Երիտասարդների մասնակցությունը քաղաքականությունների մշակմանն ու որոշումների կայացմանը

Լույս է տեսել «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ կողմից իրականացված «Երիտասարդների մասնակցությունը քաղաքականությունների մշակմանն ու որոշումների կայացմանը» հետազոտությունը։

Հետազոտության նպատակն էր պարզել, թե որքանով են ՀՀ-ում երիտասարդները ներգրավված քաղաքականությունների մշակման ու որոշումների կայացման գործընթացներում, դուրս բերել այս գործընթացներում երիտասարդների մասնակցությանն առչնվող խնդիրներն ու կարիքները, կատարել ներկա իրավիճակի գնահատում և մշակել արդյունավետ առաջարկներ, որոնք կհասցեագրեն վեր հանված բացերն ու կարիքները։ Փորձելով ուսումնասիրել մասնակցության տարբեր ոլորտները՝ հետազոտությունը կանգ է առնում քաղաքական ու քաղաքացիական մասնակցության ուսումնասիրության վրա՝ փորձելով հասկանալ դրանք համայնքային ու պետական մակարդակներում։

Հետազոտությունը կարող եք ներբեռնել այստեղ։

 

***

Հետազոտությունն իրականացվել է «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ կողմից «Հայաստանում փաստարկված երիտասարդական քաղաքականության մշակում» ծրագրի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության կրթաթոշակային ծրագրի շրջանակներում:

Հրատարակության բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը, և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները։