Գնանշման հարցում սննդի և հիգիենայի պարագաների ձեռքբերման համար

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ

Սննդի եւ հիգիենայի պարագաների ձեռքբերման

1. Ներածություն
«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» hասարակական կազմակերպությունը «COVID-19.
քաղաքացիական հասարակության ճկունություն եւ կայունություն» ծրագիրի շրջանակներում
պարենային եւ առաջնային անհրաժեշտության աջակցություն է ցուցաբերում Երեւանում եւ Արարատի,
Արագածոտնի, Արմավիրի եւ Կոտայքի մարզերում բնակություն հաստատած ԼՂ-ից բռնի տեղահանված
400 ընտանիքների՝ տրամադրելով 7-10 օրվա համար նախատեսված պարեն։

1. Ծրագրի ժամկետներ
Ծրագիրը իրականացվում է 01/11/2023թ-ից 31/12/2023թ. ժամանակահատվածում։

3. Ծառայության նկարագրություն
«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» hասարակական կազմակերպությունն իրականացնում է
սննդի եւ հիգիենայի ձեռքբերման համար գնանշման հարցում համաձայն հավելված 1-ի։

4. Դիմելու գործընթացը
Հետաքրքրված անձինք [email protected] էլ. փոստի հասցեին պետք է ուղարկեն գնման
առարկայի համար իրենց կողմից լրացված, կնքված եւ հաստատված գնային առաջարկը համաձայն
հավելված 1-ի:

Հաղթող է ճանաչվելու յուրաքանչյուր ապրանքի համար ամենացածր գին առաջարկող մասնակիցը:
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է` 16/11/2023-ը:

Հետադարձ կապ՝

Կարեն Դավթյան
Հեռ. +374 55 777 229

Ծրագրի մասին՝
«COVID-19. քաղաքացիական հասարակության ճկունություն եւ կայունություն» ծրագիրը
ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից եւ իրականացվում է ERIM-ի եւ Մարդու
իրավունքների տուն Երեւանի կողմից: Ծրագրի նպատակն է խթանել քաղաքացիական
հասարակության կայունությունը Արեւելյան գործընկերության երկրներում՝ նրանց հնարավորություն
տալով մեղմացնել COVID-19-ի անմիջական եւ երկարաժամկետ ազդեցությունը:

Աշխատանքի հնարավորություն։ Զբաղվածության մասնագետ

Զբաղվածության մասնագետի ծառայության նկարագրություն

Պաշտոն՝ Զբաղվածության մասնագետ

Ծառայություն՝ Աջակցություն շահառուներին աշխատաշուկայի ինտեգրման գործընթացում

Պայմանագրի տեսակը՝ Քաղաքացիաիրավական պայմանագիր

Ժամանակացույց՝ նոյեմբերի 17 – փետրվարի 17, 2023

Աշխատանքային ծանրաբեռնվածություն՝ շաբաթական 5 օր, օրական 5 ժամ, APY-ի գրասենյակից

Գրասենյակային ժամեր՝ 5 ժամ 09:00-19:00 (պետք է ամրագրվի պայմանագրում)

Վճարման կարգ՝ 205․000 դրամ ամսական (ներառյալ բոլոր հարկերը)

 

Աշխատանքի նկարագրություն

Փորձագետը կաջակցի շահառուներին հմտություններ ձեռք բերելու և աշխատանքի հնարավորություններ գտնելու հարցում՝ խթանելու տնտեսական անկախությունը և նվազեցնելու հումանիտար օգնությունից կախվածությունը:

Աշխատանքային պարտականություններն են՝

 • Աջակցել շահառուներին աշխատաշուկան ուսումնասիրելու և համապատասխան հաստիքների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու գործընթացում:
 • Հաստատել կապեր գործատուների հետ և ուղորդել շահառուներին պոտենցիալ ընկերություններ/կազմակերպություններ:
 • Մասնակիցների տվյալների բազայի կազմում և վարում։
 • ՀԱԵ-ին ներկայացնել միջանկյալ և վերջնական հաշվետվություններ։
 • Տրամադրել զբաղվածության հետ կապված խորհրդատվություն Արցախից բռնի տեղահանված անձանց։
 • Անհատական և պմբային դասընթացներ կազմակերպել հետևյալ թեմաներով. CV և ռեզյումե կազմելու հմտություններ, աշխատանք փնտրելու գործընթացը, հիմնական կայքեր և գործընթացներ, հաղորդակցության հիմունքներ և հետադարձ կապ, աշխատանքային իրավունք, պայմանագրերի տեսակները, առաջնորդություն և այլն:
 • Շահառուներին աջակցել մրցակցային CV կազմելու հարցում։
 • Աջակցել շահառուներին վերհանելու իրենց ուժեղ կողմերն ու հմտությունները։
 • Կապ պահել գործատուների հետ և աշխատանքային հնարավորություններ գտնել շահառուների համար, կազմակերպել աշխատանքային հարցազրույցներ և շահառուներին պատրաստել մասնակցելու այդ հարցազրույցներին։
 • Հաշվետվություն ներկայացնել կազմակերպությանը՝ աշխատանք գտած անձանց քանակի, աշխատավայրերի և աշխատանքային ոլորտների մասին։

Ակնկալվող արդյունքներ՝

 • Տեղահանված անձինք ձեռք են բերում արժեքավոր հմտություններ և աջակցություն ստանում աշխատանքի հնարավորություններ գտնելու հարցում:
 • Բարելավված տնտեսական անկախությունը, նվազեցնելով կախվածությունը մարդասիրական օգնությունից:
 • Հզորացում՝ աշխատունակության բարձրացման միջոցով, ինչը կհանգեցնի ավելի մեծ ֆինանսական կայունության:

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝

Պահանջվող որակավորումներ՝

 • Բարձրագույն կրթություն հոգեբանության, զբաղվածության ոլորտի, տնտեսագիտության, բիզնեսի կառավարման, սոցիալական աշխատանքի, սոցիոլոգիայի և հարակից ոլորտներում:
 • Դասընթացներ անցկացնելու և անհատական աջակցություն ցուցաբերելու փորձ։
 • Գործատուների հետ կապեր հաստատելու փորձ:
 • Անձնական և հուզական զարգացմանը աջակցելու փորձ։
 • Սոցիալական ներառման նախագծերում աշխատելու փորձ։
 • Վերլուծական և հաշվետվություններ կազմելու ունակություններ։
 • Կազմակերպչական և պլանավորման հմտություններ։
 • Ճկուն, մոտիվացված և նպատակասլաց անհատականություն։
 • Հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն:

***
Ինչպես դիմել

Դիմատուն պետք է ներկայացնի իր ինքնակենսագրականը և ուղեկցող նամակը։ Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին մինչև 2023 թ նոյեմբերի 12-ը՝ առարկա (subject) տողում նշելով «Զբաղվածության մասնագետ»։

Հետադարձ կապ

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել (+374 33 013401) հեռախոսահամարին կամ գրել  [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

Գնանշման հարցում հագուստի և անկողնային պարագաների ձեռքբերման համար

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ

Տաք հագուստի, անկողնային պարագաների ձեռքբերման համար

1Ներածություն

«Հայ       առաջադեմ        երիտասարդություն»          hասարակական        կազմակերպությունը               CARE                 International կազմակերպության  հետ   համագործակցությամբ  իրականացնում  է   «Արձագանք  ԼՂ-ից  բռնի  տեղահանման հետևանքով  առաջացած  մարդասիրական  ճգնաժաﬕն»  ծրագիրը,  որի  նպատակն  է  արձագանքել  Լեռնային Ղարաբաղից   տեղահանված   և   Հայաստանում   բնակություն  հաստատած   անձանց   առավել   հրատապ կարիքներին՝   տրամադրելով   տաք  հագուստ և անկողնային պարագաներ։

2․ Ծրագրի ժամկետներ

Ծրագիրը իրականացվում է 01/11/2023թ-ից 31/12/2023թ․ ժամանակահատվածում։

3․ Ծառայության նկարագրություն

«Հայ   առաջադեմ   երիտասարդություն»   hասարակական   կազմակերպությունն   իրականացնում   է   տաք հագուստի և անկողնային պարագաների ձեռքբերման համար գնանշման հարցում համաձայն հավելված 1– ի։

4․ Դիմելու գործընթացը

Հետաքրքրված   անձինք   [email protected]   էլ․    փոստի   հասցեին   պետք   է   ուղարկեն   գնման առարկայի  համար  իրենց  կողﬕց  լրացված,  կնքված  և  հաստատված  գնային  առաջարկը  համաձայն հավելված 1-ի:

Համեմատության համար հիմք է ընդունվելու ամբողջ փաթեթի համար առաջարկվող ընդհանուր արժեքը և որակը: Հաղթող է ճանաչվելու ամենացածր գին առաջարկող մասնակիցը:

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է` 16/11/2023-ը:

Հետադարձ կապ՝

Կարեն Դավթյան

Հեռ. +374 55 777 229

 

Գնանշման հարցում սննդի ձեռքբերման համար

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ

Սննդի ձեռքբերման համար

1Ներածություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» hասարակական կազմակերպությունը CARE International կազմակերպության հետ համագործակցությամբ իրականացնում է «Արձագանք ԼՂ-ից բռնի տեղահանման հետևանքով առաջացած մարդասիրական ճգնաժաﬕն» ծրագիրը, որի նպատակն է արձագանքել Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված և Հայաստանում բնակություն հաստատած անձանց առավել հրատապ կարիքներին՝ տրամադրելով 7-10 օրվա համար նախատեսված պարեն։

2․Ծրագրի ժամկետներ

Ծրագիրը իրականացվում է 01/11/2023թ-ից 31/12/2023թ․ ժամանակահատվածում։

3․ Ծառայության նկարագրություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» hասարակական կազմակերպությունն իրականացնում է սննդի ձեռքբերման համար գնանշման հարցում համաձայն հավելված 1-ի։

4․ Դիմելու գործընթացը

Հետաքրքրված անձինք [email protected] էլ․ փոստի հասցեին պետք է ուղարկեն գնման առարկայի համար իրենց կողմից լրացված, կնքված և հաստատված գնային առաջարկը համաձայն հավելված 1-ի:

Համեմատության համար հիմք է ընդունվելու ամբողջ փաթեթի համար առաջարկվող ընդհանուր արժեքը և որակը: Հաղթող է ճանաչվելու ամենացածր գին առաջարկող մասնակիցը:

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է` 16/11/2023-ը:

Հետադարձ կապ՝

Կարեն Դավթյան

Հեռ. +374 55 777 229

Ռազմավարական պլանավորման փորձագետ

Պաշտոն՝ Ռազմավարական պլանավորման փորձագետ
Ծառայություն՝ Կազմակերպության 2024-2028թթ հնգամյա ռազմավարական պլանի և գործողությունների ծրագրի մշակում հայերեն լեզվով
Պայմանագրի տեսակը՝ Քաղաքացիաիրավական պայմանագիր
Աշխատանքային պլան՝ Աշխատանքային պլանը կազմվելու է ՀԱԵ-ի հետ միասին
Ժամանակացույց՝ Կազմակերպության 2024-2028թթ հնգամյա ռազմավարական պլանի և գործողությունների ծրագրի վերջնական տարբերակը պետք է հաստատման ներկայացվի մինչև ս․թ․ դեկտեմբերի 15-ը
Վճարման կարգ՝ Վերջնական վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով՝ ներկայացված փաստաթղթերի հաստատումից հետո

Աշխատանքի նկարագրություն

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը (ՀԱԵ) փնտրում է ռազմավարական պլանավորման փորձագետի, ով կմշակի կազմակերպության 2024-2028թթ հնգամյա ռազմավարական պլանը և գործողությունների ծրագրը։ ՀԿ-ի 5-ամյա ռազմավարական պլանը և դրան ուղեկցող գործողությունների ծրագիրը պետք է ապահովեն կազմակերպության արդյունավետությունը, կայունությունը և համապատասխանությունը իր առաքելությանը և նպատակներին՝ ուրվագծելով կազմակերպության 2024-2028 թվականների ռազմավարական ուղղությունները և սահմանելով կազմակերպության երկարաժամկետ և միջնաժամկետ նպատակներն ու խնդիրները։ Ռազմավարական պլանին կից գործողությունների ծրագիրը պետք է ներկայացնի կազմակերպության կոնկրետ խնդիրները, պարտականությունները, ժամանակացույցը և ակնկալվող կատարողական ցուցանիշները:

Ակնկալվող արդյունքներ

Փորձագետը պատասխանատու կլինի`

● Սերտորեն համագործակցելով «Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» ՀԿ թիմի և աշխատակազմի անդամների հետ՝ համաձայնեցնել ռազմավարական պլանավորման մանրամասն նախագիծը։
● Վերլուծել կազմակերպության առաքելությունը, նպատակները և ընթացիկ ծրագրերը։
● Կատարել կազմակերպության կարիքների գնահատում և վերլուծություն՝ բացահայտելու կազմակերպության ներկայիս կարգավիճակը, մարտահրավերները, հնարավորությունները և շահագրգիռ կողմերի ակնկալիքները:
● Համագործակցել կազմակերպության ղեկավարության և շահագրգիռ կողմերի հետ՝ հստակեցնելու կամ վերահաստատելու կազմակերպության առաքելությունը, տեսլականը և հիմնական արժեքները:
● Սահմանել կազմակերպության հստակ երկարաժամկետ և միջնաժամկետ նպատակները՝ յուրաքանչյուր նպատակի համար մշակելով SMART նպատակներ։
● Աշխատել կազմակերպության հետ՝ բացահայտելու նոր ծրագրեր, նախագծեր կամ նախաձեռնություններ, որոնք համապատասխանում են ռազմավարական նպատակներին և լուծում կազմակերպության առաջ դրված խնդիրները:
● Գնահատել ռազմավարական պլանի արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսները:
● Պլանավորման գործընթացում ներգրավել հիմնական շահագրգիռ կողմերին, ներառյալ կազմակերպության անձնակազմին, խորհրդի անդամներին, կամավորներին, շահառուներին, դոնորներին և գործընկերներին։
● Մշակել գործողությունների մանրամասն ծրագիր, որը բաժանում է ռազմավարական նպատակներն ու խնդիրները կոնկրետ խնդիրների, պարտականությունների, ժամանակացույցերի և կատարողականի ցուցանիշների: Սահմանել հիմնական կատարողականի ցուցիչները (KPI)՝ առաջընթացը և հաջողությունը չափելու համար:
● Իրականացնել խորքային հարցազրույցներ կազմակերպության աշխատակիցների, կամավորների և շահառուների հետ։
● Վերլուծել և ամփոփել ստացված տվյալները և արդեն իսկ գոյություն ունեցող քաղաքականությունները և ռազմավարությունները։
● Անհրաժեշտության դեպքում մասնակցել ուսումնասիրության արդյունքների ներկայացման ու հանրահռչակման միջոցառումներին։
● Մշակել և կազմակերպության հաստատմանը ներկայացնել 2024-2028թթ հնգամյա ռազմավարական պլանի և գործողությունների ծրագրի վերջնական տարբերակը հայերեն լեզվով։

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝

● Բարձրագույն կրթություն պետական կառավարման, հանրային քաղաքականության, սոցիոլոգիայի, քաղաքագիտություն, միջազգային հարաբերությունների կամ հարակից գիտությունների ոլորտում։
● Հետազոտություններ իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ։
● Կանոնակարգերի և քաղաքականությունների վերաբերյալ հետազոտություն, վերլուծություն կամ ակադեմիական հոդվածներ հեղինակելու փորձ։
● Հասարարակական կազմակերպությունների կառուցվածքի, կառավարման և առաջնահերթությունների սահմանման վերաբերյալ գիտելիք և փորձառություն։
● Ռազմավարական պլան և գործողությունների ծրագիր մշակելու ապացուցված փորձ։
● Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն։

***
Ինչպես դիմել

Դիմատուն պետք է ներկայացնի իր ինքնակենսագրականը, ոլորտային փորձն ապացուցող 1-3 աշխատանք և գնառաջարկ։ Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին մինչև 2023 թ․ հոկտեմբերի 15-ը՝ առարկա (subject) տողում նշելով «Ռազմավարական պլանավորման փորձագետ»։

Գնառաջարկ

Դիմումատուն պետք է ներկայացնի գնառաջարկ՝ նշելով հայտարարության մեջ նկարագրված աշխատանքն իրականացնելու դիմաց ակնկալվող վճարի չափը։

Հետադարձ կապ

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել (+374 33 013401) հեռախոսահամարին կամ գրել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

Կազմակերպության մասին

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2009 թվականին։ Կազմակերպության առաքելությունն է ներգրավել երիտասարդներին ավելի առաջադեմ և արդար հասարակություն ձևավորելու գործում՝ քաղաքացիական ակտիվության խթանման և ոչ ֆորմալ կրթական հնարավորությունների և երիտասարդական աշխատանքի միջոցով։

Ծրագրի մասին

«COVID-19. քաղաքացիական հասարակության ճկունություն և կայունություն» ծրագիրը  ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և իրականացվում է ERIM-ի և Մարդու իրավունքների տուն Երևանի կողմից: Ծրագրի նպատակն է խթանել քաղաքացիական հասարակության կայունությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում՝ նրանց հնարավորություն տալով մեղմացնել COVID-19-ի անմիջական և երկարաժամկետ ազդեցությունը:

Գնումների և հակակոռուպցիոն քաղաքականության փորձագետ

Պաշտոն՝ Գնումների քաղաքականության վերանայման և հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման փորձագետ
Ծառայություն՝ Կազմակերպության գնումների քաղաքականության վերանայում և հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակում հայերեն լեզվով
Պայմանագրի տեսակը՝ Քաղաքացիաիրավական պայմանագիր
Աշխատանքային պլան՝ Աշխատանքային պլանը կազմվելու է ՀԱԵ-ի հետ միասին
Ժամանակացույց՝ Գնումների քաղաքականություն վերանայված և հակակոռուպցիոն քաղաքականության վերջնական տարբերակը պետք է հաստատման ներկայացվի մինչև ս․թ․ դեկտեմբերի 15-ը
Վճարման կարգ՝ Վերջնական վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով՝ ներկայացված փաստաթղթերի հաստատումից հետո

Աշխատանքի նկարագրություն

«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը (ՀԱԵ) փնտրում է գնումների քաղաքականության վերանայման և հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման փորձագետ՝ իր գնումների քաղաքականությունը բարելավելու և կազմակերպությունում կոռուպցիայի կանխարգելման մեխանիզմներ մշակելու համար:

Կազմակերպության գնումների քաղաքականության և հակակոռուպցիոն քաղաքականության նպատակն է սահմանել կազմակերպության աշխատակիցների էթիկական վարքագծի կանոնները, կանխարգելել ֆինանսական չարաշահումները, նվազեցնել հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերը, ներդնել գնումների իրականացման էթիկական պրակտիկա, նպաստել կազմակերպության ռեսուրսների արդյունավետ բաշխմանը, կառավարել հնարավոր շահերի բախումը և բարձրացնել կազմակերպության ներսում հաշվետվողականության մակարդակը։
Ակնկալվող արդյունքներ

Փորձագետը պատասխանատու կլինի`

● Իրականացնել կազմակերպության գնումների քաղաքականության համապարփակ վերլուծություն՝ բացահայտելու ուժեղ, թույլ և բարելավման ենթակա կողմերը:
● Մշակել ամուր հակակոռուպցիոն մեխանիզմներ, որոնք անխափան կերպով կինտեգրվեն կազմակերպության գնումների քաղաքականության մեջ՝ ապահովելով համապատասխանությունը հակակոռուպցիոն միջազգային չափանիշներին:
● Մշակել թափանցիկության խթանիչ գործիքներ որոշումների կայացման գործընթացներում և ֆինանսական գործարքներում:
● Ստեղծել հստակ քաղաքականություն և ընթացակարգեր, որոնք արգելում են ոչ էթիկական վարքագիծը, կոռուպցիոն պրակտիկաները և սահմանում են շահերի բախումն ու դրանից խուսափելու մեխանիզմները:
● Ձևակերպել ֆինանսական վերահսկողության մեխանիզմներ, ֆինանսական խախտումները և չարաշահումները կանխելու նպատակով:
● Առաջարկել մեխանիզմներ ռիսկերի կանոնավոր գնահատումներ իրականացնելու համար՝ կոռուպցիայի նկատմամբ խոցելիությունը բացահայտելու և դրանց վերացման ուղղությամբ ակտիվ քայլեր ձեռնարկելու նպատակով:
● Մշակել և կազմակերպության հաստատմանը ներկայացնել գնումների քաղաքականության վերանայված տարբերակը և հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը։

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝

● Բարձրագույն կրթություն բիզնեսի կառավարման, հանրային կառավարման, ֆինանսների, իրավագիտության կամ հարակից ոլորտում։
● Ապացուցված փորձ գնումների քաղաքականության մշակման և հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման ոլորտներում:
● Ուժեղ հետազոտական և վերլուծական հմտություններ:
● Գնումների, հակակոռուպցիոն պրակտիկաների և միջազգային ստանդարտների իմացություն:
● Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն։

***
Ինչպես դիմել

Դիմատուն պետք է ներկայացնի իր ինքնակենսագրականը, ոլորտային փորձն ապացուցող 1-3 աշխատանք և գնառաջարկ։ Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին մինչև 2023 թ․ հոկտեմբերի 15-ը՝ առարկա (subject) տողում նշելով «Արտաքին հաղորդակցության մշակման փորձագետ»։

Գնառաջարկ

Դիմումատուն պետք է ներկայացնի գնառաջարկ՝ նշելով հայտարարության մեջ նկարագրված աշխատանքն իրականացնելու դիմաց ակնկալվող վճարի չափը։

Հետադարձ կապ

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել (+374 33 013401) հեռախոսահամարին կամ գրել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

Կազմակերպության մասին

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2009 թվականին։ Կազմակերպության առաքելությունն է ներգրավել երիտասարդներին ավելի առաջադեմ և արդար հասարակություն ձևավորելու գործում՝ քաղաքացիական ակտիվության խթանման և ոչ ֆորմալ կրթական հնարավորությունների և երիտասարդական աշխատանքի միջոցով։

Ծրագրի մասին

«COVID-19. քաղաքացիական հասարակության ճկունություն և կայունություն» ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և իրականացվում է ERIM-ի և Մարդու իրավունքների տուն Երևանի կողմից: Ծրագրի նպատակն է խթանել քաղաքացիական հասարակության կայունությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում՝ նրանց հնարավորություն տալով մեղմացնել COVID-19-ի անմիջական և երկարաժամկետ ազդեցությունը:

Արտաքին հաղորդակցության, հանրային կապերի և մարքեթինգի փորձագետ

Պաշտոն՝ Արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ուղեցույցի և մարքեթինգային ռազմավարության մշակման փորձագետ
Ծառայություն՝ Կազմակերպության արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ուղեցույցի և մարքեթինգային ռազմավարության մշակում հայերեն լեզվով
Պայմանագրի տեսակը՝ Քաղաքացիաիրավական պայմանագիր
Աշխատանքային պլան՝ Աշխատանքային պլանը կազմվելու է ՀԱԵ-ի հետ միասին
Ժամանակացույց՝ Արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ուղեցույցի և մարքեթինգային ռազմավարության վերջնական տարբերակը պետք է հաստատման ներկայացվի մինչև ս․թ․ դեկտեմբերի 15-ը
Վճարման կարգ՝ Վերջնական վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով՝ ներկայացված փաստաթղթերի հաստատումից հետո

Աշխատանքի նկարագրություն

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը (ՀԱԵ) փնտրում է արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ուղեցույցի և մարքեթինգային ռազմավարության մշակման փորձագետի, ով կմշակի կազմակերպության ռազմավարությունը։ Կազմակերպության արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ուղեցույցի և մարքեթինգային ռազմավարության նպատակն է աջակցել կազմակերպությանն իր առաքելությանը և նպատակներին համապատասխան իր շահառուների, անդամների և առավել լայն հանրության հետ հաղորդակցության արդյունավետության բարձրացմանը, կազմակերպության տեսանելիության և գործունեության մասին իրազեկվածության բարձրացմանը, սոցիալական մեդիայի արդյունավետ օգտագործմանը։

Ուղեցույցն ու ռազմավարությունը պետք է սահմանեն կազմակերպության թիրախային լսարանը, առաջարկեն թիրախային լսարանին հասնելու արդյունավետ մեխանիզմներ և գործողություններ, ձևակերպեն կազմակերպության թվային ինքնությունը, բովանդակության ռազմավարությունը, կարգավորեն լրատվամիջոցների հետ հարաբերությունները, սահմանեն սոցիալական մեդիայի կառավարումը և կազմակերպության սոցիալական մեդիայի առաջխաղացումը, առաջարկեն ռազմավարության իրականացման համար բյուջեի և ռեսուրսների հաշվարկ և այլն։

Ակնկալվող արդյունքներ

Փորձագետը պատասխանատու կլինի`

● Իրականացնել կազմակերպության արտաքին հաղորդակցության, հանրային կապերի և մարքեթինգի ուժեղ և թույլ կողմերի վերլուծություն՝ առաջարկելով ժամանակակից միտումներին և միջազգային լավագույն փորձին համապատասխան ռազմավարություն:
● Հարցազրույցներ իրականացնել կազմակերպության աշխատակիցների և շահառուների հետ և վերլուծել և սինթեզավորել հավաքաված տվյալները՝ դրանք ուղեցույցի և ռազմավարության մշակման մեջ օգտագործելու նպատակով։
● Համագործակցել կազմակերպության հանրային կապերի և հաղորդակցության պատասխանատուի հետ՝ մշակելու արշավներ և հաղորդագրություններ, որոնք համահունչ են կազմակերպության նպատակներին և առաքելությանը:
● Հետևել և գնահատել հաղորդակցման նախաձեռնությունների արդյունավետությունը և կատարել տվյալների վրա հիմնված առաջարկություններ, որոնք միտված կլինեն ընթացակարգերի բարելավմանը:
● Մշակել և կազմակերպության հաստատմանը ներկայացնել արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ուղեցույցը և մարքեթինգային ռազմավարությունը։

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝

● Բարձրագույն կրթություն հանրային կապերի, մարքեթինգի կամ հարակից ոլորտում:
● Ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար արտաքին հաղորդակցության և հանրային կապերի ռազմավարությունների մշակման և իրականացման ապացուցված փորձ:
● Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման ուժեղ հմտություններ:
● Սոցիալական մեդիայի կառավարման և վերլուծական գործիքների իմացություն:
● «Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» ՀԿ-ի արժեքների և առաքելության ըմբռնում:
● Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն։

***
Ինչպես դիմել

Դիմատուն պետք է ներկայացնի իր ինքնակենսագրականը, ոլորտային փորձն ապացուցող 1-3 աշխատանք և գնառաջարկ։ Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին մինչև 2023 թ․ հոկտեմբերի 15-ը՝ առարկա (subject) տողում նշելով «Արտաքին հաղորդակցության մշակման փորձագետ»։

Գնառաջարկ

Դիմումատուն պետք է ներկայացնի գնառաջարկ՝ նշելով հայտարարության մեջ նկարագրված աշխատանքն իրականացնելու դիմաց ակնկալվող վճարի չափը։

Հետադարձ կապ

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել (+374 33 013401) հեռախոսահամարին կամ գրել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

Կազմակերպության մասին

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2009 թվականին։ Կազմակերպության առաքելությունն է ներգրավել երիտասարդներին ավելի առաջադեմ և արդար հասարակություն ձևավորելու գործում՝ քաղաքացիական ակտիվության խթանման և ոչ ֆորմալ կրթական հնարավորությունների և երիտասարդական աշխատանքի միջոցով։

Ծրագրի մասին

«COVID-19. քաղաքացիական հասարակության ճկունություն և կայունություն» ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և իրականացվում է ERIM-ի և Մարդու իրավունքների տուն Երևանի կողմից: Ծրագրի նպատակն է խթանել քաղաքացիական հասարակության կայունությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում՝ նրանց հնարավորություն տալով մեղմացնել COVID-19-ի անմիջական և երկարաժամկետ ազդեցությունը:

Հետազոտական աշխատանքի հնարավորություն

Աշխատաժամանակ՝ շաբաթական 10 ժամ
Տևողությունը` 5 (հինգ) ամիս՝ երկարաձգման հնարավորությամբ
Աշխատանքի սկիզբը` մայիսի 1, 2023
Աշխատանքի ավարտը՝ սեպտեմբերի 1, 2023

Աշխատանքի նկարագրություն

Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ն փնտրում է հետազոտող(ներ)ի՝ երիտասարդ տղամարդկանց շրջանում առնականության վերաբերյալ ուսումնասիրություն իրականացնելու նպատակով։

Ուսումնասիրության նպատակն է`

 • բացահայտել երիտասարդ տղամարդկանց շրջանում առնականության և դրա հետ կապակցված կարծրատիպերի ձևավորման առանձնահատկությունները, առնականության կայացման վրա ազդող գործոններն ու դերակատարները։

Ուսումնասիրությունը պետք է իրականացվի մայիս-օգոստոս ամիսներին։ Թիրախային խմբի, ուսումնասիրության հարցադրումների, ինչպես նաև մեթոդաբանության հստակեցումը կիրականացվի ՀԱԵ-ի աշխատակազմի և ընտրված հետազտող(ներ)ի հետ միասին։

Հիմնական պարտականությունները․

 • Ներգրավվել թիրախային խմբի, հարցադրումների հստակեցման աշխատանքներին, ինչպես նաև մեթոդաբանության մշակմանը։
 • Իրականացնել խորքային հարցազրույցներ երիտասարդ տղամարդկանց հետ։
 • Իրականացնել խորքային հարցազրույցներ փորձագետների հետ։
 • Վերլուծել և ամփոփել ստացված տվյալները։
 • Անհրաժեշտության դեպքում մասնակցել ուսումնասիրության արդյունքների ներկայացման ու հանրահռչակման միջոցառումներին։

Հետաքրքրված անձինք կարող են ներգրավվել ուսումնասիրության իրականացման գործընթացում ինչպես ամբողջությամբ, այդպես էլ մասնակի։

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներն են՝

 • Մագիստոսի կամ ավելի բարձր կոչում սոցիոլոգիայի, մարդու իրավունքների կամ հարակից գիտությունների ոլորտում։
 • Հետազոտություններ իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ։
 • Առնականության վերաբերյալ հետազոտություն, վերլուծություն կամ ակադեմիական հոդվածներ հեղինակելու փորձ (բացակայության դեպքում գենդերային հիմնահարցերի վերաբերյալ նույնատիպ փորձ)։
 • Գենդերային հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ, գենդերային զգայունություն։
 • Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն։

***
Ինչպես դիմել

Դիմատուն պետք է ներկայացնի իր ինքնակենսագրականը, ոլորտում առկա փորձն ապացուցող 1-3 աշխատանք, ինչպես նաև հետաքրքրվածության նամակ (առավելագույնը կես էջ)։ Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին մինչև ապրիլի 16-ը՝ առարկա (subject) տողում նշելով «Ուսումնասիրություն․ առնականություն»։

Գնառաջարկ

Դիմումատուն պետք է ներկայացնի նաև գնառաջարկ՝ ուսումնասիրությունն իրականացնելու դիմաց ակնկալվող վճարման գումար կամ գումարային սանդղակ։

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 041129004 մինչև ապրիլի 12-ը կամ գրել [email protected] էլեկտրոնային փոստին:

Կազմակերպության մասին

«Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2009 թվականին։ Կազմակերպության առաքելությունն է ներգրավել երիտասարդներին ավելի առաջադեմ և արդար հասարակություն ձևավորելու գործում՝ քաղաքացիական ակտիվության խթանման և ոչ ֆորմալ կրթական հնարավորությունների և երիտասարդական աշխատանքի միջոցով։

Call for Handbook Author/Team of Authors

Position: Handbook Author/Team of Authors
Service: Development of the “Handbook for youth workers with exercises and information on how to promote inclusion of marginalized young people and youth at risk through youth work”
Location: Yerevan
Type of Contract: Service Contract
Work Plan: The work plan will be made together with APY.
Fees: The total amount for the contract to be negotiated based on the proposition and experience of the service provider.
Payment: A final payment will be made upon the approval of the submitted deliverables.

Working Conditions
● Based in Yerevan;
● Deliverable-based contract starting from 01.03.2022;
● Contract according to Armenian Labour Code.

About the Position
APY NGO is looking for inclusion experts (trainer, youth worker, youth program manager, etc.) for the development of a “Handbook for youth workers with exercises and information on how to promote the inclusion of marginalized groups and youth at risk through youth work”.

Deliverables
● Collecting and analyzing tools and best practices from partner organizations and other stakeholders;
● Drafting sections and chapters of the publication from the material collected (the tentative chapter division is available below):

 1. Introductory remarks
 2. About the partner organizations
 3. Concepts and approaches concerning inclusion and diversity
 4. The foundations and principles of inclusive youth work
 5. International best practices of inclusive youth work
 6. Case studies on social inclusion of the youth
 7. Tools and methods for assessing the capacities and impact of the organization in the field of inclusion and diversity in youthwork
 8. Recommendations for promoting inclusive youth work
 9. Concluding remarks
 10. Further reading

● Editing the final draft (e.g. making cross references within the publication and to external sources, making the text flow, coherent style and structure throughout the publication);
● Submitting the publication draft (minimum 150 pages (Arial, Font size: 11, Line spacing: 1.15)) in English language for discussion in accordance with an established timetable.

The best practices descriptions, case studies and recommendations should cover, but not be limited to the following themes:
○ Inclusion
○ Equality and equity
○ Social cohesion
○ Social justice
○ Nonviolence
○ Youth empowerment
○ Youth participation in social, cultural, political and economic domains

Required Qualifications
● Excellent communication skills
● Excellent command of written and spoken Armenian and English
● Proven ability to design and implement youth capacity building activities
● Experience in youth work and youth policy design
● Demonstrated writing ability and competence with Microsoft Word
● A demonstrated interest in issues of inclusion and social cohesion

Application Process
Interested applicants should send their application package to APY email address: [email protected] with the subject line “INVENT Handbook”.

The application deadline is 28 February 2022.
The task should be completed by 30 May 2022.

Please kindly note that only short-listed candidates will be contacted for an interview. No additional information will be given in the office or by telephone.

Application Package
The Application package should include the following documents:
1. Application Form (Annex I)
2. Price Offer Form (Annex II)
3. CVs of the author or the team of authors
4. Copies of at least 2 publication developed or co-developed (in English)
5. Copy of the State Registration Certificate (for companies only)

Note: The application files remain the property of APY. By sending information requested under the present job announcement, candidates provide their consent on personal data collection. Also, if not requested otherwise, candidates give their consent to storing information in the APY database.

About INVENT
INVENT is a multilateral Strategic Partnership (among Armenia, the Netherlands, and Sweden) that seeks to develop, test, and promote inclusive and innovative approaches in youth work, with a focus on marginalized and vulnerable young people. The project aims to mainstream innovative and inclusive youth work practices, training modules, and support materials, which will improve the quality of youth work delivered by organizations involved in this project and beyond.

About APY
Armenian Progressive Youth (APY) NGO has been working with young people since 2009. Our mission is to promote active citizenship and active political and economic participation of young people in civic life, to economically empower marginalized youth and promote youth entrepreneurship, to increase the activism of young people, and contribute to the development of civil society in Armenia. APY aims to bring positive changes into Armenia through the active engagement of young people in society. APY has implemented around 300 local, national and transnational projects involving 35000 young people from Armenia.

Call for a Researcher/Team of Researchers to compile a Needs assessment Report on Situation of young people in Yerevan

Position: Researcher/Team of Researchers
Service: Compilation of a “Needs assessment Report on the situation of young people in Yerevan with recommendations for adoption in policy and practice regarding inclusive youth work” in English
Location: Yerevan
Type of Contract: Service Contract
Work Plan: The work plan will be made together with APY.
Fees: The total amount for the contract to be negotiated based on the proposition and experience of the service provider.
Payment: A final payment will be made in AMD upon the approval of the submitted deliverables.

Working Conditions
● Based in Yerevan;
● Daily contract starting from 01.03.2022;
● Contract according to Armenian Labour Code.

Expected Outputs
Desk research: “Context analysis with a specific focus on Yerevan”. The desk research will focus on the following aspects:

● Media: media freedom.
● Political conditions: political stability, governance system, the capacity of the state for service delivery, and legitimacy of the state.
● Participation: youth political participation on a national and local level and youth participation in civil society.
● Economic conditions: youth working conditions, inequality among youth individuals/groups, poverty, and social mobility.
● Social-cultural conditions: general living conditions, education, religions, ethnic groups, minorities, and gender aspects.
● Security conditions: security situation related to youth, police, and crime.

Stakeholder’s analysis: the analysis will map actors working with issues related to youth in Yerevan. The mapping will answer questions related to:
● Who they are: tasks, target groups, role in the local community and resource capacity;
● Agenda: the actors mandate, mission, and values;
● Where they act: in what areas are they active and source of legitimation;
● Cooperation: Who are they cooperating with and what are their relationships;
● Problem analysis: identification of challenges, needs and windows of opportunities.

Deliverables
The Researcher or the Research group will be responsible for:
● Working closely with the Armenian Progressive Youth NGO project team to agree on the final version of research design and detailed plan of the study;
● Conducting a desk review with a specific focus on Yerevan;
● Analyzing the results of the desk-research and drafting a comprehensive assessment report, including findings and general recommendations to Armenian Progressive Youth NGO on relevant best practices in the EU, the potential of their transferability to the Armenian context and how to adapt them taking into consideration the legal grounds available;
● Creating a stakeholders’ map and analysis of stakeholders’ activities and their impact related to youth;
● Finalizing and submitting the report in English to Armenian Progressive Youth NGO.

Required Qualifications
● Excellent communication skills
● Excellent command of written and spoken Armenian and English
● Relevant research experience in academic and/or professional settings
● Strong understanding of and interest in public policy and public sector interventions in general and thematic specialization
● Excellent analytical skills and ability to apply them creatively
● Demonstrated writing ability and competence with Microsoft Word
● Good organizational skills
● A demonstrated interest in issues of inclusion and social cohesion

Application Process
Interested applicants should send their application package to APY email address: [email protected] with the subject line “INVENT Research”.

The application deadline is 28 February 2022.
The task should be completed by 30 April 2022.

Please kindly note that only short-listed candidates will be contacted for an interview. No additional information will be given in the office or by telephone.

Application Package
The Application package should include the following documents:
1. Application Form (Annex I)
2. Price Offer Form (Annex II)
3. CVs of researcher or the team of the researchers
4. Copies of at least 2 researches conducted (in English)
5. Copy of the State Registration Certificate (for companies only)

Note: The application files remain the property of APY. By sending information requested under the present job announcement, candidates provide their consent on personal data collection. Also, if not requested otherwise, candidates give their consent to storing information in the APY database.

About INVENT

INVENT is a multilateral Strategic Partnership (among Armenia, the Netherlands, and Sweden) that seeks to develop, test, and promote inclusive and innovative approaches in youth work, with a focus on marginalized and vulnerable young people. The project aims to mainstream innovative and inclusive youth work practices, training modules, and support materials, which will improve the quality of youth work delivered by organizations involved in this project and beyond.

About APY

Armenian Progressive Youth (APY) NGO has been working with young people since 2009. Our mission is to promote active citizenship and active political and economic participation of young people in civic life, to economically empower marginalized youth and promote youth entrepreneurship, to increase the activism of young people, and contribute to the development of civil society in Armenia. APY aims to bring positive changes into Armenia through the active engagement of young people in society. APY has implemented around 300 local, national and transnational projects involving 35000 young people from Armenia.