Ձեռնարկատիրության դպրոց | Ընդունվում են մասնակցության հայտեր

Ձեռնարկատիրության դպրոցի նպատակն է Երևանում և հարակից քաղաքային ու գյուղական համայնքներում բնակվող Սիրիահայերին և տեղաբնակ անձանց տրամադրել հմտությունների և կարողությունների զարգացման հնարավորություններ:
Դպրոցը խմբային դասընթացների, քննարկումների, գործնական վարժությունների, ինչպես նաև դասընթացավարի կողմից անհատական խորհրդատվության միջոցով խթանում է մասնակիցների անձնային և մասնագիտական զարգացումը՝ խրախուսելով նրանց ակտիվ ներգրավվածությունը ձեռնարկատիրական ոլորտում:

Դպրոցն իրականացվելու է Երևանում: Մարզերից եկող մասնակիցների ճանապարհածախսը կփոխհատուցվի:

Ծրագրի նպատակներն են՝
 • Նպաստել ծրագրի մասնակիցների կարողությունների զարգացմանը ոչ-ֆորմալ կրթական դասընթացների միջոցով։
 • Ծանոթացնել մասնակիցներին Հայաստանի ձեռնարկատիրական ոլորտի և դրան վերաբերող օրենսդրության առանձնահատկություններին՝ դրանով իսկ նպաստելով նրանց ձեռնարկատիրական ներուժի զարգացմանը, նրանց կողմից ձեռնարկությունների ստեղծմանն ու աճին:

Ծրագրին կարող եք դիմել, եթե՝
 • 18 տարեկանից բարձր եք (տարիքային առավելագույն շեմ չկա),
 • ներկայումս փնտրում եք աշխատանք
 • կարող եք 5 ամսվա ընթացքում շաբաթական 3 անգամ մասնակցել դասընթացներին,
 • հետաքրքրված եք անձնական և մասնագիտական հմտությունների զարգացմամբ:
 • ցանկանում եք աշխատել սեփական բիզնես գաղափարի զարգացման շուրջ:

<strong>Դիմումների վերջնաժամկետ՝</strong> 30.04.2019
  Վայր՝ քաղաք Երևան
  Ժամկետներ՝ մայիս – սեպտեմբեր 2019
  Հաճախականություն՝ շաբաթական 3 հանդիպում
  Հանդիպման տևողությունը՝ 3 ժամ

Թեմաներ՝
 • թիմային աշխատանք,
 • ինքնակենսագրականի (CV) կազմում,
 • շուկայի վերլուծություն,
 • ժամանակի կառավարում,
 • նորարարական գաղափարների հղացում,
 • բիզնես պլանի մշակում,
 • մարքեթինգ ձեռնարկությունների համար,
 • ֆինանսական պլանի կազմում:

Ծրագրին լիարժեք մասնակցություն ցուցաբերած և լավագույն բիզնես գաղափարներ ներկայացրած մասնակիցները կստանան մինչև 550.000 ՀՀ դրամի սահմաններում դրամաշնորհ սեփական բիզնես գաղափարն իրականացնելու համար:

Դպրոցին մասնակցելով՝ դուք կզարգացնեք ձեր ձեռնարկատիրական հմտություններն ու հնարավորությունները:
Դպրոցն ավարտելով՝ կստանաք մասնակցության վկայական:
Դպրոցին կարող եք դիմել` լրացնելով հայտադիմումը հետևյալ հղմամբ՝ https://bit.ly/2TWn1Ut։

Ծրագրի նկարագիր

«Փնտրի՛ր գործ, ստեղծի՛ր գործ» ձեռնարկատիրական դպրոցը տեղահանված և տեղաբնակ խոցելի խմբերի աշխատանքային ձեռնարկատիրական ներուժի զարգացմանը նպատակաուղղված հնգամսյա ծրագիր է: Ծրագիրն իրականացվում է «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ -ի կողմից, «Action Against Hunger» միջազգային մարդասիրական կազմակերպության հետ համագործակցությամբ, ԳՄՀԸ (GIZ) -ի աջակցությամբ իրականացվող «Տեղահանված և տեղաբնակ խոցելի խմբերի տնտեսական և սոցիալական ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում» (EPIC) ծրագրի շրջանակներում:

Ֆինանսավորում

«Տեղահանված և տեղաբնակ խոցելի խմբերի տնտեսական և սոցիալական ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում» (EPIC) ծրագիրն իրականացվում է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ) կողմից՝ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության (BMZ) պատվիրակմամբ:

 

ԴԻՄԵԼ