ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԱՎԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Պաշտոնը` Երևան քաղաքում զբաղվածության դպրոցի դասընթացավար
Աշխատաժամանակ՝ շաբաթական 20 ժամ
Աշխատանքի սկիզբը՝ Հունիս 2021
Պայմանագրի տևողությունը՝ 6 ամիս (երկարաձգման հեռանկարով)
Վայրը` քաղաք Երևան
Անմիջական ղեկավար՝ Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ի ծրագրերի ղեկավար

Աշխատանքի նկարագրություն

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ն փնտրում է զբաղվածության ոլորտի դասընթացավարի, ով կմիանա ՀԱԵ թիմին՝ վարելու Երևան քաղաքում իրականացվելիք զբաղվածության դպրոցի դասերը։ Նախընտրելի թեկնածուն պետք է ունենա բարձրագույն կրթություն, ոչ ֆորմալ կրթության ոլորտում որակավորում և դասընթացներ վարելու փորձ, ինչպես նաև տիրապետի զբաղվածության ոլորտի փորձագիտական գիտելիքների։ Թեկնածուն պետք է օժտված լինի բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններով, տիրապետի խոցելիության հետ աշխատելու գործիքակազմին և ունենա նյութը մատչելի կերպով մատուցելու հմտություն:

Աշխատանքային պարտականություններն են՝

6-ամսյա ծառայությանների մատուցման պայմանագրի ընթացքում նախատեսվում է կատարել հետևյալ պարտականությունները՝

  Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝
  • Կազմակերպել անհատական և խմբակային դասընթացներ մասնակինցերի հետ՝ աջակցելու նրանց կարողությունների զարգացմանը։
  • Ապահովել սահմանված նպատակների իրագործումը։
  • Մասնակիցների տվյալների բազայի կազմում և վարում։
  • ՀԱԵ-ին ներկայացնել միջանկյալ և վերջնական հաշվետվություններ։

Պահանջվող որակավորումներ`
 • Բարձրագույն կրթություն հոգեբանության, զբաղվածության ոլորտի, տնտեսագիտության, բիզնեսի կառավարման, սոցիալական աշխատանքի, սոցիոլոգիայի և հարակից ոլորտներում:
 • Դասընթացներ անցկացնելու և անհատական աջակցություն ցուցաբերելու փորձ։
 • Անձնական և հուզական զարգացմանը աջակցելու փորձ։
 • Գործազուրկների սոցիալական ներառման նախագծերում աշխատելու փորձ։
 • Գենդերային կամ երիտասարդական հարցերի ոլորտում աշխատանքի փորձ։
 • Վերլուծական և հաշվետվություններ կազմելու ունակություններ։
 • Ներկայացման և հաղորդակցման հմտություններ։
 • Կազմակերպչական և պլանավորման հմտություններ։
 • Ճկուն, մոտիվացված և նպատակասլաց անհատականություն։
 • Հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն:

Աշխատանքային պայմաններ`
 • Աշխատանք գրասենյակի տարածքից (քաղաք Երևան)։
 • Շաբաթական 20 ժամ ներգրավածություն աշխատանքներում:

Ինչպես դիմել

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրական (CV) և շարժառիթային նամակ [email protected] էլեկտրոնային հասցեով` նամակի վերնագրում նշելով Երևանում Զբաղվածության ոլորտի դասընթացավար: :

Նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է ս.թ. մայիսի 8-ը ներառյալ:

Կազմակերպության մասին

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 2009 թվականին՝ նպատակ ունենալով ներգրավել երիտասարդներին ժողովրդավարական պետության կառուցման գործում, նպաստել երիտասարդների ինքնազարգացմանը, ակտիվ մասնակցությանը, կարողությունների և գիտելիքների զարգացմանը և աջակցել երիտասարդների ներգրավվածությանը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում։

Սույն ծրագիրն իրականացվում է «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի կողմից «Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ի կողմից հայտարարված և ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ COVID-19 հետևանքների չեզոքացման աջակցության ծրագիր Արևելյան գործընկերության երկրների համար» ծրագրի շրջանակներում։

ԳՈՐԻՍ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԱՎԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Պաշտոնը` Գորիս քաղաքում զբաղվածության դպրոցի դասընթացավար
Աշխատաժամանակ՝ շաբաթական 20 ժամ
Աշխատանքի սկիզբը՝ Հունիս 2021
Պայմանագրի տևողությունը՝ 6 ամիս (երկարաձգման հեռանկարով)
Վայրը` Սյունիքի մարզ, քաղաք Գորիս
Անմիջական ղեկավար՝ Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ի ծրագրերի ղեկավար

Աշխատանքի նկարագրություն

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ն փնտրում է զբաղվածության ոլորտի դասընթացավարի, ով կմիանա ՀԱԵ թիմին՝ վարելու Սյունիքի մարզում իրականացվելիք զբաղվածության դպրոցի դասերը։ Նախընտրելի թեկնածուն պետք է ունենա բարձրագույն կրթություն, ոչ ֆորմալ կրթության ոլորտում որակավորում և դասընթացներ վարելու փորձ, ինչպես նաև տիրապետի զբաղվածության ոլորտի փորձագիտական գիտելիքների։ Թեկնածուն պետք է օժտված լինի բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններով, տիրապետի խոցելիության հետ աշխատելու գործիքակազմին և ունենա նյութը մատչելի կերպով մատուցելու հմտություն:

Աշխատանքային պարտականություններն են՝

6-ամսյա ծառայությանների մատուցման պայմանագրի ընթացքում նախատեսվում է կատարել հետևյալ պարտականությունները՝

 • Մասնակցել ՀԱԵ-ի և համագործակից կազմակերպության կողմից կազմակերպվող զբաղվածության նախապատրաստական դասընթացներին:
 • ՀԱԵ-ի անձնակազմի հետ միասին մշակել և պլանավորել դասընթացների իրականացման գործողությունների պլանը:
 • Կազմակերպել տեղեկատվական արշավներ շահակիր կողմերի և թիրախային համայնքներում բնակվող պոտենցիալ մասնակիցների համար։
 • Իրականացնել խմբային և անհատական դասընթացներ՝ օգտագործելով տրամադրված մեթոդաբանությունը։
 • Կազմել և պարբերաբար թարմացնել ծրագրի մասնակիցների տվյալների բազան և կատարել թարմացումներ նրանց առաջընթացի վերաբերյալ։
 • Համագործակցել կազմակերպությունների, ընկերությունների և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ՝ մենթորինգի և հետագայում աշխատանքի տեղավորման գործընթացը սահուն կազմակերպելու համար:
 • ՀԱԵ-ին ներկայացնել միջանկյալ և վերջնական հաշվետվություններ։
 • Աջակցել ծրագրի մեթոդական գործիքների և նյութերի մշակմանը և ծրագրի թիմի հետ կիսվել իրենց փորձով:
 • Նպաստել նորարարական գաղափարների և ծրագրի հետագա զարգացման նոր ուղղությունների ստեղծմանը:
 • Ըստ անհրաժեշտության աջակցել միջոցառումների և ֆորումների կազմակերպմական աշխատանքներին:
 • Ըստ անհրաժեշտության հանդես գալ որպես խոսնակ ծրագրերի ընթացքում:
 • Ըստ անհրաժեշտության համագործակցել ծրագրի համակարգման թիմի հետ և աջակցել այլ գործողություններում:

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝
 • Կազմակերպել անհատական և խմբակային դասընթացներ մասնակինցերի հետ՝ աջակցելու նրանց կարողությունների զարգացմանը։
 • Ապահովել սահմանված նպատակների իրագործումը։
 • Մասնակիցների տվյալների բազայի կազմում և վարում։
 • ՀԱԵ-ին ներկայացնել միջանկյալ և վերջնական հաշվետվություններ։

Պահանջվող որակավորումներ`
 • Բարձրագույն կրթություն հոգեբանության, զբաղվածության ոլորտի, տնտեսագիտության, բիզնեսի կառավարման, սոցիալական աշխատանքի, սոցիոլոգիայի և հարակից ոլորտներում:
 • Դասընթացներ անցկացնելու և անհատական աջակցություն ցուցաբերելու փորձ։
 • Անձնական և հուզական զարգացմանը աջակցելու փորձ։
 • Գործազուրկների սոցիալական ներառման նախագծերում աշխատելու փորձ։
 • Գենդերային կամ երիտասարդական հարցերի ոլորտում աշխատանքի փորձ։
 • Վերլուծական և հաշվետվություններ կազմելու ունակություններ։
 • Ներկայացման և հաղորդակցման հմտություններ։
 • Կազմակերպչական և պլանավորման հմտություններ։
 • Ճկուն, մոտիվացված և նպատակասլաց անհատականություն։
 • Հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն։

Աշխատանքային պայմաններ`
 • Աշխատանք գրասենյակի տարածքից (քաղաք Գորիս):
 • այցեր Սյունիքի մարզի համայնքապետարաններ և քաղաք Երևան (տրանսպորտը կապահովվի ՀԱԵ ՀԿ-ի կողմից):
 • Շաբաթական 20 ժամ ներգրավածություն աշխատանքներում:

Ինչպես դիմել

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրական (CV) և շարժառիթային նամակ [email protected] էլեկտրոնային հասցեով` նամակի վերնագրում նշելով Սյունիքի մարզում Զբաղվածության ոլորտի դասընթացավար:

Նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է ս.թ. մայիսի 8-ը ներառյալ:

Կազմակերպության մասին

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 2009 թվականին՝ նպատակ ունենալով ներգրավել երիտասարդներին ժողովրդավարական պետության կառուցման գործում, նպաստել երիտասարդների ինքնազարգացմանը, ակտիվ մասնակցությանը, կարողությունների և գիտելիքների զարգացմանը և աջակցել երիտասարդների ներգրավվածությանը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում։

Սույն ծրագիրն իրականացվում է «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի կողմից «Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ի կողմից հայտարարված և ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ COVID-19 հետևանքների չեզոքացման աջակցության ծրագիր Արևելյան գործընկերության երկրների համար» ծրագրի շրջանակներում։

ԳՈՐԻՍ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Պաշտոնը` Գորիս քաղաքում գրասենյակի համակարգող
Աշխատաժամանակ՝ շաբաթական 20 ժամ
Աշխատանքի սկիզբը` Հունիս 2021
Պայմանագրի տևողությունը՝ 6 ամիս (երկարաձգման հեռանկարով)
Վայրը` Սյունիքի մարզ, քաղաք Գորիս
Անմիջական ղեկավար՝ Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ի նախագահ

Աշխատանքի նկարագրություն

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ն փնտրում է գրասենյակի աշխատանքները համակարգողի, ով կմիանա ՀԱԵ թիմին՝ համակարգելու կազմակերպության ծրագրերը Սյունիքի մարզում։ Նախընտրելի թեկնածուն պետք է ունենա բարձրագույն կրթության և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններում ծրագրի համակարգման նվազագույնը 2 տարվա աշխատանքային փորձ։ Թեկնածուն պետք է օժտված լինի բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններով և աչքի ընկնի կազմակերպչական և թիմի հետ համագործակցության հմտություններով:

Աշխատանքային պարտականություններն են․
 • Կազմակերպել և համակարգել նորաստեղծ գրասենյակի ամենօրյա աշխատանքի ժամանակին և անխափան իրականացումը։
 • Կազմակերպել հանդիպումները ծրագրի շահակիր կողմերի և գործընկերներ հետ։
 • Կապ պահել և համակարգել իրականացվելիք գործողությունները Սյունիքի մարզի մարզպետարանի, Գորիսի համայնքապետարանի և քաղաքացիական հասարակության համագործակից կառույցների հետ։
 • Սերտորեն համագործակցել ծրագրի անձնակազմի հետ և կազմակերպել ու վերահսկել Սյունիքի մարզում զբաղվածության դպրոցների իրականացումը։
 • Պահպանել սերտ կապ ՀԱԵ երևանյան գրասենյակի հետ։
 • Մշակել և ծրագրի ղեկավարին ուղարկվել զեկույցներ և հաշվետվություններ՝ անգլերեն լեզվով։

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են․
 • Ծրագրերի համակարգման գործնական հմտությունների առկայություն և առնվազն երկու տարվա վարչական աշխատանքի փորձ:
 • Գերազանց հաղորդակցության և միջանձնային հարաբերություններ կառուցելու հմտություն արդյունավետ աշխատանքի համար:
 • Բազմամասնագիտական թիմի և մասնագետների հետ համագործակցության կարողություն: Խնդիրների լուծման և որոշումների կայացման հմտությունների կիրառում:
 • Խնդրահարույց իրավիճակներում ճիշտ և արդյունավետ որոշումների կայացման հմտություն։ Ժամանակի պլանավորման և վերջաժամկետների պահպանման ունակություն։ Տեղահանաության և կարողությունների զարգացման ծրագրերի հետ աշխատանքի փորձ (ցանկալի է)։
 • Տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցության փորձ (ցանկալի է)։

Պահանջվող որակավորումներ
 • Բարձրագույն կրթության առկայություն։
 • Ծրագրերի համակարգման ոլորտում նվազագույնը 2 տարվա աշխատանքային փորձ։
 • Հայերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր)։
 • Համակարգչային հմտություններ։

Աշխատանքային պայմաններ`
 • Աշխատանք գրասենյակի տարածքից (քաղաք Գորիս)
 • Այցեր Սյունիքի մարզի համայնքապետարաններ և քաղաք Երևան (տրանսպորտը կապահովվի ՀԱԵ ՀԿ-ի կողմից):
 • Շաբաթական 20 ժամ ներգրավածություն աշխատանքներում:

Ինչպես դիմել

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները պետք է ուղարկեն ինքնակենսագրական (CV) և շարժառիթային նամակ [email protected] էլեկտրոնային հասցեով` նամակի վերնագրում նշելով Սյունիքի մարզում գրասենյակի համակարգող:

Նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է ս.թ. մայիսի 8-ը ներառյալ:

Կազմակերպության մասին

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 2009 թվականին՝ նպատակ ունենալով ներգրավել երիտասարդներին ժողովրդավարական պետության կառուցման գործում, նպաստել երիտասարդների ինքնազարգացմանը, ակտիվ մասնակցությանը, կարողությունների և գիտելիքների զարգացմանը և աջակցել երիտասարդների ներգրավվածությանը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում:

Սույն ծրագիրն իրականացվում է «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի կողմից «Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ի կողմից հայտարարված և ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ COVID-19 հետևանքների չեզոքացման աջակցության ծրագիր Արևելյան գործընկերության երկրների համար» ծրագրի շրջանակներում։

Think right

Training course on music, RMA and social media as non-formal educational tools and approaches in order to improve self-confidence and self – esteem of young people with cultural differences and supporting their employability

06-15 May 2021 Virtual mobility
Zoom Platform

Themes of the training course:
Exploring how to use Music, Reciprocal Maieutic Approach and New Media as educational tools and methods of youth work to foster self-confidence and self-esteem of young people with cultural differences and enrich their competences in order to make them more competitive in the labour market.

The overall aim of the training course is
to train youth workers, youth leaders for supporting young people with cultural differences scaling up their potential and employability through the Reciprocal Maieutic Approach (RMA). For this reason, sharing and exploring various methods and practical activities to take action using music in new and innovative ways and employing new media as ICT into diffusing their creations. Being able to support self-confidence and self – esteem of young people with cultural differences through music and RMA in order to enter into the labour market such as creative industry.

Learning objectives of the training course are:
 • To share and explore youth work methods that aims particularly at growing young people with cultural differences’ self-esteem and feeling of belonging to society, increasing the confidence promoting music as an attractive asset and transforming their interest in music into employability skills;
 • To empower youth workers, youth leaders and youth work organisations developing new working methods, tools and materials based on non-formal education and experimenting music as an educational pedagogical tool.
 • To being capable for boosting young people with cultural differences’ employability and self – confidence by using their own music traditions to discover their roots as a starting point for their professional and personal development and active participation in their societies;
 • To initiate local and European youth projects through music and RMA according to the proposals of Erasmus+ programme;
 • To establish a European platform for cooperation among youth organisations in order to promote cultural heritage through music and boosting employment opportunities of young people with cultural differences in the creative sector

The methodology of the training course:
The training will be based on non-formal educational methodology, especially using and practicing RMA. The Reciprocal Maieutic Approach (RMA) is a dialectic method of inquiry and «popular self-analysis» for empowerment of communities and individuals that was put into practice by Dolci from the 50s onwards. It can be defined as a “process of collective exploration that takes, as a departure point, the experience and
the intuition of individuals” (Dolci, 1996). The RMA was developed by Danilo Dolci from the Socratic concept
of Maieutic. It derives from the ancient Greek «μαιευτικός», pertaining to midwifery: every act of educating is like giving birth to the full potential of the learner who wants to learn, as a mother wants her child to emerge from her. What differentiates both concepts is the fact that Socrates’ Maieutic was unidirectional, while for Danilo Dolci the concept of knowledge comes from experience and a reciprocal relationship is necessary.
RMA as practised by Danilo Dolci is therefore based on asking, exploring, and shared creativity. As the name says, RMA is a “reciprocal” process between at least two persons and it is normally done inside a group, with one person asking questions and others giving answers. In an intense dialogue that incarnates a new way of educating based on valorisation of individual and group creativity, the maieutic process focuses on the ability of individuals to discover their vital interests and freely express thoughts based on personal experience and discovery. The maieutic workshop requires individuals to question themselves, to reveal themselves to others, and to undertake a journey of joint discovery, analysis, experimentation, and collective creative education. The training will be held by experienced international trainers’ team.

Who can participate in the training course:
 • Youth workers, youth leaders who directly work with young people with fewer opportunities such as Roma young people, refugees and migrants, minorities, etc.
 • Youth workers, youth leaders, who would like to be part of an European platform and support each other’s local and European youth work in order to promote cultural heritage through music and boosting employment opportunities of young people in the creative sector;
 • Having organisational support to integrate the outcomes of the project into the daily youth work of participants;
 • Ready to take part in the whole training course;
 • To be able to communicate English language.

You can submit your application here: https://bit.ly/2POZ2e9.
The deadline for applications is April 20.

Partner organizations:
Kiskunfélegyháza Ifjúságáért Egyesület– Hungary
ASOCIATIA SICFESZT EGYESULET-Romania
IDEAL GELECEK-Azerbaijan
ARMENIAN PROGRESSIVE YOUTH NGO-Armenia
EMFU- Ukraine
Centrul pentru Cooperarea Tinerilor-Moldova
Geded-Turkey
Hyp-Greece
Ticket2Europe- Spain
BeatBazaar-UK

If you have any questions please feel free to contact us on [email protected]!
Greetings,
Korina Kapus

Volunteer places with act for transformation in Aalen / Ostwuerttemberg

act for transformation is a non-profit association working in the areas of global and peace education and development cooperation. We have long partnerships with Peace Groups and Civil Society in the Caucasus area and Sudan. For some years we offer weltwaerts – volunteer places in Caucasus area (Gerorgia, Armenia) and want to start in Sudan (North and Uganda) and we have incoming volunteers from this country working with us in Aalen / Ostwuerttemberg region.

You will work in a team of volunteers from Georgia and Sudan and stay in a common volunteer flat. Project places are in Um-Welthaus Aalen and other partners in the region. We offer workshops on global learning, intercultural awareness, and peace-building to schools and other institutions and committed to the work with migrants. Together with BUNDOstwuerttemberg (Friends of the Earth Germany) the Um-Welthaus (One-World-House) Aalen offers a One-World and environmental education classroom as well as exhibition space, offices and seminar rooms. ( www.um-welthaus.de)

Activities in Um-Welthaus
 • Contribute to projects and the work in UmWelthaus of act for transformation and Friends of the Earth
 • children group and holiday program especially for migrant children
 • support and preparation volunteer program and new volunteers
 • working with partners like

Bicycle Repair station
they offer free options to repair bicycle and get a cheap one for migrants and people with low income

Solawi (Solidarity farming project)
to support farming activity at farm and help to distribute the products to consumer

Migrant Coffees
on different places there are open meeting points for migrants in the town where people can learn German, get support in integration subjects

Friddy children Group
in an area with many intercultural mixed inhabitants, we offer children group and activity together with the social worker

LEA – Ellwangen – refugee camp
In a big refugee arrival camp we support the children group there, activities for youths and the open coffee point together with other volunteers and with Caritas and Malteser

The volunteers have the possibility to get to know civil-society projects and make internships in social work institutions like kindergarten, elderly houses and working with handicapped people. They can implement their own project ideas.

Application letter
We are looking forward to receiving your application latest by the 30th of April including a current curriculum vitae and a letter of motivation via Email to our partner.

Selecting and first online interview will be beginning of May. The position will start in September 2021 one year

What we wish and expect
 • you are between 18 and 27 years old
 • it’s not necessary to have a university degree, but must have a school certificate and willingness to learn more
 • Delight in working with youth, migrants, and adults
 • Interest in political topics and peace-building, global and intercultural learning
 • Participation in the One-World-House and organizational activities
 • Well-versed in all standard office applications
 • Willingness to work at weekends if necessary
 • Ability to work in an intercultural team
 • Learning German, working language will be English and German

About weltwaerts Program
Monthly pocket money of 300 € will be paid and you will have health insurance and accommodation in the volunteer flat. Working and transport costs will be offered.

You can find all information about the weltwaerts program and about incoming program here: www.um-welthaus.de

Seminars and preparation
Volunteers have 24 days of seminars and preparation time. Our working language could be English, but we also expect that volunteers learn German before they come to us. For this you have to start in learning German, what will be funded us and go a preparation program. After arrival, you will have orientation and preparation in Aalen and we offer Mentor and gonging language courses.

Application contact to our Partner:
Armenian Progressive Youth (apy)
Henrik Sahakyan
[email protected]

Together with our partners, we will select candidates, whom we invite for the selecting interviews and seminar. (Please don’t write to us directly)

Homepage: www.act4transformation.net

«Տեղահանված կանանց հզորացում» ծրագիր | Մասնակցության հրավեր

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի հետ համատեղ մեկնարկում է «Տեղահանված կանանց հզորացում» ծրագիրը, որի նպատակն է զարգացնել Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի մարզերում և Երևանում բնակվող տեղահանված կանանց զբաղվածության և ձեռնարկատիրական ներուժը՝ նպաստելով նրանց տնտեսական անկախությանն ու բարեկեցությանը։

Ծրագրի շրջանակներում հայտարարում ենք «Զբաղվածության և ձեռնարկատիրության դպրոց»-ի ընդունելություն։ 4 ամիս տևողությամբ դպրոցի շրջանակներում ընտրված մասնակիցները հնարավորություն կստանան՝

 • Շաբաթական 2 անգամ մասնակցելու 3 ժամ տևողությամբ կարողությունների զարգացման դասընթացների։
 • Ստանալու անհատական խորհրդտավություն փորձառու մասնագետներից։
 • Գտնելու կայուն աշխատանք՝ խորհրդատուի աջակցությամբ։
 • Ծանոթանալու Հայաստանի աշխատաշուկայի առանձնահատկություններին, գործատուների հիմնական պահանջներին։
 • Բարձրացնելու իրենց մրցունակությունը աշխատաշուկայում։
 • Ծանոթանալու Հայաստանի ձեռնարկատիրական ոլորտին և դրան վերաբերող օրենսդրության առանձնահատկություններին։
 • Զարգացնելու իրենց զբաղվածության և ձեռնարկատիրական ներուժը և հմտությունները:

Խմբային դասընթացների, քննարկումների, գործնական վարժությունների, ինչպես նաև խորհրդատուների կողմից անհատական խորհրդատվության միջոցով՝ ծրագիրը նպատակ ունի խթանել տեղահանված կանանց անձնային և մասնագիտական զարգացումը՝ խրախուսելով նրանց մասնագիտական աճը և ներգրավածությունը աշխատաշուկայում և ձեռնարկատիրական ոլորտում:

Ծրագրին կարող են մասնակցել

18-ից 65 տարեկան տեղահանված կանայք, ովքեր բնակվում են Երևանում կամ Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի և Կոտայքի մարզերում, փնտրում են աշխատանք կամ ցանկանում են զարգացնել սեփական բիզնես գաղափարը։

Դասընթացների և անհատական խորհրդատվության հիմնական թեմաներն են՝
 • հայաստանյան աշխատաշուկայի առանձնահատկություններ,
 • մասնագիտական նպատակների սահմանում,
 • սթրեսակայունություն,
 • ճկունություն և որոշումների կայացում,
 • բանակցային հմտություններ,
 • հաղորդակցական հմտությունների զարգացում,
 • կապերի հաստատման հմտություններ,
 • անձնական բրենդինգ,
 • ինքնակենսագրականի կազմում,
 • աշխատանքային հարցազրույց,
 • ձեռնարկատիրական ոլորտի օրենսդրություն,
 • հարկային և կենսաթոշակային համակարգ,
 • շուկայի վերլուծություն,
 • կազմակերպչական և կառավարչական հմտություններ,
 • նորարարական գաղափարների հղացում,
 • բիզնես պլանի մշակում,
 • մարքեթինգ ձեռնարկությունների համար,
 • ֆինանսական պլանի կազմում
 • պետական և ոչ պետական աջակցության ծրագրեր։

Մասնակից կանանց 3-ից 12 տարեկան երեխաներին կառաջարկվի մայրիկների դասընթացներին զուգահեռ մասնակցել տարիքին համապատասխան զարգացնող կրթական խմբակների։

Ծրագրին դիմելու վերջնաժամկետն է՝   ս․թ․ ապրիլի 10-ը
Վայրը`   ք․ Երևան
Ժամկետներ՝   ապրիլ 2021 – հուլիս 2021
Հաճախականություն`   շաբաթական 2 հանդիպում
Հանդիպման տևողությունը՝   3-4 ժամ

Ծրագիրն անվճար է։

Մարզերում բնակվող մասնակիցների ճանապարհածախսը կփոխհատուցվի:

Կապ
Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ
Հասցե՝   Բաղրամյան 45, բն. 3, 0019 Երևան, ՀՀ
Հեռ.՝   (+374) 12 539204
Աշխատանքային ժամեր զանգերի համար՝   10:00-18:00
Կայք՝   http://apy.am/

ԴԻՄԵԼ

Փոխըմբռնման հուշագիր ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Զբաղվածության պետական գործակալության և «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի միջև

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի համատեղ ձեռնարկման՝ Միացյալ Թագավորության հակամարտությունների, կայունության և անվտանգության հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող «Հմտությունների բարելավում՝ աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման միջոցով Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի սահմանամերձ համայնքներում» ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Զբաղվածության պետական գործակալության և «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպության միջև փետրվարի 1-ին կնքվել է փոխըմբռնման հուշագիր՝ պատերազմի հետևանքով Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխված Արցախի Հանրապետության գործազուրկ քաղաքացիներին աջակցելու նպատակով:

Համագործակցության նպատակն է Սյունիքի, Վայոց ձորի և Գեղարքունիքի մարզերում գտնվող Արցախի Հանրապետության 70 գործազուրկ քաղաքացիների համար 2021 թվականի փետրվարի 1-ից մինչև 2021 թվականի մարտի 31-ը իրականացնել աշխատանքային պրակտիկայի ծրագիր՝ աշխատաշուկայում նրանց մրցունակ դարձնելու և աշխատանք գտնելու հնարավորությունները մեծացնելու նպատակով։

Հետպատերազմյան շրջանում զբաղվածությունը համարվում է կայունության և սոցիալ-տնտեսական զարգացման հասնելուն նպաստող հիմնական գործոններից մեկը: Աշխատատեղերի ստեղծումը համարվում է համայնքների և անհատների վերաինտեգրման և վերականգնման հիմնական լուծումը։

Պրակտիկայի վրա հիմնված ուսուցումը և աշխատանքի վերապատրաստումը կնպաստի վերոնշյալ համայնքերում ժամանակավոր զբաղվածության խնդրի լուծմանը։ Ծրագրիը նաև շահառուներին հնարավորություն կտա կարճաժամկետ աշխատանքների իրականացման միջոցով եկամուտ և աշխատանքային փորձ ձեռք բերել։

Ծրագրի արդյունքում Արցախից Հայաստան տեղափոխված շուրջ 70 անձ կզարգացնեն իրենց անձնական և մասնագիտկան կարողությունները։ Ծրագրի շրջանակներում Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերում տարածաշրջանային գործատուները կհյուրընկալեն ծրագրի շահառուներին։

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Միացյալ Թագավորության կառավարության Հակամարտությունների, կայության և անվտանգության հիմնադրամի կողմից։

Հմտությունների բարելավում՝ աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման միջոցով Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի սահմանամերձ համայնքներում

Հետպատերազմյան շրջանում զբաղվածությունը Հայաստանում կայունությանը և սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը նպաստող հիմնական գործոններից մեկն է, իսկ աշխատատեղերի ստեղծումը՝ տեղահանված անձանց ինտեգրման և վերականգնման արդյունավետ միջոց։

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի համատեղ ձեռնարկման՝ Միացյալ Թագավորության հակամարտությունների, կայունության և անվտանգության հիմնադրամի (CSSF) կողմից ֆինանսավորվող «Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերի սահմանամերձ համայնքների դիմակայունության ամրապնդում» ծրագրի շրջանակներում «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ը ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Զբաղվածության պետական գործակալության հետ համագործակցությամբ աջակցում է պատերազմի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված և Հայաստան ժամանած անձանց՝ ձեռք բերելու աշխատանքային փորձ և զարգացնելու իրենց մասնա-գիտական հմտությունները։

«Հմտությունների բարելավում՝ աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման միջոցով Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի սահմանամերձ համայնքներում» ծրագրի շրջանակներում Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի տարբեր համայնքներում բնակվող 70 անձինք զարգացնում են իրենց անձնային և մասնագիտկան կարողությունները՝ աշխատանքի անցնելով տեղացի գործատուների մոտ։ Ծրագրի շահառուները 2 ամիս շարունակ ստանում են 100․000 դրամի չափով աշխատավարձ, իսկ գործատուն աշխատավայրում շահառուի ուսուցումը կազմակերպելու համար ամսական փոխհատուցվում է 34․000 դրամի չափով:

Աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցումը կնպաստի վերոնշյալ համայնքերում ժամանակավոր զբաղվածության խնդրի լուծմանը, իսկ շահառուներին հնարավորություն կտա կարճաժամկետ աշխատանքների իրականացման միջոցով ստանալ եկամուտ և աշխատանքային փորձ ձեռք բերել։

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ Ջերմատան և կաթիլային ոռոգման համակարգի ներդրում

1. Ներածություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» կազմակերպության հետ համագործակցությամբ իրականացնում է «Զարդենի» ծրագիրը, որի նպատակն է հանրակրթական դպրոցին կից ստեղծել ջերմատուն՝ ուտելի ծաղիկներ աճեցնելու և սոցիալ֊ձեռնարկատիրական֊կրթական նախաձեռնություններ իրականացնելու համար: Ջերմատունը նախատեսվում է հիմնել Արարատի մարզի Դարբնիկ գյուղի դպրոցի մերձակայքում՝ 100քմ տարածքով:

2. Ծրագրի ժամկետներ

Ջերմատան և ոռոգման համակարգի տեղադրման աշխատանքները նախատեսվում են 20/03/2021թ-ից 20/04/2021թ․ ժամանակահատվածում։

3. Ծառայության նկարագրություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» hասարակական կազմակերպությունն իրականացնում է ջերմատան և կաթիլային ոռոգման մասին գնանշման հարցում համաձայն հավելված 1-ի

4. Դիմելու գործընթացը

Հետաքրքրված անձինք [email protected] էլ․ փոստի հասցեին պետք է ուղարկեն գնման առարկայի համար իրենց կողմից լրացված, կնքված և հաստատված գնային առաջարկը համաձայն հավելված 1-ի: Համեմատության համար հիմք է ընդունվելու ամբողջ փաթեթի համար առաջարկվող ընդհանուր արժեքը: Հաղթող է ճանաչվելու ամենացածր գին առաջարկող մասնակիցը:

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է` 15/03/2021:

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի մասին կարող եք հավելյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ հետևյալ հղումով՝ http://apy.am/:

Հետադարձ կապ՝

Մարիամ Մարիկյան
Հեռ. +374 93 691515

Everyday Activism: Empowering Next Generation of Young Activists in Armenia 7-օրյա դասընթացի մասնակցության հրավեր

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ը հրավիրում է մարդու իրավունքներով, ժողովրդավարությամբ և իրենց համայնքում առկա խնդիրների լուծմամբ հետաքրքրված երևանաբնակ և մարզաբնակ 18-ից 30 տարեկան ակտիվ երիտասարդներին մասնակցելու՝ Everyday Activism: Empowering Next Generation of Young Activists in Armenia 7-օրյա դասընթացին։

Everyday Activism: Empowering Next Generation of Young Activists in Armenia հանրային արշավների իրականացման 7-օրյա դասընթացը հնարավորություն կտա 25 երիտասարդների՝
 • գիտելիքներ ստանալ և զարգացնել երիտասարդների կարողությունները ակտիվիզմի, ջատագովության, հանրային արշավների կազմակերպման՝ հատկապես սոցիալական մեդիա արշավների կազմակերպման ոլորտում,
 • ազատ օգտագործել սոցիալական մեդիա հարթակները գրագետ և կառուցողական հանրային արշավներ կազմակերպելու, դրանք իրականացնելու և համացանցի միջոցով երիտասարդների ձայնը լսելի դարձնելու ոլորտի պատասխանատու անձանց,
 • նպաստել առաջնորդական, քննադատական մտածողության և առցանց հաղորդակցման հմտությունների զարգացմանը և տարածք ստեղծել քննարկելու COVID-19-ով պայմանավորված մարտահրավերները, որոնց բախվում են Հայաստանում ապրող երիտասարդները, լուծման ուղիներ փնտրել և առաջարկների փաթեթ կազմել կառավարության համապատասխան մարմիններին ներկայացնելու համար։
 • պրակտիկայում կծանոթանան տարբեր սոցիալական հարթակների յուրահատկություններին և դրանց օգտագործմանը որպես իրենց առօրյա ակտիվիզմի և պայքարի գործիք։

Դասընթացից հետո մասնակիցները հնարավորություն կունենան ստացած գիտելիքները պրակտիկայում կիրառել՝ մասնակցելով «Ինքնակազմակերպվե՛նք» սոցիալական մեդիա արշավների իրականացման 2-ամսյա մենթորության մոդուլին։ Մոդուլի շրջանակներում ծրագրի մասնակիցները կբաժանվեն 3 թիմերի և 4 մեդիա փորձագետների և մենթորների աջակցությամբ 2 ամսվա ընթացքում կկարողանան իրենց ստացած գիտելիքները և զարգացրած կաողությունները ներդնել կազմակերպելու և իրականացնելու իրենց սեփական սոցիալական մեդիա արշավները։

Դասընթացի օրերը՝ փետրվարի 21-27, 2021
Դասընթացի անցկացման վայրը՝ Երևան
Մասնակցի կացությունը, սնունդը և ճանապարհածախսը ամբողջովին հոգում է կազմակերպությունը։ Մասնակիցը պարտավորվում է մասնակցել դասընթացի բոլոր օրերին և 2-ամսյա մենթորության մոդուլին։

Ծրագրի մասնակցության վկայագիր կշնորհվի միայն դասընթացի բոլոր օրերին և մենթորության մոդուլին մասնակցություն ցուցաբերած մասնակիցներին։

Դիմումների վերջնաժամկետը՝ փետրվարի 18-ն է, ժամը՝ 23:00-ը:

Ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական երիտասարդական հիմնադրամի (European Youth Foundation) ֆինանսական աջակցությամբ:

Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել ծրագրի համակարգող Նելլի Փայտյանին՝ զանգահարելով (099) 955384 հեռախոսահամարին կամ նամակ գրելով [email protected] էլ․ հասցեին։

Դիմել