Գնանշման հարցում սննդի և հիգիենայի պարագաների ձեռքբերման համար

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ

Սննդի եւ հիգիենայի պարագաների ձեռքբերման

1. Ներածություն
«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» hասարակական կազմակերպությունը «COVID-19.
քաղաքացիական հասարակության ճկունություն եւ կայունություն» ծրագիրի շրջանակներում
պարենային եւ առաջնային անհրաժեշտության աջակցություն է ցուցաբերում Երեւանում եւ Արարատի,
Արագածոտնի, Արմավիրի եւ Կոտայքի մարզերում բնակություն հաստատած ԼՂ-ից բռնի տեղահանված
400 ընտանիքների՝ տրամադրելով 7-10 օրվա համար նախատեսված պարեն։

1. Ծրագրի ժամկետներ
Ծրագիրը իրականացվում է 01/11/2023թ-ից 31/12/2023թ. ժամանակահատվածում։

3. Ծառայության նկարագրություն
«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» hասարակական կազմակերպությունն իրականացնում է
սննդի եւ հիգիենայի ձեռքբերման համար գնանշման հարցում համաձայն հավելված 1-ի։

4. Դիմելու գործընթացը
Հետաքրքրված անձինք [email protected] էլ. փոստի հասցեին պետք է ուղարկեն գնման
առարկայի համար իրենց կողմից լրացված, կնքված եւ հաստատված գնային առաջարկը համաձայն
հավելված 1-ի:

Հաղթող է ճանաչվելու յուրաքանչյուր ապրանքի համար ամենացածր գին առաջարկող մասնակիցը:
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է` 16/11/2023-ը:

Հետադարձ կապ՝

Կարեն Դավթյան
Հեռ. +374 55 777 229

Ծրագրի մասին՝
«COVID-19. քաղաքացիական հասարակության ճկունություն եւ կայունություն» ծրագիրը
ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից եւ իրականացվում է ERIM-ի եւ Մարդու
իրավունքների տուն Երեւանի կողմից: Ծրագրի նպատակն է խթանել քաղաքացիական
հասարակության կայունությունը Արեւելյան գործընկերության երկրներում՝ նրանց հնարավորություն
տալով մեղմացնել COVID-19-ի անմիջական եւ երկարաժամկետ ազդեցությունը:

Գնանշման հարցում հագուստի և անկողնային պարագաների ձեռքբերման համար

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ

Տաք հագուստի, անկողնային պարագաների ձեռքբերման համար

1Ներածություն

«Հայ       առաջադեմ        երիտասարդություն»          hասարակական        կազմակերպությունը               CARE                 International կազմակերպության  հետ   համագործակցությամբ  իրականացնում  է   «Արձագանք  ԼՂ-ից  բռնի  տեղահանման հետևանքով  առաջացած  մարդասիրական  ճգնաժաﬕն»  ծրագիրը,  որի  նպատակն  է  արձագանքել  Լեռնային Ղարաբաղից   տեղահանված   և   Հայաստանում   բնակություն  հաստատած   անձանց   առավել   հրատապ կարիքներին՝   տրամադրելով   տաք  հագուստ և անկողնային պարագաներ։

2․ Ծրագրի ժամկետներ

Ծրագիրը իրականացվում է 01/11/2023թ-ից 31/12/2023թ․ ժամանակահատվածում։

3․ Ծառայության նկարագրություն

«Հայ   առաջադեմ   երիտասարդություն»   hասարակական   կազմակերպությունն   իրականացնում   է   տաք հագուստի և անկողնային պարագաների ձեռքբերման համար գնանշման հարցում համաձայն հավելված 1– ի։

4․ Դիմելու գործընթացը

Հետաքրքրված   անձինք   [email protected]   էլ․    փոստի   հասցեին   պետք   է   ուղարկեն   գնման առարկայի  համար  իրենց  կողﬕց  լրացված,  կնքված  և  հաստատված  գնային  առաջարկը  համաձայն հավելված 1-ի:

Համեմատության համար հիմք է ընդունվելու ամբողջ փաթեթի համար առաջարկվող ընդհանուր արժեքը և որակը: Հաղթող է ճանաչվելու ամենացածր գին առաջարկող մասնակիցը:

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է` 16/11/2023-ը:

Հետադարձ կապ՝

Կարեն Դավթյան

Հեռ. +374 55 777 229

 

Գնանշման հարցում սննդի ձեռքբերման համար

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ

Սննդի ձեռքբերման համար

1Ներածություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» hասարակական կազմակերպությունը CARE International կազմակերպության հետ համագործակցությամբ իրականացնում է «Արձագանք ԼՂ-ից բռնի տեղահանման հետևանքով առաջացած մարդասիրական ճգնաժաﬕն» ծրագիրը, որի նպատակն է արձագանքել Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված և Հայաստանում բնակություն հաստատած անձանց առավել հրատապ կարիքներին՝ տրամադրելով 7-10 օրվա համար նախատեսված պարեն։

2․Ծրագրի ժամկետներ

Ծրագիրը իրականացվում է 01/11/2023թ-ից 31/12/2023թ․ ժամանակահատվածում։

3․ Ծառայության նկարագրություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» hասարակական կազմակերպությունն իրականացնում է սննդի ձեռքբերման համար գնանշման հարցում համաձայն հավելված 1-ի։

4․ Դիմելու գործընթացը

Հետաքրքրված անձինք [email protected] էլ․ փոստի հասցեին պետք է ուղարկեն գնման առարկայի համար իրենց կողմից լրացված, կնքված և հաստատված գնային առաջարկը համաձայն հավելված 1-ի:

Համեմատության համար հիմք է ընդունվելու ամբողջ փաթեթի համար առաջարկվող ընդհանուր արժեքը և որակը: Հաղթող է ճանաչվելու ամենացածր գին առաջարկող մասնակիցը:

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է` 16/11/2023-ը:

Հետադարձ կապ՝

Կարեն Դավթյան

Հեռ. +374 55 777 229