Learning about diverse and inclusive youth work through Mandala

October 19, 2022
Over the past week, more than 35 youngsters from 12 different countries gathered in Dilijan, Armenia, in the scope of
Read More

Johann from Germany shares his impressions about his first visit to Armenia in the scope of the German-Armenian Youth Exchange project

October 4, 2022
“Due to the German-Armenian Youth Exchange project I was introduced to a historic country and warm-hearted people and this means
Read More

German – Armenian Youth Project

September 20, 2022
From September 11 to September 17, Armenian Progressive Youth hosted the second phase of the German Armenian Youth Project in
Read More

Բերդից մինչև Մարտունի, Մարտունուց Գորիս և Դաստակերտ “Digital Media and Technologies for Civic Engagement of Young People in Regions of Armenia”-ի մասնակիցները պատմում են իրենց մազային կյանքի և նախաձեռնությունների մասին

August 30, 2022
Լիլիթ Առուշանյան Բերդ, Տավուշ Ողջու՜յն, ես Լիլիթն եմ՝ Հայաստանի ամենասիրուն անկյունից ՝ Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքից: Սիրում եմ կյանքն իր բոլոր դրսևորումներով,
Read More

Ո՞վքեր են “Digital Media and Technologies for Civic Engagement of Young People in Regions of Armenia” ծրագրի մասնակիցները, ինչո՞վ են զբաղվում և ի՞նչ նախաձեռնություններ իրականացրին ծրագրից հետո

August 30, 2022
Կարեն Սիմոնյան Ես Կարենն եմ, Սյունիքի մարզից եմ, և արդեն 18 տարեկան եմ։ Ինչու՞ արդեն, որովհետև մեր՝ «Մարզաբնակ երիտասարդների
Read More

Marni about her volunteering in Spain

August 29, 2022
Hola hola!! My name is Marni, I’m doing my ESC volunteering project in southern Spain. I have started the service
Read More
Partner up with APY

Partner up with APY

APY has more than 6 years of experience partnering with organizations of every size, in diverse sectors, and from all parts of the globe. If you share our vision of an educated, progressive and welfare society where young people play an active role, don’t hesitate to contact us for possible partnership. Together we can ensure that through partnership we can reach our strategic goals.

Send Donation

Send Donation

Your donation will help APY to ensure that some of the most vulnerable young people in Armenia are able to realize a brighter future. With our experience and knowledge, you can be confident when making your donation. Donors like you enable us to reach and help more young people in Armenia. Together we’ll see greater results in APY’s 3 priority areas: empowering economically vulnerable young people with knowledge and mobility opportunities, helping young people to solve the most challenging problems in their communities and training youth workers and trainers to support youth more effectively. For a Donation please send a message to [email protected]

Click to play