Զբաղվածության դպրոց | Ընդունվում են մասնակցության հայտեր

Զբաղվածության դպրոցի նպատակն է Երևանում և հարակից քաղաքային ու գյուղական համայնքներում բնակվող Սիրիահայերին և տեղաբնակ անձանց տրամադրել հմտությունների և կարողությունների զարգացման հնարավորություններ:
Դպրոցը խմբային դասընթացների, քննարկումների, գործնական վարժությունների, ինչպես նաև դասընթացավարի կողմից անհատական խորհրդատվության միջոցով խթանում է մասնակիցների անձնային և մասնագիտական զարգացումը՝ խրախուսելով նրանց ակտիվ ներգրավվածությունը աշխատաշուկայում:

Դպրոցն իրականացվելու է Երևանում: Մարզերից եկող մասնակիցների ճանապարհածախսը կփոխհատուցվի:

Ծրագրի նպատակներն են՝
  • Նպաստել ծրագրի մասնակիցների կարողությունների զարգացմանը ոչ-ֆորմալ կրթական դասընթացների միջոցով։
  • Ծանոթացնել մասնակիցներին Հայաստանի աշխատաշուկայի առանձնահատկություններին, գործատուների հիմնական պահանջներին` դրանով իսկ նպաստելով նրանց մրցունակության բարձրացմանն աշխատաշուկայում:

Ծրագրին կարող եք դիմել, եթե՝
  • 18 տարեկանից բարձր եք (տարիքային առավելագույն շեմ չկա),
  • ներկայումս փնտրում եք աշխատանք
  • կարող եք 5 ամսվա ընթացքում շաբաթական 3 անգամ մասնակցել դասընթացներին,
  • հետաքրքրված եք անձնական և մասնագիտական հմտությունների զարգացմամբ:

<strong>Դիմումների վերջնաժամկետ՝</strong> 30.04.2019

Վայր՝ քաղաք Երևան
Ժամկետներ՝ մայիս – սեպտեմբեր 2019
Հաճախականություն՝ շաբաթական 3 հանդիպում
Հանդիպման տևողությունը՝ 3 ժամ

   

  Թեմաներ՝
   • թիմային աշխատանք,
   • ինքնակենսագրականի (CV) կազմում,
   • աշխատանքի հարցազրույց,
   • աշխատանքային օրենսգիրք,
   • ժամանակի կառավարում,
   • կազմակերպչական և կառավարչական հմտություններ:

  Դպրոցին մասնակցելով՝ դուք կզարգացնեք աշխատանք գտնելու ձեր հմտություններն ու հնարավորությունները:
  Դպրոցն ավարտելով՝ կստանաք մասնակցության վկայական:
  Դպրոցին կարող եք դիմել` լրացնելով հայտադիմումը հետևյալ հղմամբ՝ https://bit.ly/2uPJuIX։

  Ծրագրի նկարագիր

  «Փնտրի՛ր գործ, գտի՛ր գործ» զբաղվածության դպրոցը տեղահանված և տեղաբնակ խոցելի խմբերի աշխատանքային հմտությունների զարգացմանն ու աշխատաշուկայում վերջիններիս մրցունակության բարձրացմանը նպատակաուղղված հնգամսյա ծրագիր է: Ծրագիրն իրականացվում է Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ -ի կողմից, Action Against Hunger միջազգային մարդասիրական կազմակերպության հետ համագործակցությամբ, ԳՄՀԸ (GIZ) -ի աջակցությամբ իրականացվող «Տեղահանված և տեղաբնակ խոցելի խմբերի տնտեսական և սոցիալական ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում» (EPIC) ծրագրի շրջանակներում:

  Ֆինանսավորում

  «Տեղահանված և տեղաբնակ խոցելի խմբերի տնտեսական և սոցիալական ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում» (EPIC) ծրագիրն իրականացվում է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ) կողմից՝ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության (BMZ) պատվիրակմամբ:

   

  ԴԻՄԵԼ