Գնանշման հարցում հագուստի և անկողնային պարագաների ձեռքբերման համար

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ

Տաք հագուստի, անկողնային պարագաների ձեռքբերման համար

1Ներածություն

«Հայ       առաջադեմ        երիտասարդություն»          hասարակական        կազմակերպությունը               CARE                 International կազմակերպության  հետ   համագործակցությամբ  իրականացնում  է   «Արձագանք  ԼՂ-ից  բռնի  տեղահանման հետևանքով  առաջացած  մարդասիրական  ճգնաժաﬕն»  ծրագիրը,  որի  նպատակն  է  արձագանքել  Լեռնային Ղարաբաղից   տեղահանված   և   Հայաստանում   բնակություն  հաստատած   անձանց   առավել   հրատապ կարիքներին՝   տրամադրելով   տաք  հագուստ և անկողնային պարագաներ։

2․ Ծրագրի ժամկետներ

Ծրագիրը իրականացվում է 01/11/2023թ-ից 31/12/2023թ․ ժամանակահատվածում։

3․ Ծառայության նկարագրություն

«Հայ   առաջադեմ   երիտասարդություն»   hասարակական   կազմակերպությունն   իրականացնում   է   տաք հագուստի և անկողնային պարագաների ձեռքբերման համար գնանշման հարցում համաձայն հավելված 1– ի։

4․ Դիմելու գործընթացը

Հետաքրքրված   անձինք   [email protected]   էլ․    փոստի   հասցեին   պետք   է   ուղարկեն   գնման առարկայի  համար  իրենց  կողﬕց  լրացված,  կնքված  և  հաստատված  գնային  առաջարկը  համաձայն հավելված 1-ի:

Համեմատության համար հիմք է ընդունվելու ամբողջ փաթեթի համար առաջարկվող ընդհանուր արժեքը և որակը: Հաղթող է ճանաչվելու ամենացածր գին առաջարկող մասնակիցը:

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է` 16/11/2023-ը:

Հետադարձ կապ՝

Կարեն Դավթյան

Հեռ. +374 55 777 229