater results in APY’s 3 priority areas: empowering economically vulnerable young people with knowledge and mobility opportunities, helping young people to solve the most challenging problems in their communities and training youth workers and trainers to support youth more effectively. For a Donation please send a message to [email protected]

Click to play