«Փոփոխությունների ալիք. Ուսանողական ակտիվիզմի խթանումը ՀՀ մարզերում» ծրագիր

Բարձրագույն կրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների համատեքստում կարեւոր է մայրաքաղաքի և մարզային ուսանողության ակտիվ մասնակցությունը: Ակտիվ ուսանողը որակյալ կրթության թիվ մեկ պահանջատերն է եւ նրա մասնակցությունը անհրաժեշտ է իր կրթությանը վերաբերող ցանկացած բարեփոխումների քննարկմանն ու իրականացմանը: Այնուամենայնիվ, մարզային ուսանողները շարունակում են դուրս մնալ կրթական բարեփոխումների օրակարգից, կարծես թե դա նրանց չի վերաբերում: Ուսանողների կողմից «ընտրվող» ներկայացուցչական մարմինները հաճախ շարունակում են մնալ քաղաքականացված եւ չեն ներկայացնում ուսանողի շահերը: Այս համատեքստում անհրաժեշտ է այնպիսի անկախ հարթակի առկայությունը, որտեղ ուսանողները ազատ կլինեն բարձրաձայնելու իրենց կրթությանը վերաբերող խնդիրները եւ քննարկելու այդ խնդիրների լուծման ճանապարհները:

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ը մեկնարկում է «Փոփոխությունների ալիք. Ուսանողական ակտիվիզմի խթանումը ՀՀ մարզերում» ծրագիրը` նպաստելու ուսանողների մասնակցության բարձրացմանը կրթական բարեփոխումներին, զարգացնելու առաջնորդության հմտությունները և խթանելու կրթության որակի նկատմամբ նրանց պահանջի ձեւավորումը Տավուշի, Լոռու, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերում։

Ծրագրի թիրախը Հայաստանի մարզային տարբեր բուհերում սովորող 20 ուսանողներն են, ովքեր ցանկանում են ունենալ անկախ, այլընտրանքային և ապահով տարածք, որտեղ կարող են`
 • մասնակցել բարձրագույն կրթական համակարգի բարեփոխումների շուրջ քննարկումներին,
 • առաջարկել լուծումներ եւ փորձարկել այդ լուծումները ներբուհական կամ միջբուհական ուսանողական համագործակցության միջոցով,
 • առաջարկել, նախագծել եւ իրականացնել իրենց գաղափարները, որոնք կնպաստեն իրենց իսկ բուհում կրթության որակի բարձրացմանը:
Ծրագրի նպատակները՝
 • Նպատակ 1
  Ձևավորել Հայաստանում բարձրագույն կրթության որակի նկատմամբ պահանջը մարզային ակտիվ ուսանողների շրջանակներում:
 • Նպատակ 2
  Ակտիվացնել եւ մոբիլիզացնել ուսանողներին իրենց կրթության խնդիրների եւ մտահոգությունների շուրջ եւ իրականացնել դրանց լուծմանն ուղղված գործողություններ:
 • Նպատակ 3
  Զարգացնել ուսանողների առաջնորդության ունակությունները եւ նպաստել Հայաստանի մարզերում ուսանողական ակտիվիզմի զարգացմանը:
 • Նպատակ 4
  Ներառել ուսանողներին Հայաստանում կրթական բարեփոխումների շուրջ քննարկումներին որպես բարեփոխումների իրականացման մասնակից, ոչ թե սպառող:
Ծրագրի շրջանակում ընտրված մասնակիցները հնարավորություն են ունենալու՝
 • Մասնակցելու՝
 • • Մեկշաբաթյա ինտենսիվ ուսանողական ակտիվիզմի դպրոցի,
 • • փորձագետների հետ զրույց-հանդիպումների,
 • Կազմակերպելու՝
 • • ուսանողներին մտահոգող խնդիրների շուրջ տարբեր գործողություններ,
 • • ուսանողների շահերի պաշտպանության արշավներ և ծրագրեր,
 • • ուսանողական ծրագրեր և նախաձեռնություններ,
 • Ստանալու՝
 • • սեփական ծրագրերը իրականացնելու համար ֆինանսավորում,
 • • տեղացի և միջազգային փորձագետների հետ հանդիպելու հնարավորություն,
 • • ավարտական դիպլոմ:
Ուսումնական այց կենտրոնական Եվրոպա
Մեկամյա ծրագիրը հաջողությամբ ավարտած մի քանի ուսանողներ հնարավորություն կստանան երկշաբաթյա կրթական այցով մեկնել Լեհաստան, Չեխիա և Սլովակիա` տեղում ծանոթանալու ուսանողական ծրագրերին, ինչպես նաև ուսանողական կառույցների և համալսարանների աշխատանքին:
Հիմնական բաղադրիչները
Ուսանողական ակտիվիզմի դպրոց
Ուսանողական ակտիվիզմի դպրոցը կհամախմբի Հայաստանի մարզերի բուհերում սովորող 20 ուսանողների: Ուսանողները կընտրվեն «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի կողմից: Ուսանողական ակտիվիզմի դպրոցը տեղի կունենա ծրագրի մասնակից մարզերից մեկում: Մասնակիցները հնարավորություն կունենան մասնակցելու փորձագետների կողմից տրամադրվող կարողությունների զարգացման մի շարք սեմինարների, ազատ եւ քննադատաբար կքննարկեն Հայաստանում բարձրագույն կրթական համակարգի առկա խնդիրները եւ ձեռք կբերեն գիտելիքներ ակտիվ քաղաքացիության, ժողովրդավարական սկզբունքների, քննադատական մտածողության եւ մի շարք այլ հիմնարար թեմաների մասին: Ուսանողական ակտիվիզմի դպրոցը կլինի անվտանգ տարածք, որտեղ ակտիվ ուսանողները կունենան մեկշաբաթյա ինտենսիվ հանդիպում և կմասնակցեն կարողությունների զարգացման մի շարք սեմինարների, ազատ եւ քննադատաբար կքննարկեն Հայաստանում բարձրագույն կրթական համակարգի առկա խնդիրները, ձեռք կբերեն գիտելիքներ Որակյալ կրթության եւ ժողովրդավարական գործընթացների վերաբերյալ, կմշակեն կոնկրետ պահանջներ բարձրագույն կրթության որակի համար, կբարելավեն ակտիվ քաղաքացիության եւ առաջնորդություն հմտություններ, կմշակեն համատեղ ուսանողական ծրագրեր հետագայում ֆինանսավորում ստանալու ակնկալիքով եւ կներգրավվեն եւ կմոբիլիզացնեն իրենց ուսանող-ընկերներին, կստեղծեն մի համայնք, որը պատրաստ է պայքարել որակյալ կրթության իրավունքի համար:

Փորձագետների հետ զրույցներ
Մեկշաբաթյա ուսանողական ակտիվիզմի ​​դպրոցը ավարտելուց հետո ուսանողները կմասնակցեն Փորձագետների հետ զրույցներին, որոնք տեղի կունենան Երևանում: Զրույցները կանցկացնեն փորձագետներ Հայաստանից, Չեխիայից, Լեհաստանից եւ Սլովակիայից։ Ի տարբերություն Ուսանողական ակտիվիզմի դպրոցի, որը հիմնականում կենտրոնանալու է ուսանողների հմտությունների զարգացման վրա, փորձագետների հետ զրույցները կտան մասնակիցներին գիտելիքներ բարձրագույն կրթության ոլորտում առկա տվյալների, փաստերի եւ հետազոտությունների վերաբերյալ: Փորձագետների հետ զրույցների արդյունքում ուսանողները կստանան խորը գիտելիքներ բարձրագույն կրթության որակի վերաբերյալ:

Ուսանողների գաղափարների ֆինանսավորում
Ուսանողների գաղափարների ֆինանսավորումը ծրագրի հիմնական արդյունքներից մեկն է: Մարզային ակտիվ երիտասարդ ուսանողները միասին կընտրեն Հայաստանի բարձրագույն կրթական համակարգում իրենց մտահոգող մեկ կամ մի քանի խնդիրներ եւ կմշակեն ու կիրականացնեն ծրագրեր երիտասարդական ՀԿ-ների աջակցությամբ: Ծրագրի շրջանակներում կֆինանսավորվի 3-4 ծրագրային առաջարկ: Ուսանողների գաղափարների ֆինանսավորման նպատակն է աջակցել ուսանողներին գործնականում կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ձեռք բերել ուսանողներին մոբիլիզացնելու, ուսանողական շարժում կառուցելու եւ շահերի պաշտպանության փորձ: Ուսանողների կողմից առաջարկված լավագույն գաղափարները կֆինանսսավորվեն, յուրաքանչյուրը մինչև 500 ԱՄՆ դոլլար: Սա գործնական փուլ է, երբ շահառուները գործնականում կկիրառեն ուսանողական ակտիվիզմի դպրոցի ժամանակ ձեռք բերված ունակությունները, գիտելիքները եւ հմտությունները:

Ուսումնական այց Կենտրոնական Եվրոպա
Ծրագիրը հաջողությամբ ավարտած մի քանի ուսանողներ հնարավորություն կստանան երկշաբաթյա կրթական այցով մեկնել Լեհաստան, Չեխիա եւ Սլովակիա` տեղում ծանոթանալու ուսանողական ծրագրերին, ինչպես նաեւ ուսանողական կառույցների եւ համալսարանների աշխատանքին: Մենք նաեւ փորձելու ենք ներգրավել Հունգարիայի գործընկերներին եւ այցելել Հունգարիա, քանի որ այն ամենահետաքրքիր երկրներից մեկն է, երբ խոսքը վերաբերվում է ուսանողական շարժումներին և արշավներին: Ուսումնական այցի շրջանակներում ուսանողները կայցելեն տեղական բուհեր եւ հասարակական կազմակերպություններ, որոնք աշխատում են բարձրագույն կրթության ոլորտում, կհանդիպեն ուսանող ակտիվիստների, համալսարանի աշխատակիցների եւ ուսանողների, կծանոթանան Կենտրոնական Եվրոպայում գործող ուսանողական խորհուրդների եւ ուսանողական կազմակերպությունների աշխատանքին: Դա կօգնի մեր մասնակիցներին համեմատել այդ երկների կրթական համակարգի բարեփոխումները Հայաստանի հետ եւ տեղեկություններ իմանալ լավագույն փորձերի մասին:

Ծրագրին դիմելու կարգը՝

«Փոփոխությունների ալիք. Ուսանողական ակտիվիզմի խթանումը ՀՀ մարզերում» ծրագրին դիմելու ընթացակարգը բաղկացած է 2 փուլից։
Այսպիսով, ծրագրին դիմելու համար հարկավոր է լրացնել ծրագրի հայտադիմումը։ Առաջին փուլը հաջողությամբ անցած թեկնածուները կմասնակցեն ծրագրի ընտրության երկրորդ փուլին՝ հարցազրույցին։
Ծրագրին դիմելու վերջնաժամկետը փետրվարի 14-ն է։

Ծրագրի ժամանակացույցը
 • Դասընթացի օրերը՝ 09.03.- 15.03. 2019/Ընտրված մասնակիցները կտեղեկանան դասընթացի վայրի մասին
 • Փորձագետների հետ զրույց-հանդիպումներ՝ 2019թ.-ի մարտից հունիս ամիսներին, Երևանում
 • Ուսանողական գաղափարներին ֆինանսավորում մինչև 500 ԱՄՆ դոլար և իրականացում՝ 2019թ-ի ապրիլից մայիս ամիսներին,
 • Ուսումնական այց Կենտրոնական Եվրոպա՝ հոկտեմբեր ամսին
  Ծրագրի բոլոր ծախսերը, այդ թվում՝ այցը Կենտրոնական Եվրոպայի երկրներ հոգում են կազմակերպիչները:

Ծրագիրն իրականացվում է «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի կողմից՝ Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստանի, Վիշեգրադ միջազգային հիմնադրամի և Նիդեռլանդների արտաքին գործերի նախարարության ֆինանսավորմամբ:

Job Announcement | Employment Shuttle Coach


Programme:
“Economic and Social Participation of Vulnerable Displaced Persons and Local Population in the South Caucasus” (EPIC) implemented by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) on behalf of German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). EPIC programme objective in Armenia is to contribute to the economic integration of displaced persons from Syria.

 JOB VACANCY

 

Position: Employment Shuttle 1 Coach
Location: Yerevan
Type of Contract: Service Contract

Armenian Progressive Youth (APY), a non-governmental organization based in Yerevan, Armenia, is looking for an Entrepreneurship Shuttle Coach in the framework of GIZ “Economic and Social Participation of Vulnerable Displaced Persons and Local Population in the South Caucasus” (EPIC) programme. The purpose of the job is to design and execute entrepreneurship sessions aimed at unleashing the entrepreneurial potential of displaced persons from Syria and vulnerable persons in Yerevan and its satellite communities.

Armenian Progressive Youth is a non-​profit, non-​political organization aiming to support, inspire and engage young people from Armenia and all over the world to develop their social leadership skills, to take their civic responsibility and to act as change-makers. Through different projects, initiatives and non-formal education tools it helps young people to succeed, ensuring that they develop the knowledge, skills, attitudes and competences to fit to the modern world.

 

Main tasks of the position

The following tasks and responsibilities are expected to be accomplished over the 6-month service contract:

 •  Participate in the Employment Shuttle methodological training provided by APY’s partner Action Against Hunger South Caucasus;
 • Together with the APY staff plan the implementation of the shuttle activities and create the Employment Shuttle itinerary;
 • Conduct an awareness-raising campaign for relevant stakeholders and potential participants in the programme location;
 • Carry out group sessions and individual coaching using the methodology of Employment Shuttle;
 • Maintain and update the programme participants’ database and provide regular feedback on their progress;
 • Generate alliances and collaborations with organizations and companies as well as other stakeholders within the entrepreneurial ecosystem, to support brokering with companies and mentoring;
 • Generate alliances and collaborations with organizations and companies, as well as other stakeholders, to support corporate volunteering and brokering with companies;
 • Provide monthly narrative reports to respective APY staff and a final report at the end of the programme;
 • Support the development of methodological tools and materials of the programme and share good practices and lessons learned with the programme team;
 • Contribute to the generation of innovative ideas and new opportunities to further develop the programme;
 • Assist in the implementation of networking events and forums as requested;
 • Act as the spokesperson of the programme when necessary;
 • Coordinate with the project management team and assist in other activities as required;
 • Demonstrate commitment towards gender equality issues;

 

Expected outputs

 • Provide individual coaching/guidance and conduct group sessions with programme participants to support the development of competences.
 • Ensure the achievement of set indicators and goals.
 • Maintain the participant database.
 • Submit monthly reports, as well as a final report upon the completion of the programme.

 

Requirements for the position

 • University degree in Psychology, Labor Studies, Labor Relations, Economics, Business Administration, Social Work, Sociology and related fields;
 • Experience in delivering training and providing coaching support, preferably the coaching of groups;
 • Experience in supporting personal and emotional development;
 • At least 2 years of experience in working in social inclusion projects for unemployed people;
 • Expertise in gender or youth issues an asset;
 • Willingness to attend trainings on gender or youth (such as the training on “Youth Participation and Empowerment” in Tbilisi, Georgia on 12-15 February 2019);
 • Proven analytical and report writing skills;
 • Presentation and communication skills;
 • Organizing and planning skills;
 • Flexible and adaptable;
 • Motivated and goal-oriented
 • Highly proficient in Armenian and English languages;

 

General Conditions
Work Plan: The work plan will be made together with APY.
Fees:The total amount for the contract to be negotiated based on the proposition and experience of the consultant.
Payment: Monthly payments will be made in AMD upon the approval of the timesheet and submission of monthly reports to APY.
Report: The monthly and final report documents will be submitted as an electronic version in the English language

Working Conditions

 • Based in Yerevan;
 • 40 hours working week (overtime required occasionally) starting from 01.03.2019;
 • Contract according to Armenian Labour Code.

 

Application file
Interested applicants should send their CV and Cover letter to the APY email address: [email protected] with the subject line “Employment Shuttle Coach”.
The application deadline is 25 January 2019.

Please kindly note that only short-listed candidates will be contacted for an interview.No additional information will be given in the office or by telephone.

Notes:
The application files remain the property of APY.
By sending information requested under the present job announcement, candidates provide their consent on personal data collection. Also, if not requested otherwise, candidates give their consent on storing information in reserve.

Job Announcement | Entrepreneurship Shuttle Coach


Programme:
“Economic and Social Participation of Vulnerable Displaced Persons and Local Population in the South Caucasus” (EPIC) implemented by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) on behalf of German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). EPIC programme objective in Armenia is to contribute to the economic integration of displaced persons from Syria.

 JOB VACANCY

 

Position: Entrepreneurship Shuttle 1 Coach
Location: Yerevan
Type of Contract: Service Contract

Armenian Progressive Youth (APY), a non-governmental organization based in Yerevan, Armenia, is looking for an Entrepreneurship Shuttle Coach in the framework of GIZ “Economic and Social Participation of Vulnerable Displaced Persons and Local Population in the South Caucasus” (EPIC) programme. The purpose of the job is to design and execute entrepreneurship sessions aimed at unleashing the entrepreneurial potential of displaced persons from Syria and vulnerable persons in Yerevan and its satellite communities.

Armenian Progressive Youth is a non-​profit, non-​political organization aiming to support, inspire and engage young people from Armenia and all over the world to develop their social leadership skills, to take their civic responsibility and to act as change-makers. Through different projects, initiatives and non-formal education tools it helps young people to succeed, ensuring that they develop the knowledge, skills, attitudes and competences to fit to the modern world.

 

Main tasks of the position

The following tasks and responsibilities are expected to be accomplished over the 12-month service contract:

 •  Participate in the Entrepreneurship Shuttle methodological training provided by
  APY’s partner Action Against Hunger South Caucasus;
 • Together with the APY staff plan the implementation of the shuttle activities and create the Entrepreneurship Shuttle itinerary;
 • Conduct an awareness-raising campaign for relevant stakeholders and potential participants in the programme location;
 • Carry out group sessions and individual coaching using the methodology of Entrepreneurship Shuttle;
 • Maintain and update the programme participants’ database and provide regular feedback on their progress;
 • Generate alliances and collaborations with organizations and companies as well as other stakeholders within the entrepreneurial ecosystem, to support brokering with companies and mentoring;
 •  Provide monthly narrative reports to respective APY staff and a final report at the end of the programme;
 • Support the development of methodological tools and materials of the programme and share good practices and lessons learned with the project team;
 • Contribute to the generation of innovative ideas and new opportunities to further develop the programme;
 •  Assist in the implementation of networking events and forums as requested;
 • Act as the spokesperson of the programme when necessary;
 • Coordinate with the project management team and assist in other activities as required;
 •  Demonstrate commitment towards gender equality issues

 

Expected outputs

 •  Provide individual coaching/guidance and conduct group sessions with programme participants to support the development of competences.
 •  Ensure the achievement of set indicators and goals.
 •  Maintain the participant database.
 •  Submit monthly reports, as well as a final report upon the completion of the programme.

 

Requirements for the position

 • Academic qualification and background in Business Administration, Economics,
  Psychology, Social Sciences and other related fields;
 • Specific knowledge and expertise of business development training and coaching
  and providing assistance to entrepreneurs (knowledge of Canvas business model,
  marketing, legal aspects, etc.);
 • At least 3 years of experience in conducting training on entrepreneurship;
 • At least two years of experience in working in social projects;
 • Knowledge in elaboration and evaluation of business plans and financial analysis;
 • Expertise in gender or youth issues is an asset;
 • Willingness to attend trainings on gender or youth (such as the training on “Youth Participation and Empowerment” on 12-15 February 2019 in Tbilisi, Georgia);
 • High level of sensitivity in working with vulnerable individuals as well as experienced in supporting personal and emotional development;
 • Proven analytical and report writing skills;
 • Presentation and communication skills;
 • Organizational and planning skills;
 • Flexible and adaptable;
 • Motivated and goal-oriented;
 • Highly proficient in Armenian and English languages;

 

General Conditions
Work Plan: The work plan will be made together with APY.
Fees: The total amount for the contract to be negotiated based on the proposition and experience of the consultant.
Payment: Monthly payments will be made in AMD upon the approval of the timesheet and submission of monthly reports to APY.
Report: The monthly and final report documents will be submitted as an electronic version in the English language

Working Conditions

 • Based in Yerevan;
 • 40 hours working week (overtime required occasionally) starting from 01.03.2019;
 • Contract according to Armenian Labour Code.

 

Application file
Interested applicants should send their CV and Cover letter to the APY email address: [email protected] with the subject line “Entrepreneurship Shuttle Coach”.
The application deadline is 25 January 2019.

Please kindly note that only short-listed candidates will be contacted for an interview.No additional information will be given in the office or by telephone.

Notes:
The application files remain the property of APY. By sending information requested under the present job announcement, candidates
provide their consent on personal data collection. Also, if not requested otherwise, candidates give their consent on storing information in reserve.

Vacancy Announcement – Executive Assistant

Job Title: Executive Assistant
Location: Yerevan
Reporting To: Executive Director
Opening Date: 14 January, 2019
Application Deadline: 30 January 2019
Starts: from 01 February 2019
Workload per week: 28 hours (70%)

Contract: 10 months fixed term until December 1, 2019 (Paid probation period of 2 months)

Purpose of the Job:
APY, a non-governmental organization based in Yerevan, Armenia, is looking for an enthusiastic, young, progressive and proactive individual to become a member of its growing team. We are looking for an Executive Assistant who will be responsible for assisting the Executive Director and his team with day-to-day tasks.

Job Overview
In this part-time position (28 hours a week max) the Executive Assistant will be responsible for a wide range of activities assisting the Executive Director. Candidates must have experience as a personal or executive assistant. Previous work with a non-profit organization is helpful. Must be proactive with excellent organizational, Armenian & English language, logistical, and project management skills; strong organizational, communication and writing skills for a variety of projects and diverse audiences.

The Executive Assistant will work closely with the Executive Director by assisting with the communication coming into and going out of the Executive Office.

Key Tasks and Responsibilities

• Assist Executive Director with planning, organization and administration of daily tasks.
• Manage and protect Executive Director’s day-to-day calendar.
• Execute on tasks large and small, including but not limited to booking travel, planning events, and executing on other tasks.
• Draft correspondence on behalf of the Executive Director, prepare briefs for critical meetings, press releases, speeches and draft slides or other materials.
• Assist with all tasks managing related to various projects of the organization.
• Assist with the management of external and internal relationships.
• Manage Executive Director with schedules and e-mail.
• Assist in the design of flyers, power point presentations, forms, and other materials for Executive Office projects.
• Develop and maintain contact databases; organize meetings and events.
• Help with paper work and reporting.
• Schedule appointments and meetings.
• Book rooms and conference facilities in cooperation with Project Managers.
• Accept other duties as assigned.

We’re looking for Someone Who:

• Has experience as an Executive Assistant or in a related role.
• Is super organized with meticulous attention to details.
• Is positive, passionate, and energized.
• Is resourceful and can independently prioritize conflicting needs and juggle multiple high-importance, high-urgency matters.
• Is an excellent Armenian and English written and verbal communicator.

Required Qualifications, Knowledge & Skills

• Excellent communication and writing skills in Armenian and English.
• Excellent note taking skills.
• Ability to implement and learn new skills and concepts quickly.
• Problem solving skills and deductive reasoning abilities.
• Excellent organization skills & time management skills.
• Ability to manage multiple tasks.
• Proficiency with Microsoft Suite including Outlook, Word, Excel, Publisher, and PowerPoint.
• Strong attention to detail.
• Ability to adapt and change quickly.
• Being able to work in a multicultural team and work as a part of a team, meeting the deadlines;
• High computer literacy, with good knowledge of social media tools;
• Self-starter with ability to work with minimum supervision;
• Willingness to work sometimes irregular hours, week-ends, travel to the regions, with overnight paid and fully covered stay-over.
• Sensitive language, diversity-orientation and human rights based attitude.

Salary and Workload

The Executive assistant will work 28 hours weekly based in the office + there might regional trips and overnight stays on week-ends and during the week. The salary envisaged for this position is 100.000 AMD monthly (taxes and social security expenses are not included in the mentioned salary and are covered by the organization separately). The health insurance is not covered by the organization.

Interested applicants should submit a brief cover letter and CV to [email protected]

In the subject line of your e-mail message please indicate the position you are applying for, e.g. Name-Surname, Executive Assistant.

Application deadline is January 30, 2019.

For more information on APY, please refer to the organization’s website at www.apy.am or contact our HR Manager at [email protected]
Please note that only selected candidates will be contacted for an interview.

«Հարաբերությունների հոգեբանություն» և «Հանդուրժողականություն» թեմաներով դասընթացներ | Մասնակիցների Հավաքագրում

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը հրավիրում է 18-30 տարեկան հետաքրքրված երիտասարդներին՝ մասնակցելու «Հարաբերությունների հոգեբանություն» և «Հանդուրժողականություն» թեմաներով դասընթացների։

Երկու դասընթացներին կմասնակցեն 30 ընտրված երիտասարդները։ Ստացված գիտելիքները և հմտությունները հետագայում օգտակար կլինեն շրջապատի հետ հարաբերությունների կառուցման հարցում, ինչն իր հերթին կնպաստի մասնագիտական աճին, կընդլայնի տարբեր իրավիճակներում նոր կապերի հաստատման հնարավորությունները։

Դասընթացների նպատակն է.
– Ծանոթացում «Հանդուրժողականություն», «Հանդուրժողական անձ», «Հանդուրժողականության սահմաններ» հասկացությունների հետ,
– Ինքնավերլուծման, ինքնաբացահայտման, դրական ներքին երկխոսության իրականացման ունակությունների ձեռք բերում,
– Սեփական ազգի, ինչպես նաև այլ ազգի ներկայացուցիչների նկատմամբ դրական վերաբերմունքի ձևավորում,
– Տարաձայնությունների դեպքում բարդ իրավիճակներից ելքը գտնելու, առանց բռնության և տարաձայնությունների սեփական զգացմունքների և մտահոգությունների արտահայտման օպտիմալ եղանակների ընտրության ուսուցանում,
– Հասարակական ըմբռնման, հասարակական պատկերացման, վստահության, և այլ անձին լսելու ունակությունների զարգացում,
– Հասարակական կապերի ամրապնդմանը նպաստող շփման հմտությունների զարգացում,
– Միջէթնիկական հարաբերությունների պարագայում միջմշակութային հասկացողության և հանդուրժողական պահվածքի ուսուցանում:

«Հարաբերությունների հոգեբանություն» և «Հանդուրժողականություն» թեմաներով դասընթացների մասնակիցների ընտրության չափանիշները՝
– Տարիքը` 18-30 տարեկան,
– Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզվի իմացությամբ,
– Պատասխանատու,
– Շփվող:

Այն մասնակիցները, որոնք յուրացրել են ծրագիրը դասընթացի ավարտին կստանան հավաստագրեր և կմասնակցեն ծրագրի հետագա փուլին՝ միջազգային փոխանակման ծրագրի Վրաստանում:

Դասընթացներն իրականացվելու են 2019 թվականի հունվարի 20-ից 25-ը։
Հարցաթերթիկի լրացման վերջնաժամկետը 2019 թվականի հունվարի 14-ը։
Հայտադիմումը կարող եք լրացնել հետևելով հետևյալ հղմանը՝ https://bit.ly/2H4lElD:

Այս ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ` «Խաղաղարարության ամրապնդում կարողությունների զարգացման և հանրային մասնակցության միջոցով» ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվում է «Ինթերնեյշնլ ալերթ»-ի (International Alert), Հայաստանում Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի (ԵՀՀ Հայաստան), իսկ Ադրբեջանում՝ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի (ԵՀՀ Ադրբեջան) կողմից՝ Վրաստանում Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոնի (ՀՌԿԿ Վրաստան) միջոցով:

Radicalization and Culture of Violence Among Youth in Armenia

The Armenian Progressive Youth published a pamphlet, originally inspired by the Peace and Love Vector Project, with collaboration from More Mosaic and the Swedish Agency for Youth and Civil Society. This pamphlet discusses the manifestation of intolerance, how violence and intolerance are demonstrated, and the root causes of violence in Armenia.

Some studies conclude that experiences of injustice, discrimination, corruption, and abuse by security forces result in radicalism and are inclined towards violence.

Through economic and political challenges, violent behavior among youth has manifested itself in Armenian society, resulting in internal and external factors which brings youth to advocate for civic involvement in government.

Internal factors refer to feeling unheard and ostracized by institutional figures, while external factors refer to demographic changes, economic pressures, and the ubiquitous multiplication of social and mass media.

Additionally, in such an incredibly patriarchally dominant society, any deviation from the “norm” is seen as a threat to national security, even feminism. Women are seen as the mothers of future soldiers ready to fight for Armenia’s borders. Therefore, any inclination towards gender equality disrupts the “role” of women in Armenian society, which is only to produce male children to grow the patriarchy.

A second issue is the homophobic and Islamophobic attitudes running rampant in Armenian society among youth workers. In fact, 95% of respondents reported to having homophobia, while 52% of respondents reported to being Islamophobic.

With such dichotomies in society among the youth between the “progressive” verses the “traditional,” violence and intolerance can be seen in terms of physical and psychological harassment, in the forms of bullying, mockery, and generally threatening behavior. The root causes of this behavior can be attributed to familial influence, television and mass media, educational environment and the army.

The solution to this, of course, is education, in tandem with governmental interaction and action. Both solutions are double-edged swords. While they have great potential towards future progressive outlooks, violence can occur in academic and governmental settings.

Lack of interference of violent acts is at the government’s fault. But influential power is sourced there, insofar as what is permitted on social and mass media.

Some other interesting highlights of the project can be found in our handbook, which you can download by following the link bellow:
English Version of the Handbook
Armenian Version of the Handbook

Փոփոխությունների ալիք

Ուսանողական ակտիվիզմի խթանումը Հայաստանում

Բարձրագույն կրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների համատեքստում կարևոր է ուսանողության ակտիվ մասնակցությունը: Ակտիվ ուսանողը որակյալ կրթության թիվ մեկ պահանջատերն է և նրա մասնակցությունը անհրաժեշտ է իր կրթությանը վերաբերող ցանկացած բարեփոխումների քննարկմանն ու իրականացմանը: Այնուամենայնիվ, ուսանողները շարունակում են դուրս մնալ կրթական բարեփոխումների օրակարգից, կարծես թե դա նրանց չի վերաբերում: Ուսանողների կողմից «ընտրվող» ներկայացուցչական մարմինները հաճախ շարունակում են մնալ քաղաքականացված և չեն ներկայացնում ուսանողի շահերը: Այս համատեքստում անհրաժեշտ է այնպիսի անկախ հարթակի առկայությունը, որտեղ ուսանողները ազատ կլինեն բարձրաձայնելու իրենց կրթությանը վերաբերող խնդիրները և քննարկելու այդ խնդիրների լուծման ճանապարհները:

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ը մեկնարկում է «Փոփոխությունների ալիք. Ուսանողական ակտիվիզմի խթանումը Հայաստանում» ծրագիրը` նպաստելու ուսանողների մասնակցության բարձրացմանը կրթական բարեփոխումներին, խթանելու կրթության որակի նկատմամբ նրանց պահանջի ձևավորումը և աջակցելու ակտիվ ուսանողների նախաձեռնություններին:

Ծրագրի թիրախը Հայաստանի տարբեր բուհերում սովորող այն ուսանողներն են, ովքեր ցանկանում են ունենալ անկախ, այլընտրանքային և ապահով տարածք, որտեղ կարող են`
 • մասնակցել բարձրագույն կրթական համակարգի բարեփոխումների շուրջ քննարկումներին,
 • առաջարկել լուծումներ և փորձարկել այդ լուծումները ներբուհական կամ միջբուհական ուսանողական համագործակցության միջոցով,
 • համագործակցել կրթական քաղաքականության մշակողների և կրթության ոլորտի պատասխանատուների հետ,
 • առաջարկել, նախագծել և իրականացնել իրենց գաղափարները, որոնք կնպաստեն իրենց իսկ բուհում կրթության որակի բարձրացմանը,
 • ձևավորել հստակ առաջարկությունների փաթեթ և ներկայացնել այն պետական կրթական քաղաքականության պատասխանատուներին և որոշում կայացնողներին,
 • մոբիլիզացնել ակտիվ ուսանողներին ուսանողական ծրագրերի նախագծման և իրականացման մեջ:

Ծրագրի նպատակներն են՝
 • ձևավորել Հայաստանում բարձրագույն կրթության որակի նկատմամբ ակտիվ ուսանողների պահանջը,
 • ակտիվացնել և մոբիլիզացնել ուսանողներին իրենց կրթության խնդիրների և մտահոգությունների շուրջ և իրականացնել դրանց լուծմանն ուղղված գործողություններ,
 • զարգացնել ուսանողների առաջնորդության ունակությունները և նպաստել Հայաստանում ուսանողական ակտիվիզմի զարգացմանը,
 • ներառել ուսանողներին Հայաստանում կրթական բարեփոխումների շուրջ քննարկումներին որպես բարեփոխումների իրականացման մասնակից, ոչ թե սպառող:
 • Ծրագրի շրջանակում ընտրված մասնակիցները հնարավորություն են ունենալու՝
  • Մասնակցելու՝
  • 1 տարի տևողությամբ ուսանողական ակտիվիզմի դպրոցի,
  • փորձագետների և որոշում կայացնողների հետ զրույց-հանդիպումների,
  • Կենտրոնական Եվրոպայի մի քանի համալսարաններում ուսումնական այցերի,
  • Կազմակերպելու՝
  • ուսանողներին մտահոգող խնդիրների շուրջ տարբեր գործողություններ,
  • ուսանողների շահերի պաշտպանության արշավներ և ծրագրեր,
  • Մշակելու՝
  • առաջարկությունների փաթեթ,
  • հստակ պահանջներ՝ ուղղված կրթության ոլորտի պատասխանատուներին,
  • ուսանողական նախագծեր և նախաձեռնություններ,
  • Ստանալու՝
  • սեփական ծրագրերը իրականացնելու համար ֆինանսավորում,
  • տեղացի և միջազգային փորձագետների հետ հանդիպելու հնարավորություն,
  • ավարտական դիպլոմ:

  Ուսումնական այց կենտրոնական Եվրոպա

  Մեկամյա ծրագիրը հաջողությամբ ավարտած 15 ուսանողներ հնարավորություն կստանան երկշաբաթյա կրթական այցով մեկնել Լեհաստան, Չեխիա և Սլովակիա` տեղում ծանոթանալու ուսանողական ծրագրերին, ինչպես նաև ուսանողական կառույցների և համալսարանների աշխատանքին:

  «Փոփոխությունների ալիք. Ուսանողական ակտիվիզմի խթանումը Հայաստանում» ծրագիրը ներառում է հետևյալ հիմնական բաղադրիչները՝
  • Ուսանողական ակտիվիզմի դպրոց: Ուսանողական ակտիվիզմի դպրոցը կհամախմբի հայաստանյան բուհերում սովորող 30 ուսանողների` 6 ամիս տևողությամբ ինտենսիվ դասընթացների: Դպրոցը կլինի ապահով տարածք, որտեղ ակտիվ ուսանողները շաբաթական 2 անգամ՝ չորեքշաբթի և շաբաթ օրերին, կմասնակցեն պրոֆեսիոնալ ուսուցանողների կողմից տրամադրվող դասընթացների, ազատ և քննադատաբար կքննարկեն Հայաստանում բարձրագույն կրթական համակարգի առկա խնդիրները, ձեռք կբերեն գիտելիքներ ակտիվ քաղաքացիության, ժողովրդավարական սկզբունքների, մեդիագրագիտության, հանրային խոսքի, առաջնորդության, ուսանողական իրավունքների, քննադատական մտածողության և մի շարք այլ հիմնարար թեմաների մասին:
  • Փորձագետների հետ զրույցներ: Փորձագետների հետ զրույցներին կմասնակցեն ուսանողներ, երիտասարդ մասնագետներ, ակտիվիստներ, ուսուցանողներ Հայաստանից, Չեխիայից, Լեհաստանից և Սլովակիայից։ Փորձագետների հետ զրույցներում մասնակիցները կծանոթանան բարձրագույն կրթության բնագավառում իրականացվող հետազոտություններին, կուսումնասիրեն տարբեր թեմաներ, ինչպիսիք են ակադեմիական ազատությունը բուհերում, բուհերի կառավարման ժողովրդավարական մոդելները, կրթության կազմակերպման մոտեցումները, ուսանողների իրավունքները, ակադեմիական ազնվությունը և գրագողությունը: Փորձագետների հետ զրույցների արդյունքում ուսանողները կստանան ավելի խորը գիտելիքներ բարձրագույն կրթության որակի և դրա ապահովման վերաբերյալ: Զրույցները կբարձրացնեն ուսանողների տեղեկացվածությունը ուսանողական ակտիվության, ուսանողական շարժումների, կրթության ոլորտում սոցիալական արդարության և մի շարք այլ թեմաների վերաբերյալ:
  • Ուսանողների գաղափարների ֆինանսավորում: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել ուսանողների կողմից ստեղծված մի քանի թիմային նախաձեռնություններ՝ մինչև 500.000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր նախաձեռնության համար: Ակտիվ ուսանողները միասին կընտրեն Հայաստանի բարձրագույն կրթական համակարգում իրենց մտահոգող մեկ կամ մի քանի խնդիրներ և կմշակեն ու կիրականցնեն դրանց մասին իրազեկման արշավներ կամ դրանց լուծմանն ուղղված նախաձեռնություններ: Ծրագրի շրջանակներում կֆինանսավորվի 3-5 ծրագրային առաջարկ: Ուսանողների գաղափարների ֆինանսավորման նպատակն է աջակցել ուսանողներին գործնականում կիրառել ձեռք բերված գօտելիքները, ձեռք բերել ուսանողներին մոբիլիզացնելու, ուսանողական շարժում կառուցելու և շահերի պաշտպանության փորձ:
  • Ուսանողների շահերի պաշտպանության արշավներ: Ուսանողներին մտահոգող խնդիրները միասին վեր հանելուց հետո, կմերկնարկեն ուսանողների շահերի պաշտպանության արշավները, որոնց ընթացքում ուսանողները օգտագործելով մեդիա և հաղորդակցության գործիքները՝ կկազմակերպեն իրազեկման արշավներ, հանդիպումներ այլ ուսանողների հետ, կտարածեն իրենց վերհանած խնդիրների վերաբերյալ իրազեկող նյութեր, կքննարկեն լուծման հնարավոր ճանապարհները: Շահերի պաշտպանության արշավների շրջանակներում կկազմակերպվեն հանդիպումներ ուսանողների, կրթական ոլորտի քաղաքականության փորձագետների, նախարարությունների և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, որտեղ երիտասարդ ուսանողները կարող են իրենց մտահոգող հարցերը ուղել պատասխանատուներին և երկխոսություն սկսել բարձրագույն կրթության ոլորտում շահագրգիռ կողմերի հետ: Բացի հանդիպումից, կպատրաստվի Հռչակագիր, որը կներկայացվի ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը և բուհերին
  • Առաջարկների փաթեթի ձևավորում: Որպես ծրագրի արդյունք կմշակվի առաջարկությունների փաթեթ, որը հիմնված կլինի ծրագրի ընթացքում ուսանողների բարձրաձայնած խնդիրների և առաջարկվող լուծումների վրա: Առաջարկները ուղղված կլինեն կրթության համար պատասխանատու պետական մարմիններին, միջազգային կառույցներին, ինչպես նաև մասնավոր հատվածին: Առաջարկությունների փաթեթի կազմումը խորհրդատվական հանդիպումների հետ միասին կբարձրացնի բարձրագույն կրթության հաստատությունների իրազեկվածությունը ուսանողական ակտիվության կարևորության և ուսանողների խնդիրների վերաբերյալ՝ նպաստելով կրթության բարեփոխումների շուրջ ուսանողության և շահագրգիռ կողմերի համագործակցությանը:
  • Ուսումնական այց Կենտրոնական Եվրոպայի երկրներ: Մեկամյա ծրագիրը հաջողությամբ ավարտած 15 ուսանողներ հնարավորություն կստանան երկշաբաթյա կրթական այցով մեկնել Լեհաստան, Չեխիա և Սլովակիա` տեղում ծանոթանալու ուսանողական ծրագրերին, ինչպես նաև ուսանողական կառույցների և համալսարանների աշխատանքին: Ուսումնական այցի շրջանակներում ուսանողները կայցելեն տեղական բուհեր և հասարակական կազմակերպություններ, որոնք աշխատում են բարձրագույն կրթության ոլորտում, կհանդիպեն ուսանող ակտիվիստների, համալսարանի աշխատակիցների և ուսանողների, կծանոթանան Կենտրոնական Եվրոպայում գործող ուսանողական խորհուրդների և ուսանողական կազմակերպությունների աշխատանքին: Ուսումնական այցին մասնակցելու համար կընտրվեն այն մասնակիցները, ովքեր մեկ տարվա ընթացքում կցուցաբերեն ակտիվություն, կիրականացնեն թիմային նախաձեռնություններ և կստանան ավարտական վկայական: Ուսումնական այցի բոլոր ծախսերը հոգում են կազմակերպիչները:

  Ծրագրի ակնկալվող ազդեցությունը՝
  • Ծրագրի մասնակիցների առնվազն 80%-ի մոտ կբարձրանա իրազեկվածությունը բարձագույն կրթության խնդիրների և մարտահրավերների մասին, կբարձրանա ակտիվության և կրթական գործընթացներին մասնակցության մակարդակը:
  • Առնվազն 200 երիտասարդ ուսանողներ կներգրավվեն ուսանողների կողմից կազմակերպված ծրագրերում և շահերի պաշտպանության արշավներում:
  • Առնվազն 500 ուսանող կներգրավվի ծրագրի տարբեր գործողություններում:
  • Մասնակից 30 ուսանողները կկիրառեն իրենց գիտելիքները գործնականում, ինչը կնպաստի ուսուցման գործընթացի արդյունավետության ուժեղացմանը:
  • Կիրականացվեն առնվազն 3 ներբուհական կամ միջուհական ուսանողական նախաձեռնություններ, որոնք կմոբիլիզացնեն ուսանողներին իրենց կրթությանը վերաբերող խնդիրների շուրջ:
  • Փորձագիտական զրույցների և ուսումնաիկան այցի շրջանակներում, մասնակից ուսանողները կապեր և համագործակցություն ձեռք կբերեն Չեխիայի, Լեհաստանի և Սլովակիայի ակտիվ ուսանողների, համալսարանների, դասախոսական կազմի և ուսանողական կազմակերպությունների հետ:

  Ծրագրին դիմելու կարգը՝

  «Փոփոխությունների ալիք. Ուսանողական ակտիվիզմի խթանումը Հայաստանում» ծրագրին դիմելու ընթացակարգը բաղկացած է 2 փուլերից։
  Այսպիսով, ծրագրին դիմելու համար հարկավոր է լրացնել ծրագրի հայտադիմումը։ Առաջին փուլը հաջողությամբ անցած թեկնածուները կմասնակցեն ծրագրի ընտրության երկրորդ փուլին՝ հարցազրույցին։
  Ծրագրին դիմելու վերջնաժամկետը հոկտեմբերի 5-ն է։

  Ծրագրի միջազգային գործընկերներն են՝ Մատեյ Բելի համալսարանը (Սլովակիա), Միջազգային ծրագրերի ասոցիացիան (Լեհաստան), Բրեցլավի եվրոպական երիտասարդական կենտրոնը (Չեխիա) և Youthfully Yours երիտասարդական կազմակերպությունը (Սլովակիա):

  Ծրագիրն իրականացվում է «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի կողմից Վիշեգրադ միջազգային հիմնադրամի և Նիդեռլանդների արտաքին գործերի նախարարության ֆինանսավորմամբ:

  Conference: Youth Inclusion and Youth Participation in Eastern Partnership region

  11-13 October 2018 | Tbilisi, Georgia
  The 3 day multi-stakeholder cross-sectoral conference intends to provide a platform for local and international stakeholders, professionals, youth workers and young people to share and discuss issues of youth participation and youth inclusion.

  “Youth Inclusion and Youth Participation in Eastern Partnership region: Bridging experiences in the Eastern Partnership and the EU” is a 3 day multi-stakeholder cross-sectoral conference which intends to provide a platform for local and international stakeholders, professionals, youth workers and young people to share and discuss issues of youth participation and youth inclusion.

  The Conference aims to:
  A. Create a space of exchange and dialogue on Youth Inclusion and participation of marginalized youth between different stakeholders, such as authorities on local and national level, youth policy responsible, policy makers, experts, NGO representatives, young people and youth workers.
  B. Compare the existing situations of Youth participation in the EU and the Eastern Partnership countries, share research from different national contexts and offer a comparative perspective;
  C. Showcase best practices, support structures that develop methods and strategies that specifically encourage participation of marginalized and vulnerable youth;
  D. Develop recommendations on Youth Inclusion and Youth Participation addressing local and national authorities responsible for youth, national governments and the EU.

  The Conference is organized by Armenian Progressive Youth NGO (Armenia) in cooperation with Creative Development Center (Georgia).

  The Conference takes place within the project “Everyone Matters! Development of Inclusive and Participatory Youth Work Practices in Eastern Partnership countries”. The project is implemented by a Consortium of 7 organizations and is co-funded under the Erasmus+ programme of the European Union.

  Participants from Georgia are already nominated.

  Costs: Travel costs will be reimbursed, with the following limit per country:
   • Armenia – 50 EUR
   • Moldova – 275 EUR
   • Ukraine – 275 EUR
   • Belgium – 360 EUR
   • Germany – 360 EUR
   • Sweden – 360 EUR

  Accommodation and food of the participants will be organized and fully covered.
  There is a participation fee of 30 EUR.

  Deadline

  Please submit the application form by 16th of September, 2018.
  Here you may find the link of the application form: https://goo.gl/d4AxPo.

  Դարձի՛ր կամավոր-



  Նոր կամավորների հավաքագրման ծրագիրն իրականացվում է ՀԱԵ-ի կողմից՝ խթանելու հայ երիտասարդների մասնակցությունը երիտասարդական ծրագրերում, ինչպես նաև համայնքի կյանքում: Կամավորները ներդնում են իրենց ժամանակը և մասնագիտական հմտությունները՝ ի շահ կազմակերպության ու համայնքի՝ միևնույն ժամանակ զարգացնելով իրենց անձնային և մասնագիտական հմտությունները:

  Հայտադիմումների ընդունման կարգ

  Եթե որոշել եք դիմել կամավորների հավաքագրման ծրագրին, հետևե՛ք ստորև նշված հրահանգներին և համոզվե՛ք, որ բարեհաջող եք լրացրել հայտադիմումը։ Հայտադիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է փետրվարի 20-ը, 2019 թվական։
  Հայտադիմումը լրացնելու համար հետևե՛ք հետևյալ հղմանը՝ https://goo.gl/2wvc7y։

  Կամավորական շրջանը տևում է 6 ամիս՝ մարտից սեպտեմբեր։
  Նախընտրական փուլն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի։

  Քայլ 1՝ ծանոթացե՛ք պահանջներին,
  Քայլ 2՝ ընտրե՛ք՝ ՀԱԵ բաժիններից որում եք ցանկանում կամավորել,
  Քայլ 3՝ լրացրե՛ք հայտադիմումը,
  Քայլ 4՝ պատրաստվե՛ք հարցազրույցին։

  Յուրաքանչյուր բաժինը բաղկացած է 10-40 կամավորներից։

  Ստորև կարող եք ավելի մանրամասն ծանոթանալ ծրագրում ներգրավվելու պահանջներին ու պայմաններին և աշխատանքային խմբերի գործունեությանը։


  Հանրային կապերի և հաղորդակցության բաժին

  Հանրային կապերը շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների հաջողության հիմնական շարժիչ ուժն են: ՀԱԵ-ն բացառություն չէ: Լավ աշխատանք կատարելը բավարար չէ, եթե այն ճիշտ ձևով չես ներկայացնում: Ահա թե ինչ պատասխանատվություն է կրում ՀԱԵ-ում Հանրային կապերի և հաղորդակցության բաժինը: Բաժնում ընդգրկված կամավորները զբաղվում են ՀԱԵ-ի տեսանելիության ապահովմամբ, կազմակերպության սոցիալական կայքերի կառավարմամբ, հանրային պրեզենտացիաների կազմակերպմամբ, ինչպես նաև ուսանողների հետ հանդիպումների, քարոզարշավների և միջոցառումների կազմակերպմամբ: Հանրային կապերի և հաղորդակցության բաժնի գործունեությամբ է պայմանավորված ՀԱԵ-ի ներկայացումն արտաքին աշխարհին։

  Հանրային կապերի և հաղորդակցության բաժինը ներառում է հետևյալ 7 աշխատանքային խմբերը՝

  • Բովանդակության մշակում
  • Սոցիալական մեդիա մարքեթինգ
  • Թարգմանչություն
  • Գրաֆիկ դիզայն
  • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
  • Լուսանկարչություն
  • Տեսանկարահանում

  Վերոնշյալ աշխատանքային խմերից որևէ մեկում կամավորելու համար  հարկավոր է համապատասխանել հետևյալ պահանջներին․

  «Բովանդակության մշակում» աշխատանքային խմբին միանալու համար՝

  • Տեքստերի մշակման հմտություններ և լրագրության տարրական գիտելիքներ,
  • Ստեղծագործական մտածողություն և հաղորդակցության հմտություններ,
  • Տեքստերի խմբագրման հմտություններ,
  • Անգլերենի և հայերենի գերազանց իմացություն,
  • Հոդվածներ և մամլո հաղորդագրություններ գրելու փորձ,
  • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն։

  «Սոցիալական մեդիա մարքեթինգ» աշխատանքային խմբին միանալու համար՝

  • Մարտավարությունների պլանավորման հմտություններ,
  • Ստեղծագործական մտածողություն և հաղորդակցության հմտություններ,
  • Սոցիալական մեդիայում կիրառման նպատակով օգտագործվող բովանդակության մշակման փորձ,
  • Ստեղծագործական մոտեցում,
  • Անգլերենի և հայերենի գերազանց իմացություն,
  • Լրատվական ընկերություններում, հեռուստաընկերություններում կամ մեդիա հարթակում աշխատանքային կամ կամավորական փորձ,
  • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն։

  «Թարգմանչություն» աշխատանքային խմբին միանալու համար՝

  • Անգլերենի և հայերենի գերազանց իմացություն,
  • Անգլերենից հայերեն և հայերենից անգլերեն բանավոր և գրավոր թարգմանության աշխատանքային կամ կամավորական փորձ,
  • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն։

  «Գրաֆիկ դիզայն» աշխատանքային խմբին միանալու համար՝

  • Քննադատական և ստեղծագործական մտածողություն,
  • Adobe Photoshop և Adobe Illustrator ծրագրերով աշխատելու փորձ,
  • Գունային կոնցեպտի հասկացողություն,
  • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն։

  «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» աշխատանքային խմբին միանալու համար՝

  • WordPress-ով աշխատելու փորձ,
  • Կայքերի հետ աշխատանքային փորձ,
  • Խնդիրների լուծման և տվյալների վերլուծությամբ պայմանավորված որոշումներ կայացման հմտություններ,
  • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն։

  «Լուսանկարչություն» աշխատանքային խմբին միանալու համար՝

  • Տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների իմացություն,
  • Լուսանկարչական ունակություններ և թվային լուսանկարչական տեսախցիկի օգտագործման իմացություն,
  • Լուսանկարների մշակման հմտություններ,
  • Adobe Photoshop և Adobe Lightroom ծրագրերով աշխատանքային փորձ,
  • Մեդիա աշխատաժողովների և սեմինարների կազմակերպման փորձ,
  • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն։

  «Տեսանկարահանում» աշխատանքային խմբին միանալու համար՝

  • Տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների իմացություն,
  • Տեսահոլովակներ պատրաստելու փորձ (տեսանկարահանում և մոնտաժում),
  • Ֆիլմերի պատրաստման փորձ ,
  • Համակարգչային գրաֆիկայի և 2D անիմացիայի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
  • Սցենարներ գրելու կարողություն,
  • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն։

  Թեկնածուները պետք է ամբողջապես կամ մասնակի բավարարեն վերը նշված չափանիշներին։

  Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Հանրային կապերի և հաղորդակցության բաժնի ղեկավար Հենրիկ Սահակյանին՝ գրելով հետևյալ էլ․ հասցեին՝ [email protected]։

  Ծրագրերի համակարգման բաժին

  Ցանկանո՞ւմ ես զարգացնել քննադատական մտածողությունդ, առաջնորդության կարողություններդ։ Ցանկանո՞ւմ ես բանակցել, համագործակցել, ստեղծագործել, վերափոխել և զարգացնել մի շարք այլ կարողություններ և հմտություններ։ Եթե այո, ապա այս հնարավորությունը հենց քեզ համար է։

  ՀԱԵ-ն հաճախակի հյուրընկալում և կազմակերպում է տարբեր միջազգային միջոցառումներ աշխատակազմի անդամների և կամավորների համար, ինչպես նաև արտաքին միջոցառումներ երիտասարդների, ՀԱԵ-ի հետևորդների, շահառուների և բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են ՀԱԵ-ի գործունեությամբ: Ծրագրերի համակարգման բաժնի աշխատանքները ներառում են տեղական և միջազգային բազմաբովանդակ ծրագրերի, միջոցառումների, քարոզարշավների, համերգների, կոնֆերանսների և աշխատաժողովների կազմակերպումը: Այս բաժինը պատասխանատու է ՀԱԵ-ի ներքին և արտաքին միջոցառումների պլանավորման, կազմակերպման, կառավարման և իրականացման համար:

  Դու նաև հնարավորություն կունենաս կյանքի կոչելու քո իսկ մտահղացումները՝ դրանք կրթական և փոխանակման ծրագրերի տեսքով հանրությանը մատուցելով։ Ծրագրերը կարող են բազմազան՝ կախված քո հետաքրքրություններից և կարողություններից։

  Ծրագրերի համակարգման բաժնում կամավորելու համար  հարկավոր է համապատասխանել հետևյալ պահանջներին․

  • Միջոցառումների կառավարման ոլորտում փորձ,
  • Նախագծերի կառավարման և կազմակերպման փորձ,
  • Կազմակերպչական և հաղորդակցման հմտություններ,
  • Անգլերենի բավարար և հայերենի գերազանց իմացություն,
  • Ստեղծագործական մտածողություն և խնդիրներ լուծելու ունակություն,
  • MS Word, Google Drive և Dropbox-ի հետ աշխատելու կարողություններ,
  • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն,
  • Արտիստիկ հմտություններ (երգելու, պարելու, արտասանելու կարողություն, երաժշտական գործիքներ նվագելու կարողություն),

  Թեկնածուները պետք է ամբողջապես կամ մասնակի բավարարեն վերը նշված չափանիշներին։

  Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Ծրագրերի համակարգման բաժնի ղեկավար Աննա Թովմասյանին՝ գրելով հետևյալ էլ․ հասցեին՝ [email protected]։

  Ֆինանսական բաժին

  «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի Ֆինանսական բաժնում կամավորությունը քեզ կտա մասնագիտական հմտություններդ զարգացնելու հնարավորություն։ Եթե աշխատում կամ սովորում ես ֆինանասների կառավարման, հաշվապահության և իրավաբանության ոլորտներում մի հապաղի՛ր դիմել այս բաժնում կամավորելու համար։

  Ծրագրերի համակարգման բաժնում կամավորելու համար  հարկավոր է համապատասխանել հետևյալ պահանջներին․

  • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների և հարակից այլ ոլորտներում,
  • Microsoft Excel ծրագրով աշխատելու գերազանց իմացություն,
  • Անգլերենի և հայերենի գերազանց իմացություն,
  • Հաղորդակցության հմտություններ,
  • Ինքնուրույն և արդյունավետ աշխատելու ունակություններ,
  • Ժամանակի արդյունավետ կառավարման և խնդիրների լուծման ունակություներ
  • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն,

  Թեկնածուները պետք է ամբողջապես կամ մասնակի բավարարեն վերը նշված չափանիշներին։

  Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Ֆինանսական բաժնի ղեկավար Արեգ Առաքելյանին՝ գրելով հետևյալ էլ․ հասցեին՝ [email protected]։

  Ինչքա՞ն ժամանակով է կամավորությունը:

  Կամավորության նախնական փուլը նախատեսված է 6 ամսվա համար: Յուրաքանչյուր 6 ամիսը մեկ ՀԱԵ-ն սկսում է կամավորների հավաքագրման նոր փուլ: Այնուամենայնիվ, հնարավոր է նաև երկարաձգել կամավորական շրջանի ժամկետը, եթե կամավորը կրկին դիմում է, և նրա հայտադիմումը հաստատվում է կազմակերպության կողմից։

  Որո՞նք են կամավորի իրավուքները և շահերը:
  • Կամավորներին տրվում է հնարավորություն՝ մասնակցելու միջազգային թրեյնինգներին, փոխանակման ծրագրերին, որոնց ծախսերը մեծամասամբ հոգում է կազմակերպությունը:
  • Միջազգային և տեղական ծրագրերի մասնակիցների հավաքագրման ժամանակ նախապատվությունը տրվում է կամավորներին:
  • Կամավորներին կարող է տրվել հավաստագիր կամավորական շրջանը ավարտելու վերջում, ինչպես նաև նրանք կարող են անհրաժեշտության դեպքում ստանալ անհատական երաշխավորագրեր։
  • Կամավորները կարող են օգտագործել կազմակերպության հնարավորություները, սարքավորումները և ռեսուրսներն իրենց սեփական և աշխատանքային աճի համար:
  • Կամավորները դառնում են ՀԱԵ մեծ ցանցի անդամ և ստեղծում են կապեր, որոնք օգտակար կլինեն աշխատանքային շուկա մուտք գործելիս:
  Որո՞նք են կամավորների պարտականությունները։
  • Կամավորները պարտավոր են շաբաթական 2 ժամ տրամադրել խմբային հանդիպումներին, որոնք մեծամասամբ տեղի են ունենում կազմակերպության գրասենյակում։
  • Կամավորները պարտավոր են իրականացնել իրենց հանձնարարված առաջադրանքները պատշաճ կերպով և ժամկետներում, որոնք սահմանվում են խմբի ղեկավարի կողմից։
  • Կամավորները մասնակցում են շաբաթական խմբային հանդիպումներին և պետք է օգտագործեն կազմակերպության հնարավորություններն ու ռեսուրսները հավուր պատշաճի:

  Կամավորների և ՀԱԵ-ի համագործակցությունը հիմնված է կամավորական համաձայնագրի վրա, որը ստորագրվում է կամավորության շրջանի առաջին օրը: Պայմանագիրը սահմանում է երկու կողմերի բոլոր իրավունքներն ու պարտականությունները:

  Նոր կամավորների հավաքագրման ծրագրին դիմելու վերջնաժամկետը փետրվարի 20-ն է։

  Integration through EVS

  The Erasmus+ Partnership connected 27 youth workers from Austria, Armenia, Belarus, Georgia, Greece, Spain, Ukraine and the Netherlands.

  The PBA aimed on the long-lasting perspective to increase the number of targeted youngsters with fewer opportunities in EVS projects.

  The project took place in Drobollach (Austria) during March 28-April 05, 2018. At first, the participants got to know each other. They had guests from Erasmus+ regional office Carinthia after team-building activities were followed.

  Volunteering and its philosophy were among the first days of the agenda. The participants received sufficient skills to develop future EVS projects that support integration.The participants from different countries came up with several international EVS project ideas. The PBA was financed by Erasmus + Programme and Austrian National Agency (Jugend in Aktion 2014-2020).