Working together to stop bullying

July 5, 2022
From February 22-28, 2022 Armenian Progressive Youth in cooperation with MOJU- Associação Movimento Juvenil em Olhão, Center for Intercultural Dialogue
Read More

«Առաջին անգամ իրականացվել է Երևանի երիտասարդության կարիքների և իրավիճակի ուսումնասիրություն»

June 30, 2022
22 հունիս, 2022 ք․ Երևան «Առաջին անգամ իրականացվել է Երևանի երիտասարդության կարիքների և իրավիճակի ուսումնասիրություն» 2022 թ․ հունիսի 21-ին Երևանում տեղի ունեցավ «Հայ առաջադեմ
Read More

Managing Diversity for More Inclusive Youth Work in Europe

June 21, 2022
From June 11 to June 17 Armenian Progressive Youth in cooperation with Jongeren voor Uitwisseling en Begrip (JUB) implemented a
Read More

W-EMPOWER նախագծի երկրորդ դպրոցը

May 29, 2022
Նախորդ 8 ամիսների ընթացքում «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ն իրականացնում էր զբաղվածության և ձեռներեցության դասընթացների շարք W-EMPOWER ծրագրի երկրորդ դպրոցի շրջանակներում։
Read More

The second school of the W-EMPOWER project.

May 29, 2022
During the previous 8 months, Armenian Progressive Youth NGO conducted a series of employment and entrepreneurship courses, within the framework
Read More

Media Literacy Ambassadors of Tavush, Gegharkunik and Syunik

May 29, 2022
In November of last year with the financial support of European Youth Foundation, we have kicked off “Media Literacy Ambassadors:
Read More
Partner up with APY

Partner up with APY

APY has more than 6 years of experience partnering with organizations of every size, in diverse sectors, and from all parts of the globe. If you share our vision of an educated, progressive and welfare society where young people play an active role, don’t hesitate to contact us for possible partnership. Together we can ensure that through partnership we can reach our strategic goals.

Send Donation

Send Donation

Your donation will help APY to ensure that some of the most vulnerable young people in Armenia are able to realize a brighter future. With our experience and knowledge, you can be confident when making your donation. Donors like you enable us to reach and help more young people in Armenia. Together we’ll see greater results in APY’s 3 priority areas: empowering economically vulnerable young people with knowledge and mobility opportunities, helping young people to solve the most challenging problems in their communities and training youth workers and trainers to support youth more effectively. For a Donation please send a message to [email protected]

Click to play