ԵՄ-ում արհմիությունների ստեղծման լավագույն փորձի վերաբերյալ հետազոտական ուսումնասիրությունն արդեն հասանելի է

ԵՄ-ում արհմիությունների ստեղծման լավագույն փորձի վերաբերյալ հետազոտական ուսումնասիրությունն արդեն հասանելի է

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ն հրապարակել է «ԵՄ-ում արհմիությունների ստեղծման լավագույն փորձը» հետազոտությունը: Ուսումնասիրության նպատակն է բացահայտել և վերլուծել Եվրոպական միության անդամ երկրներում արհմիությունների ստեղծման և գործունեության լավագույն մոդելները: Այն առաջարկում է Հայաստանում արհմիությունների ստեղծման նոր մոտեցումներ՝ հիմնվելով ԵՄ-ում արհմիությունների լավագույն փորձի վրա:

Լավագույն փորձի ուսումնասիրման համար ընտրվել են ԵՄ անդամ չորս երկրներ՝ Շվեդիան, Գերմանիան, Լեհաստանը և Լիտվան: Հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրվել և վերլուծվել է նաև Հայաստանում արհմիությունների ստեղծման և գործունեության ներկա վիճակը, ինչպես նաև վեր են հանվել արհմիությունների գործունեությանը խոչընդոտող խնդիրները։

Հետազոտության համար տեղեկատվության աղբյուր են ծառայել ԵՄ ընտրված երկրների և Հայաստանի իրավական դաշտը, վիճակագրական տվյալներն ու տարբեր միջազգային կազմակերպությունների ուսումնասիրությունների զեկույցները տվյալ թեմայի վերաբերյալ:

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆ ԱՅՍՏԵՂ

Հետազոտությունն իրականացվել է «ԵՄ-ն հանուն աշխատանքային իրավունքների. Հայաստանում քաղաքացիական ձայնի և դերի հզորացում՝ հանուն աշխատանքային իրավունքների և սոցիալական պաշտպանության» ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է ՕքսԵՋեն հիմնադրամի, «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի, «Սոցիոսկոպ» ՀԿ-ի, «Ասպարեզ» լրագրողների ակումբ ՀԿ-ի, «Բազմակողմանի տեղեկատվության ինստիտուտ. Հայաստան» ՀԿ-ի կողմից՝ «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ի և Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի հետ համատեղ: Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից:

A Research Study on Best practices of establishment of Trade Unions in the EU is out

A Research Study on Best practices of establishment of Trade Unions in the EU is out

Armenian Progressive Youth NGO has published a Research Study “Best practices of establishment of Trade Unions in the EU”. The Study aims to identify and analyze the best models of the establishment and activity of trade unions in the European Union Members States. It proposes new approaches to the establishment of trade unions in Armenia on the basis of the experience and best practices of trade unions in the EU.
Four EU Member States have been selected for the study of best practices: Sweden, Germany, Poland, and Lithuania. During the research, the current state of establishment and activity of trade unions in Armenia was also studied and analyzed, and issues hindering the activities of trade unions were identified.
The legal framework of the selected EU countries and Armenia, statistical data, and reports of studies of various international organizations on the subject matter served as sources of information for the research study.

DOWNLOAD THE PUBLICATION HERE

The research was carried out in the frames of the “EU4LabourRights: Increasing Civic Voice and Action for Labour Rights and Social Protection in Armenia” project implemented by OxYGen Foundation, Armenian Progressive Youth NGO, Socioscope NGO, “Asparez” Journalists’ Club NGO, Media Diversity Institute – Armenia in cooperation with Protection of Rights without Borders NGO and Eurasia Partnership Foundation. The Project is funded by the European Union.

Ձեռնարկատիրություն: Աշխատանքի հնարավորություն

Արմավիրի, Կոտայքի և Արարատի մազերում և Երևան քաղաքում ձեռնարկատիրության լաբորատորիաների դասընթացավարների (յուրաքանչյուր մարզում մեկական դասընթացավար) աշխատանքի հայտարարություն

Պաշտոն` Արմավիրի, Կոտայքի, Արարատի մազերում և Երևան քաղաքում ձեռնարկատիրության դպրոցի դասընթացավարներ
Աշխատաժամանակ՝ շաբաթական 10 ժամ
Աշխատանքի սկիզբը՝ Սեպտեմբեր 1 (դասընթացավարների վերապատրաստման 4-օրյա դասընթացը նախատեսված է օգոստոս ամսին)
Պայմանագրի տևողությունը՝ 2,5 ամիս
Վայրը` Արմավիրի, Կոտայքի, Արարատի մարզեր և Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ն փնտրում է ձեռնարկատիրության ոլորտում չորս դասընթացավարների (յուրաքանչյուր մարզում մեկական դասընթացավար), ովքեր կմիանան ՀԱԵ թիմին՝ վարելու նշված համայնքներում իրականացվելիք ձեռնարկատիրության լաբարատորիաները: Նախընտրելի թեկնածուն պետք է ունենա բարձրագույն կրթություն, ոչ ֆորմալ կրթության ոլորտում որակավորում և դասընթացներ վարելու փորձ, ինչպես նաև տիրապետի ձեռնարկատիրության ոլորտի փորձագիտական գիտելիքների։ Թեկնածուն պետք է օժտված լինի բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններով, տիրապետի խոցելիության հետ աշխատելու գործիքակազմին և ունենա նյութը մատչելի կերպով մատուցելու հմտություն:

Ձեռնարկատիրության չորս լաբորատորիաները անց կկացվեն Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի մարզերում և Երևանում: Յուրաքանչյուր լաբարատորիայում նախատեսվում է ունենալ շուրջ 25 մասնակից:

Դասընթացավարները նախապես պետք է անցնեն վերապատրաստման 4-օրյա դասընթաց, որին մասնակցությունը պարտադիր է:

Աշխատանքային պարտականություններն են՝

2,5 ամսյա ծառայությանների մատուցման պայմանագրի ընթացքում նախատեսվում է կատարել հետևյալ պարտականությունները՝

●ՀԱԵ-ի անձնակազմի հետ միասին մշակել և պլանավորել դասընթացների իրականացման գործողությունների պլանը:
●Կազմակերպել տեղեկատվական արշավներ շահակիր կողմերի և թիրախային համայնքներում բնակվող պոտենցիալ մասնակիցների համար։
●Իրականացնել խմբային և անհատական դասընթացներ՝ օգտագործելով տրամադրված մեթոդաբանությունը։
●Կազմել և պարբերաբար թարմացնել ծրագրի մասնակիցների տվյալների բազան և կատարել թարմացումներ նրանց առաջընթացի վերաբերյալ։
●Համագործակցել կազմակերպությունների, ընկերությունների և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ՝ մենթորինգի և հետագայում բիզնեսների հիմնման գործընթացը սահուն կազմակերպելու համար:
●Աջակցել ծրագրի մեթոդական գործիքների և նյութերի մշակմանը և ծրագրի թիմի հետ կիսվել իրենց փորձով:
●Ըստ անհրաժեշտության աջակցել միջոցառումների և ֆորումների կազմակերպմական աշխատանքներին:
●Ըստ անհրաժեշտության հանդես գալ որպես խոսնակ ծրագրերի ընթացքում:
●Ըստ անհրաժեշտության համագործակցել ծրագրի համակարգման թիմի հետ և աջակցել այլ գործողություններում:
●ՀԱԵ-ին ներկայացնել միջանկյալ և վերջնական հաշվետվություններ։

Պահանջվող որակավորումներն են`

●Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, բիզնեսի կառավարման և/կամ հարակից ոլորտներում:
●Դասընթացներ անցկացնելու և անհատական աջակցություն ցուցաբերելու փորձ:
●Բիզնես գաղափարների գեներացման և հիմնման նախագծերում աշխատելու փորձ:
●Ներկայացման և հաղորդակցման հմտություններ:
●Կազմակերպչական և պլանավորման հմտություններ:
●Ճկուն, մոտիվացված և նպատակասլաց անհատականություն:
●Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, անգլերենը կդիտարկվի որպես առավելություն:

Ծրագիրն իրականացվում է «Հայ առաջադեմ երիտասրադություն» ՀԿ-ի կողմից գերմանական «Dialogue for Understanding» ՀԿ-ի հետ համատեղ։

Ինչպես դիմել.

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուներին խնդրում ենք լրացնել սույն հայտադիմումը` վերջում անպայմանորեն կցելով CV-ն: Նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է ս.թ. հուլիսի 22-ը ներառյալ:

Զբաղվածություն: Աշխատանքի հնարավորություն

Արմավիրի, Կոտայքի և Արարատի մազերում և Երևան քաղաքում զբաղվածության լաբորատորիաների դասընթացավարների (յուրաքանչյուր մարզում մեկական դասընթացավար) աշխատանքի հայտարարություն

Պաշտոն` Արմավիրի, Կոտայքի, Արարատի մազերում և Երևան քաղաքում զբաղվածության դպրոցի դասընթացավարներ
Աշխատաժամանակ՝ շաբաթական 10 ժամ
Աշխատանքի սկիզբը՝ Սեպտեմբեր 1 (դասընթացավարների վերապատրաստման 4-օրյա դասընթացը նախատեսված է օգոստոս ամսին)
Պայմանագրի տևողությունը՝ 2,5 ամիս
Վայրը` Արմավիրի, Կոտայքի, Արարատի մարզեր և Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ն փնտրում է զբաղվածության ոլորտում չորս դասընթացավարների (յուրաքանչյուր մարզում մեկական դասընթացավար), ովքեր կմիանան ՀԱԵ թիմին՝ վարելու նշված համայնքներում իրականացվելիք զբաղվածության լաբարատորիաները: Նախընտրելի թեկնածուն պետք է ունենա բարձրագույն կրթություն, ոչ ֆորմալ կրթության ոլորտում որակավորում և դասընթացներ վարելու փորձ, ինչպես նաև տիրապետի ձեռնարկատիրության ոլորտի փորձագիտական գիտելիքների։ Թեկնածուն պետք է օժտված լինի բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններով, տիրապետի խոցելիության հետ աշխատելու գործիքակազմին և ունենա նյութը մատչելի կերպով մատուցելու հմտություն:

Զբաղվածության չորս լաբորատորիաները անց կկացվեն Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի մարզերում և Երևանում: Յուրաքանչյուր լաբարատորիայում նախատեսվում է ունենալ շուրջ 25 մասնակից:

Դասընթացավարները նախապես պետք է անցնեն վերապատրաստման 4-օրյա դասընթաց, որին մասնակցությունը պարտադիր է:

Աշխատանքային պարտականություններն են՝

2,5 ամսյա ծառայությանների մատուցման պայմանագրի ընթացքում նախատեսվում է կատարել հետևյալ պարտականությունները՝

●ՀԱԵ-ի անձնակազմի հետ միասին մշակել և պլանավորել դասընթացների իրականացման գործողությունների պլանը:
●Կազմակերպել տեղեկատվական արշավներ շահակիր կողմերի և թիրախային համայնքներում բնակվող պոտենցիալ մասնակիցների համար։
●Իրականացնել խմբային և անհատական դասընթացներ՝ օգտագործելով տրամադրված մեթոդաբանությունը։
●Կազմել և պարբերաբար թարմացնել ծրագրի մասնակիցների տվյալների բազան և կատարել թարմացումներ նրանց առաջընթացի վերաբերյալ։
●Համագործակցել կազմակերպությունների, ընկերությունների և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ՝ մենթորինգի և հետագայում բիզնեսների հիմնման գործընթացը սահուն կազմակերպելու համար:
●Աջակցել ծրագրի մեթոդական գործիքների և նյութերի մշակմանը և ծրագրի թիմի հետ կիսվել իրենց փորձով:
●Ըստ անհրաժեշտության աջակցել միջոցառումների և ֆորումների կազմակերպմական աշխատանքներին:
●Ըստ անհրաժեշտության հանդես գալ որպես խոսնակ ծրագրերի ընթացքում:
●Ըստ անհրաժեշտության համագործակցել ծրագրի համակարգման թիմի հետ և աջակցել այլ գործողություններում:
●ՀԱԵ-ին ներկայացնել միջանկյալ և վերջնական հաշվետվություններ։

Պահանջվող որակավորումներ`

●Բարձրագույն կրթություն հոգեբանության, զբաղվածության կամ հարակից ոլորտներում:
●Դասընթացներ անցկացնելու փորձ:
●Գործազուրկների սոցիալական ներառման նախագծերում աշխատելու փորձ:
●Գենդերային կամ երիտասարդական հարցերի ոլորտում աշխատանքի փորձ:
●Ներկայացման և հաղորդակցման հմտություններ:
●Կազմակերպչական և պլանավորման հմտություններ:
●Ճկուն, մոտիվացված և նպատակասլաց անհատականություն:
●Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, անգլերենը կդիտարկվի որպես առավելություն:

Ծրագիրն իրականացվում է «Հայ առաջադեմ երիտասրադություն» ՀԿ-ի կողմից գերմանական «Dialogue for Understanding» ՀԿ-ի հետ համատեղ։

Ինչպես դիմել.

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուներին խնդրում ենք լրացնել սույն հայտադիմումը` վերջում անպայմանորեն կցելով CV-ն:Նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է ս.թ. հուլիսի 22-ը ներառյալ:

Unseeable and Unsayable history

Arthur Harutyunyan, one of the brightest participants from the German-Armenian Project, is sharing his impressions of the project

”From the start to the end, the project was filled with unforgettable and indescribable moments I will never forget. I am very thankful for the given opportunity.
We studied unseeable and unsayable history by touching upon Holocaust and the Armenian Genocide. We spoke about and discussed the views of the victim and offender countries. Through informative and effective sessions and workshops, I gained a lot of knowledge, and I am sure that I will never forget it as everything I learned was through visual and engaging activities, which I enjoyed.
I got a lot of relevant and actionable information, as all the knowledge and information were given through fantastic art projects, sessions, and seminars. I enjoyed every second of it as we were also given quiet time to rethink and have some rest. I really enjoyed the Art project. All of us drew on a single piece of paper and collecting; we got the word “Menq” which symbolized the power of unity.
I believe every speaker had their importance and impact on the overall project. Looking back, I really think they were great professionals. I really liked that most of the sessions were held in historical places and that gave the feeling that everything was happening in front of our eyes.

I was really satisfied with the quality of the topics and panels. As I mentioned above, the fact of being so close to history is an amazing feeling. Seeing how German participants sang Armenian music, made unifying art, or visited historical areas was the best way to learn. I met great people and friends and look forward to meeting them in September. I would like to highlight that the most valuable takeaway from this project, definitely was the people. I enjoyed working with sophisticated professionals and such great people. And, of course, knowledge, and memories, I would rate my experience 10/10. I am really thankful to APY for this great opportunity. I try to share my knowledge with my friends as the importance of this topic is indisputable.”

Working together to stop bullying

From February 22-28, 2022 Armenian Progressive Youth in cooperation with MOJU- Associação Movimento Juvenil em Olhão, Center for Intercultural Dialogue (CID), co-funded by the Erasmus Plus Programme of the European Union, implemented a project named ”Working together to stop bullying”. This training was organized within a 2-year Strategic Partnership project called Working Together to Stop Bullying. The aim of the project is to fight against bullying among young people, mainly in schools, high schools, local environments, and online platforms. Three of the project participants are sharing their impressions and experiences.

Anna Tovmasyan
Participant

”The project provided us with a great skillset, methods, and activities which we can use in fighting against bullying. I learned how the bullying system generally works, it exists in different countries for example in North Macedonia, Portugal, and Armenia. And how the school systems are fighting against bullying.
Also, I learned about the shared concern method which is a non-punitive method of dealing with bully/victim incidents aimed at empowering students who have contributed to the bullying or become aware of the bullying to act so as to resolve the problem. It involves a multistage process, beginning with individual interviews and leading to group meetings. We learned how we can use this method in fighting against bullying.

Generally when we speak about bullying, especially it targets the school system because it mainly occurs when we speak about teenagers and school children. Especially working with young people we learned some tools of how we can notice that for example there is a bully, how you can create group dynamics, and how you can create equality in the group. Especially for the youth organizations who are just started their way and started to work with young people, the information was really relevant and actionable.”

Diana Babakhanyan
Participant

”It was a very great exchange opportunity with different professionals from countries with diverse cultures and educational systems. It was also interesting that we worked with different age groups; we worked with young people, and they worked with school-aged people.
The speakers were really good. There were experts from France and they were just the people who were mainly practicing it in their school system, so they were just sharing their own experiences, it was not just the theoretical part of the sharing but also the practical part as they’re using it in their school systems. The sessions were very interesting, we did have some practical and theoretical parts, and we had role-plays and lots of actionable activities.
We did a great exchange both with the trainers and also with the participants. They were interested in the methods and activities that we use during our trainings and sessions as they were eager to use these methods in their schools. It is also very interesting for us to know that NGOs in Portugal have a great influence on schools. NGO-school cooperation is quite successful.”

Karen Davtyan
Participant

”The cooperation with our partners was very important and it was also substantial to get acquainted with the methods presented by the trainers. During the course, we got acquainted with the theoretical part of the methods and got the opportunity to apply these methods ourselves and understand how these methods are used in practice.

In my opinion, the program was very well organized, because the proposed methods were applicable to all participants and the topic was very relevant in the project participant countries. It would be very interesting to see the application of these methods in Armenian schools. The trainers implemented the project in France and applied the methods in several schools in France. It was interesting to know about the results and especially about their experiences.
Overall, the training program provided us with knowledge on understanding Shared Concern Methodology; skills in applying the Shared Concern Method in school and youth organization environments.”

«Առաջին անգամ իրականացվել է Երևանի երիտասարդության կարիքների և իրավիճակի ուսումնասիրություն»

22 հունիս, 2022
ք․ Երևան

«Առաջին անգամ իրականացվել է Երևանի երիտասարդության կարիքների և իրավիճակի
ուսումնասիրություն»

2022 թ․ հունիսի 21-ին Երևանում տեղի ունեցավ «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն»
հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացված «Երևանի երիտասարդության
կարիքների և իրավիճակի գնահատում» հետազոտության ներկայացումը։
Հետազոտությունն իրականացվել է 2022 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին և ներառել է Երևանում
բնակվող շուրջ 300 երիտասարդների շրջանում հարցումներ, 5 ֆոկուս-խմբային քննարկումներ,
ինչպես նաև փորձագիտական հարցազրույցներ ոլորտի քաղաքականություն մշակողների, տեղական
և միջազգային երիտասարդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, երիտասարդական
աշխատողների և փորձագետների հետ:

Հետազոտության հիմնական նպատակն էր բացահայտել մայրաքաղաքում բնակվող երիտասարդների
կարիքները, մարտահրավերներն ու ձգտումները, նրանց քաղաքացիական ներգրավվածության ձևերը
և Երևան համայնքում որոշումների կայացմանը մասնակցելու հասանելիությունը։ Ստորև
ներկայացվում են հետազոտության հիմնական արդյունքները։
Անորոշություն և վախ ապագայի նկատմամբ
Ֆոկուս-խմբային քննարկումների և հարցումների մասնակից երիտասարդների մեծ մասն իբրև
կարևոր մարտահրավեր է առանձնացնում երիտասարդների անորոշությունն ու վախն ապագայի
նկատմամբ։ Հայաստանի հետպատերազմյան և ներկայիս քաղաքական իրավիճակով
պայմանավորված՝ երիտասարդներն իրենց հասակակիցների շրջանում մտահոգություն են նկատում
կապված իրենց ֆիզիկական անվտանգության և ապահովության հետ: Երիտասարդները դիտարկում
են երկրից մեկնելու հնարավորությունները՝ հատկապես արտասահմանում կրթություն ձեռք բերելու
կամ աշխատելու նպատակով։

Զբաղվածություն և ֆինանսական կայունություն

Իրականացված հետազոտության արդյունքների համաձայն՝ զբաղվածությունը և ֆինանսական
կայունությունը Երևանում բնակվող երիտասարդների առաջնային կարիքներից են։ Երիտասարդները
մայրաքաղաքում աշխատանք գտնելու բարդությունը կապում են իրենց ձեռք բերած կրթության ցածր
որակի, սխալ մասնագիտության ընտրության, գործնական գիտելիքների և հմտությունների
բացակայության և նոր մասնագիտություն ձեռք բերելու սակավ հնարավորությունների հետ։
Մասնագիտական կողմնորոշման ծառայությունների անարդյունավետությունը, կրթական
համակարգի առաջարկի և աշխատաշուկայի պահանջարկի անհամապատասխանությունը,
ֆինանսական կայունության բացակայությունը Երևանի երիտասարդների կարևոր
մարտահրավերներից են։ Հարցման մասնակիցների 43%-ը ֆինանսապես անկախ չէ և ֆինանսական
աջակցություն է ստանում ծնողներից։

Քաղաքացիական մասնակցություն և ներգրավվածություն

Երիտասարդների կարծիքով, վերջին տարիներին երիտասարդներն ավելի ակտիվ են ներգրավված
քաղաքացիական և քաղաքական կյանքին: Երիտասարդների մեծ մասը խորապես համոզված է, որ
իրենք կարող են դրական ազդեցություն ունենալ հասարակության վրա: Երիտասարդները նշում են, որ
իրենց ներգրավվածությունը կարող է դրական փոփոխություններ բերել հատկապես հասարակության
մեջ կարծրատիպերը կոտրելու և տարբեր ոլորտներում նորարարություններ բերելու համար: Հարցման
մասնակիցների 86%-ը կարծում է, որ երիտասարդները կարող են դրական ազդեցություն ունենալ
Երևան համայնքում։ Միևնույն ժամանակ, հարցվածների 60%-ը համաձայն է, որ իրենք կարևոր
ռեսուրս են համայնքի համար: Երիտասարդների մեծամասնությունը կարևորում է երիտասարդների
ներգրավվածությունը որոշումների կայացման գործընթացին։
Չնայած որոշումների կայացմանը գործընթացին մասնակցելու և համայնքում դրական
փոփոխություններ բերելու ցանկությանը, հետազոտությանը մասնակցած երիտասարդների շուրջ
43%-ը տեղյակ չէ, թե իբրև երիտասարդ ինչպես կարող է ներգրավվել և ինչ հարթակներում, իսկ 25%-
ը տեղյակ է, սակայն չգիտի ինչպես ներգրավվել։ Սա նաև վկայում է Երևան համայքնի կառավարմանը
և որոշումների կայացման գործընթացին մասնակցելու հարթակների բացակայության մասին։
Հարցվածների 55%-ը դիտարկում է սոցիալական մեդիան որպես երիտասարդների մասնակցության
հիմնական հարթակ, որտեղ նրանք կարող են ազդեցություն ունենալ։ Հարցվածների 30%-ը ՀԿ-ները
դիտարկում է որպես երիտասարդների մասնակցության հիմնական հարթակ։ Իրականացված
որակական հետազոտությունը նույնպես փաստում է, որ ՀԿ-ները և սոցիալական մեդիան
երիտասարդների կողմից դիտարկվում են որպես մասնակցության հիմնական հարթակներ: Հարկ է
նշել, որ ՀԿ-ները որպես մասնակցության կարևոր հարթակ նշվում են միայն այն երիտասարդների
կողմից, ովքեր ակտիվ կամավորել են ՀԿ-ներում կամ մասնակցել են ՀԿ-ների կողմից կազմակերպված
երիտասարդական ծրագրերի:

Հարցին, թե ինչպես երիտասարդները կարող են նպաստել Երևան համայնքի բարելավմանը, հարցման
մասնակիցների 62%-ը նշել է, որ ունեն հստակ մտքեր և գաղափարներ։ Չնայած դրան,
երիտասարդները տեղյակ չեն, թե ինչպես և ինչ գործիքներով ազդել իրենց համայնքի զարգացման և
բարելավման վրա և ինչպես իրականացնել իրենց գաղափարները։ Հարցվածների միայն 5%-ն է
պատկերացնում, թե ինչպես իրականացնել իրենց գաղափարները։

Երիտասարդական ենթակառուցվածքներ և տրանսպորտ

Ըստ հետազոտության արդյունքների՝ Երևանում երիտասարդների ազատ ժամանակի
կազմակերպման խնդիրն ավելի մեծ է, քան սպասվում էր։ Փորձագետները նշում են, որ վերջին
տարիներին երիտասարդների հետ շատ ավելի աշխատանք է տարվում մարզերում։ Ի տարբերություն
մարզերի՝ Երևանում չկան երիտասարդական կենտրոններ, որոնք կխթանեն երիտասարդների
մասնակցությունը, կներգրավեն երիտասարդներին համայնքային ծրագրերի շուրջ, կկազմակերպեն
երիտասարդների ժամանցը՝ հատկապես կենտրոնանալով կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված
խոցելի երիտասարդների հետ աշխատելու վրա։
Հարցումների և ֆոկուս խմբային քննարկումների գրեթե բոլոր մասնակիցները նշեցին Երևանում
երիտասարդների համար գործող երիտասարդական կենտրոնների բացման անհրաժեշտությունը՝
հատկապես կենտրոնից հեռու վարչական շրջաններում, օրինակ՝ Նոր Նորք, Նուբարաշեն, ՄալաթիաՍեբաստիա։ Երիտասարդները կարևորում են երիտասարդների կրթության և ժամանցի համար
նախատեսված տարածքների առկայությունը, որտեղ երիտասարդները կարող են հավաքվել, քննարկել տարբեր գաղափարներ, իրականացնել համայնքային ծրագրեր կամ պարզապես ձեռք բերել ընկերկներ և ժամանակ անցկացնել։

Ըստ երիտասարդների՝ երիտասարդական կենտրոնները պետք է լինեն տարածքներ, որտեղ
երիտասարդները կարող են հավաքվել, ճանաչել միմյանց, կիսվել մտքերով, ծանոթանալ տարբեր
մասնագիտությունների, համագործակցել և իրականացնել թիմային նախագծեր, մասնակցել հոբբիխմբակների, օրինակ՝ ընթերցանության խմբակ, պարի խմբակ, սպորտային խմբակ և այլն, մասնակցել
սպորտային միջոցառումների, ցուցահանդեսների, փառատոների, համերգների և երիտասարդական
այլ ժամանցային միջոցառումների։
Թեև Երևանում տրանսպորտի խնդիրը վերաբերում է բոլոր բնակիչներին, այնուամենայնիվ, հարցման
բոլոր մասնակիցները նշում են, որ արժանապատիվ տրանսպորտային համակարգի առկայությունը
կարևոր է հատկապես երիտասարդների համար։ Երևանում տրանսպորտային խնդիրները,
հատկապես երեկոյան ժամերին տրանսպորտի բացակայությունը, հաճախ զրկում են
երիտասարդներին ժամանցային, կրթական և մշակութային միջոցառումների մասնակցելու
հնարավորություններից։ Այս խնդիրը հատկապես մտահոգում է Կենտրոն վարչական շրջանից հեռու
բնակվող երիտասարդներին, քանի որ հնարավորությունների մեծ մասը հենց քաղաքի կենտրոնում է։
Երևանում երիտասարդական քաղաքականության բացակայություն
Հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ երիտասարդական քաղաքականության մշակման և
իրականացման առումով հիմնական խոչընդոտը Հայաստանում երիտասարդության մասին օրենքի,
ինչպես նաև երիտասարդության ռազմավարության բացակայությունն է։ Երևան համայնքում
բացակայում է տեղական երիտասարդական քաղաքականությունը և համայնքը, չնայած ՏԻՄ օրենքով
նախատեսված պարտավորություններին, երիտասարդական ծրագրեր և երիտասարդական
աշխատանք չի իրականացնում։
Համակողմանի քաղաքականության և ռազմավարության բացակայությունը թե՛ պետական, թե՛
համայնքային մակարդակներում զուգորդվում է նաև պետական և համայնքային
գերատեսչությունների միջև երիտասարդության ոլորտում պարտականությունների հստակ բաշխման
բացակայությամբ։ Այս ամենը հանգեցնում է Երևան համայնքում երիտասարդության հետ
մասնատված և ոչ թիրախային աշխատանքին։

Ժամանց և հանգիստ

Ի տարբերություն մարզաբնակ երիտասարդների՝ Երևանում բնակվող երիտասարդներն ունեն իրենց
ժամանցը և ինքնազարգացումը կազմակերպելու առավել լայն հնարավորություններ։ Մինչև 18
տարեկան երիտասարդների համար հասանելի են տարբեր անվճար կամ ֆինանսապես մատչելի
հնարավորություններ, այդ թվում՝ արվեստի, նկարչության, կերամիկայի դասընթացներ, երաժշտական
և արվեստի դպրոցներում սովորելու, ինչպես նաև սպորտով զբաղվելու հնարավորություններ։
18-ից բարձր երիտասարդների համար Երևանում գրեթե բացակայում են ժամանցի ու
ինքնազարգացման անվճար կամ մատչելի հնարավորություններ, իսկ առկա վճարովի
հնարավորություններից օգտվելու համար երիտասարդներին անհրաժեշտ է ունենալ բավարար
ֆինանսական միջոցներ։ Երիտասարդական ժամանցային միջոցառումները, համերգները և
փառատոները պահանջված են Երևանի երիտասարդների շրջանում, սակայն դրանցից օգտվելը
կապված է ֆինանսական միջոցների հետ։

Managing Diversity for More Inclusive Youth Work in Europe

From June 11 to June 17 Armenian Progressive Youth in cooperation with Jongeren voor Uitwisseling en Begrip (JUB) implemented a project named “Managing Diversity for More Inclusive Youth Work in Europe ”. The aim of the project is to support 30 youth workers, educators, and youth trainers across Europe in the development of their diversity management skills and in learning how to implement a culture of diversity in their working environments by increasing diversity-oriented awareness in their work with young people.

The training took place in the city of Ommen, the Netherlands. The program brought together 30 young workers from 12 different countries who were ready to work on the topics of diversity, inclusion, and anti-discrimination in order to activate the potential of diversity and work with people at national and the European levels.

The participants came from different backgrounds and the activities of the project were an opportunity for them to get to know each other and learn about their countries more. The most exciting activity for the participants was the Human Library where the books were human and the participants volunteered to take part in the library and share their stories.

Thanks to the knowledge and skills acquired during the program, the participants will be able to transfer their knowledge to other young people on the topics of diversity, inclusion and anti-discrimination in their communities and abroad as well. The participants will visit Armenia in October for the second phase of the project to continue to improve their skills.

W-EMPOWER նախագծի երկրորդ դպրոցը

Նախորդ 8 ամիսների ընթացքում «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ն իրականացնում էր զբաղվածության և ձեռներեցության դասընթացների շարք W-EMPOWER ծրագրի երկրորդ դպրոցի շրջանակներում։ Նախագիծը համախմբել էր տարբեր մասնագիտություններով և հետաքրքրություններով կանանց Հայաստանի տարբեր մարզերից: Նախագիծը մասնակիցների համար հնարավորություն էր սովորելու նոր հմտություններ, դառնալու ավելի մրցունակ և նոր կապեր ստեղծելու: Ծրագրի արդյունքում 48 մասնակիցներ ստացան գիտելիքներ մի շարք թեմաներից։ Մասնակիցները հնարավորություն ունեցան անցնելու անհատական զարգացման դասընթացներ, ինչպիսիք են՝ինքնակենսագրականի կազմումը,աշխատանքային հարցազրույցը,մոտիվացիոն և ուղեկցող նամակները, գործնական հաղորդակցությունը և էլեկտրոնային նամակագրությունը, նորարարական բիզնես գաղափարների հղացումը, ֆինանսների կառավարումը և բյուջետավորումը, գործարար նախագծի կազմումը։

Դասընթացների ավարտին մասնակիցները հանդես եկան ելույթներով դրամաշնորհի, կրթաթոշակի և փորձնակության հնարավորություններ ստանալու համար: Ընտրվեցին 6 մասնակից կրթաթոշակի, 10 մասնակից փորձնակության, 25 մասնակից դրամաշնորհի հայտ մշակելու և 7 մասնակից այն ստանալու հնարավորության համար: Մասնակիցները ներկայացրին իրենց բիզնես գաղափարները՝ սկսած օճառի արտադրությունից, հյուրատան հիմնումից մինչև հագուստի մոդելավորում, տիկնիկների և թխվածքների պատրաստում։Նրանցից շատերն արդեն սկսել են ծրագրի երկրորդ փուլը (փորձնակություն, դրամաշնորհներ, կրթաթոշակներ) և նշում են, որ սա իրենց համար կյանքը փոխող հնարավորություն է եղել։

Ծրագրի փակման արարողության ժամանակ մասնակիցները հնարավորություն ունեցան ամբողջ խմբի հետ կիսվելու նախագծի վերաբերյալ իրենց տպավորություններով և փորձով: Մասնակիցներից մեկը նշեց, որ մինչ նախագիծը ինքը չէր պատկերացնում, որ երբևէ կարող է հնարավորություն ստանալ լքելու իր հարմարավետության գոտին և փորձելու նոր հմտություններ սովորել: Նրա համար սա բոլորովին նոր փորձ էր, քանի որ նա երբեք չի կարողացել նույնիսկ մտածել իր կյանքում աշխատելու մասին: Մեկ այլ մասնակից ասաց, որ իրեն հիացրել են ծրագրի դասընթացավարները, ովքեր միշտ պատրաստ են օգնելու մասնակիցներին առավելագույն օգուտ քաղել այս փորձից:

Սույն ծրագիրն իրականացվում է «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի կողմից և ֆինանսավորվում է ԱՄՆ պետքարտուղարության Ջուլիա Թաֆթ դրամաշնորհի շրջանակներում։ Այս ծրագրում արտահայտված է հեղինակի դիրքորոշումը, որի համընկնումը ԱՄՆ պետքարտուղարության դիրքորոշման հետ պարտադիր չէ։

The second school of the W-EMPOWER project.

During the previous 8 months, Armenian Progressive Youth NGO conducted a series of employment and entrepreneurship courses, within the framework of the second school of the W-EMPOWER project. The project gathered women with various specialties and interests from different regions of Armenia. The project was an opportunity for the participants to learn new skills, become more competitive and create a network. As a result of the program, 48 project participants received knowledge on a number of topics. Participants had the opportunity to take personal development courses, such as: CV writing, job interview, motivation and cover letters, communication and e-mail writing, generating innovative business ideas, finance and budgeting, business plan creation.

At the end of the training, the participants made speeches to receive grants, scholarships, and internship opportunities. 6 participants were selected for scholarships, 10 participants for internships, and 25 participants for grant opportunities. The participants presented their business ideas, from the production of soap, and the establishment of a guest house to the modeling of clothes, and the making of dolls and cakes. Most of them have already started the second phase of the project (internships, grants, scholarships) and mention that this has been a life-changing opportunity for them.

At the closing ceremony of the project, the participants had a chance to share their impressions and experience of the project with the whole group. One of the participants mentioned that before the project she had no idea she could ever receive a chance to leave her comfort zone and try to learn new skills. To her, this was a whole new experience since she had never been able to even think about working before in her life. Another participant said that she was fascinated by the trainers of the project who were always ready to help the participants to get the most out of this experience.

This project is implemented by the Armenian Progressive Youth NGO and is funded through a Department of State Julia Taft grant, and the opinions, findings, and conclusions, or recommendations expressed herein are those of the Author’(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State.